Marie Ljones

Alder: 33
  RSS

Om Marie

Leder av Rogaland KrFU, KrFs 3. kandidat til bystyre i Stavanger.
Fil 4, 13

Følgere

Gratulerer med dagen, Israel!

Publisert over 10 år siden

Det er en glede å sette et positivt fokus på en nasjon som ofte får ufortjent mye negativ oppmerksomhet.

Den 14.mai kan Israel feire 63 år som selvstendig stat. Denne maidagen i 1948 kunne landets første statsminister, David Ben-Gurion, erklære landet uavhengig. Etter århundrer med diskriminering og forfølgelser fikk jødene sin egen stat. Men 2 dager etter, 16. mai, 1948 gikk de arabiske nabolandene til angrep på Israel da de ikke godtok FNs delingsplan. Angrepet fra de syriske, irakiske, egyptiske, jordanske og libanesiske styrkene mislyktes og Israel overlevde det første angrepet. Det har skjedd mye siden den gang, men dette var nok den største trusselen mot landets eksistens, men Israel har overlevd som nasjon, og jeg gratulerer med dagen!

Hva er det som skaper så mye følelser blant folk når det er snakk om Israel? Det finnes både de som elsker landet og de som skulle ønske at landet forsvant fra verdenskartet. For at vi skal kunne forholde oss til og forstå situasjonen er det viktig at informasjonen som blir presentert er riktig. Jeg tror at mangel på kunnskap til historien i tillegg til den lite objektive informasjonen som blir presentert - spesielt i norske media, bidrar til en uriktig fremstilling av Israel og situasjonen i Midtøsten. Et eksempel fikk vi under den siste konflikten i Gaza hvor legene Mads Gilbert og Erik Fosse fikk rapportere fritt fra sykehuset på Gaza. Ikke bare hadde de tatt tydelig parti i konflikten, men flere av opplysningene var usanne. Mads Gilbert sammenlignet palestinernes situasjon i Gaza med Warszawaghettoen og uttalte at "her er det verre". Da er det på sin plass med en liten oppfriskning i historien. Jeg viser til wikepedia: "Den siste kampen begynte 19. april 1943 da en stor naziststyrke gikk inn i ghettoen. Under ledelse av Jürgen Stroop brente og sprengte de tyske soldatene ghettoen i luften kvartal for kvartal, og enten fanget eller drepte alle jødene de traff på. Betydelig jødisk motstand endte 23. april 1943, og den tyske operasjonen ble offisielt avsluttet i midten av mai, med sprengningen av Den store synagoge den 16. mai. Minst 56065 mennesker ble drept på stedet eller deportert til tyske konsentrasjonsleirer, hovedsakelig Treblinka." For øvrig døde over 400 000 mennesker som følge av sult, sykdom, deportasjon til utryddelsesleirer og vilkårlige henrettelser fra Warzawaghettoen.

Under militæroperasjonen på Gaza gjorde israelerne betydelige grep for ikke å ramme sivile, men anslagsvis 300 sivile liv gikk tapt. Da ser man hvor håpløs sammenligningen fra Mads Gilbert er, og det er dessverre ikke et enestående tilfelle. Israel blir feilaktig fremstilt som en krigshisser som ikke tar hensyn til sivile liv.

I det politiske landskapet her hjemme har det i etterkrigstiden vært skiftende meninger om landet. Det norske Arbeiderparti hadde på 50- og 60 tallet et godt samarbeid med Det israelske arbeiderparti. Stemningen etter krigen var generelt positiv til den jødiske staten, noe som i hovedsak skyldes det ufattelige folkemordet som nazistene utførte på jødene før- og under 2. verdenskrig. 6 millioner jøder ble utryddet i det som er vår tids verste folkemord. Derfor var det lett å ha sympati for jødene i årene etter krigen. Dessverre har det de siste tiårene skjedd en endring. I dag er det KrF og delvis
FrP som peker seg ut som de mest israelsvennlige partiene, med SV som motpol. SV ønsker sanksjoner mot landet og jeg siterer fra Arbeidsprogrammet: "SV vil arbeide for en internasjonal våpenboikott og våpenembargo mot Israel så lenge staten fortsetter sine angrep på den palestinske sivilbefolkningen." Dette må kommenteres: Israel driver ikke angrep på den palestinske sivilbefolkningen! Israel forsvarer seg mot angrep på sitt eget land. Den israelske hær er kjent for å ha høy moral i krig og krigslignende situasjoner, også sammenlignet med kriger som Nato fører i Afghanistan og Irak. Selvsagt gjøres det feil fra israelsk side, men det har aldri vært et mål å ramme sivile.

Det har vært og vil være mye oppmerksomhet knyttet til situasjonen i Midtøsten. Men det kan nevnes at samtidig med Gaza-krigen ble mellom 20.000 og 40.000 tamiler slaktet ned på Sri Lanka. Vi hørte lite om krigsforbrytelser og boikott i den sammenheng. Med dette mener jeg å vise hvorfor vi bør være kritiske til den informasjonen som blir gitt i media. For å kunne forstå situasjonen i Israel og i Midtøsten må vi kjenne til historien og vurdere kildene informasjonen kommer fra.

Med dette sagt er det en glede for meg å gratulere Israel med dagen!

Gå til innlegget

Ord for dagen

Publisert over 10 år siden

Efeserne 2:10 For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. La oss be Gud om hjelp til å gjøre de gode gjerningene som han har lagt foran for oss!

Gå til innlegget

Kristen tro og troverdighet

Publisert over 10 år siden

Jeg ser frem mot et spennende landsmøte i KrF. En av de viktigste tingene som skal avgjøres er hvorvidt vi skal beholde bekjennelsesparagrafen.

For meg er det ganske opplagt at bekjennelsesparagrafen skaper trygghet blant tillittsvalgte og velgere i KrF. At Kristelig Folkeparti har kristne tillittsvalgte er egentlig ganske logisk for meg. KrF er det eneste partiet som kjemper for de kristne verdiene i vårt samfunn, og derfor har jeg valgt å engasjere meg. I den tiden vi lever i trenger vi virkelig et sterkt og tydelig KrF. Dersom KrF i fremtiden også skal bære frem disse verdiene må partiet ha tillittsvalgte som holder disse verdiene levende. Den paragrafen vi har nå slår fast at personer som har tillittsverv må være kristne og være enige i partiets grunnsyn. Vi må holde fast ved dette, slik at våre velgere vet hva de får når de stemmer på KrF, mennesker som er kristne og som vil kjempe for de kristne verdiene i vår tid.

Jeg er spent på hva som blir utfallet av bekjennelsesparagrafen på landsmøte. I alle tilfeller tror jeg at vi sender et viktig signal til våre velgere. Jeg håper at vi bevarer vår identitet som KRISTELIG Folkeparti når vi skal utarbeide vår politikk. Forøvrig gleder jeg meg til vi kan begynne å fokusere på politikken vår og ikke på denne skadelige vedtektsdiskusjonen.

 

Gå til innlegget

Mer tilbakemelding til foreldre i barneskolen!

Publisert nesten 11 år siden

For å øke ferdighetene til elever i barneskolen må foreldrene vite hvordan elevene ligger an, slik at også de kan sette i gang tiltak!

I ungdomskolen blir det gitt karakterer ved slutten av hvert semester, det gir foreldre og elever mulighet til å se hvordan eleven ligger an i ulike fag. Bør ikke da foreldre i barneskolen også bli gitt en tilbakemelding om elevens utvikling i basisfagene? For at elever skal oppnå gode resultater må samarbeidet mellom skolen og hjemmet fungere. I mange tilfeller fungerer kommunikasjonen dårlig. Når elever sliter på skolen må hjemmet trø til i enda større grad og dette må skje når problemene oppstår. Jeg mener derfor at en viktig faktor i det å øke kunnskapen hos elever vil være flere tilbakemelinger til hjemmet om hvordan eleven ligger an. Hjemmet spiller en viktig rolle i elevenes utvikling og sammen må hjemmet og skolen spille på lag. Tilbakemelding til foreldrene om elevenes prestasjoner i basisfagene vil være en god hjelp til å avdekke problemer og sette i gang tiltak!

Gå til innlegget

Resolusjon fra Rogaland KrF!

Publisert nesten 11 år siden

Denne resolusjonen ble enstemmig vedtatt på fylkesårsmøtet i helgen, frontet av ungdommen i partiet!

Rogaland KrF vil ha økt fokus på friheten til å ha kristne innslag i den norske skolen. Muligheten til å gjennomføre tradisjonelle kristne aktiviteter er på vei ut av skolen fordi vi skal ha en såkalt "verdinøytral" skole der ingen føler seg til sidesatt. Denne såkalte "verdinøytrale" skolen er ikke så verdinøytral som den kan virke som. Alle lærere og ansatte uavhengig av religiøs tilhørighet har verdier som vil prege undervisning og praksis i skolen. Vi mener at Norge som har en så sterk kristen kulturarv skal legge til rette for at de kristne verdiene også skal være grunnlaget for hvordan undervisning og aktivitet i skolen legges opp. Skolegudstjenester, sang av bordvers og mulighet for kristne lag på skolen er viktige aktiviteter som tar vare på muligheten for elever til å bli kjent med kristendommen og den kristne kulturarven.


 

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere