Liv Wergeland Sørbye

Alder: 3
  RSS

Om Liv Wergeland

Følgere

Sykemelding eller permisjon med lønn?

Publisert rundt 3 år siden

Vi hører og leser om personer som har opptrådd ukorrekt. Samtidig får vi informasjon om at de er sykemeldte. Bidrar dette til tron på en rettferdig sykelønnsordning?

Sykelønnsordningen et ofte oppe til debatt. Enkelt personer med nedsatt helse møter trofaste opp på jobben og gjør sin plikt. Fritiden blir brukt til å hvile. De har ikke overskudd til noen krevende oppgaver som burde vært utført i heimen.

Det kan virke som om enkelte kvinner sykemelde seg når de får kritikk eller det oppstår ubehagelige situasjoner. De får ikke hjelp til å stå i konflikter.

Det undrer meg at virile, selvsikre kunnskapsrike mannfolk fra en dag til en annen blir sykemeldt fra jobben.

«Å tape ansikt», kan være langt alvorligere enn å skade en kroppsdel. Enkelte kan oppleve situasjoner hvor en nærmest ønsker å være usynlig. Stortinget har sine egne regler. Men bør som andre arbeidsgivere kunne gi permisjon med lønn, dersom det er hensiktsmessig.

NAV kreve at personer som er sykemeldt over lengre tid de prøver seg i jobb etter åtte ukers sykemelding.  Erfaringen viser til at kontakten med arbeidsplassen og kollegaene ofte er avgjørende for om folk som har vært sykmeldt, kommer tilbake i jobb, og at arbeid i mange tilfeller kan bidra til at folk blir raskere friske fra en del type lidelser.

Det er vanskelig å melde seg ut av samfunnet. De fleste vil oppdage at i Norge har vi et inkluderende samfunn. Å gjenreise tillit er ikke en enveisprosess, men i et kontinuerlig gjensidig arbeid. Dette gjelder ikke bare for våre folkevalgte, men også til en rettferdig sykelønnsordning.

Gå til innlegget

Nordmenn og fremmedfrykt

Publisert rundt 3 år siden

Det er et paradoks at de områdene i Norge som sendte ut flest misjonærer, viser mest fremmedfrykt når det gjelder visse utlendinger. De virker som om hvite utlendinger er bra, men innflyttere med andre hudfarger er farlig. Hva gjør at en redd for de som dyrker Muhammed, men heier frem de som har Mammon som sin frelser?

Norge har i alle år vært en pådriver når det gjelder å sende ut misjonærer. I forrige århundre var det ingen andre land som produserte flere misjonærer sett i forhold til antall innbyggertall.

De norske misjonærene var flinke til å dokumentere sitt arbeid både gjennom ord og foto.

Misjonæren trosset uframkommelige veier og tropiske sykdommer. Utdanning og helse var viktige tiltak for å hjelpe lokalbefolkninger med små ressurser.

Givergleden i var stor. Folk med relativ lav inntekt hjemme i Norge, var villig til å dele med fattige hedninger.

I dag er levestandarden i Norge svært høy. I Afrika og Asia har den teknologiske utviklingen fått innpass. Dette har gjort det mulig å forkynne vi digitale kanaler.

De «innfødte» fant det lille en trengte for å overleve i naturen. Flom og tørke skapte store utfordringer og førte til sykdom og død. Slik hadde de alltid vært. Ulike folkegrupper som tidligere har vært selvberget og lokalt styrt er nå i bevegelse. Den industrielle revolusjon som endret Norge og andre vestlige land har nå fått innpass på alle kontinent og hadde truffet de mest bortgjemte folkegrupper.

Historiske skillelinjer som beskriver den enkeltes rettigheter og plikter i et lokalsamfunn, fungerer ikke i moderne maktstrukturer. Sosialdemokratiske prinsipp fungerer ikke når viljen til makt og selvhevdelse hindrer en rettferdig fordeling av goder.

Verdenssamfunnet ser at personer som blir forfulgt politisk, torturert og undertrykt. Vi vet også at familier lider på grunn av mangel på arbeidsgivende inntekt som kunne gitt muligheter til en høyere levestandard.

Det er et paradoks at de områdene i Norge som sendte ut flest misjonærer, viser mest fremmedfrykt når det gjelder visse utlendinger. I oljebyen Stavanger hvor engelske er benyttet jevngodt med norsk har de fleste innbyggerne hatt fordel av oljemilliardene. De virker som om hvite utlendinger er bra, men innflyttere med andre hudfarger er farlig. Hva gjør at en redd for de som dyrker Muhammed, men heier frem de som har Mammon som sin frelser?

Gud skapte mennesket i sitt bilde. Adam og Eva har sitt opphav fra Afrika, ikke Norge.

De fleste av oss ønsker å skape en bedre verden, hvor nestekjærlighet står i sentrum. Norge har både evner og ressurser til å hjelpe. I Norge har mange tatt misjonsbefalingen på alvor og reist ut i all verden. I dag trenger vi ikke ta farvel med slekt og familie. I dag kan vi gjennom vårt daglige liv vise at vi alle er likeverdige. Omvendelse skjer ikke gjennom forkynnelse eller fordømmelse, men gjennom livet vi lever.

 

Gå til innlegget

Livslyst gir matlyst - eldres situasjon

Publisert over 7 år siden

Det er derfor et paradoks at stadig færre normenn har normalvekt. Flere er overvektige og flere er underernærte.

I Norge har bugnende matdisker, med fersk fisk, kjøtt og grønnsaker. Vi vet alt om et sunt kosthold. Det kommer stadig ny forskning og nasjonaleretningslinjer for godt matvett. Det er derfor et paradoks at stadig færre normenn har normalvekt. Flere er overvektige og flere er underernærte.

Hjemmeboende eldre spiser for lite. Eldre på institusjon med 24 timers tilsyn går ned i vekt. Det er ikke tilgang på mat som er problemet, men gleden av å spise. Matlyst gir livslyst og livslyst gir matlyst. Når alderdomssvekkelse og kronisk sykdom gjør at du må ha hjelp til å få sosiale relasjoner, er du avhengig i at andre bryr seg. Det er langt hyggeligere å spise sammen med noen.
Mister du appetitten på livet, smaker maten dårlig. Så lenge en har noe å leve for, finner en alltid noe å leve av.
Personer med kognitiv svikt må ha hjelp til å skaffe seg mening og mat. Dette kan helsetjenesten bare bidra til med noen minutter 2-3 ganger daglig. Resten av døgnet må familie, venner og naboer bry seg – være med på at den siste tiden av livet ikke bare blir en mager opplevelse.


 

Gå til innlegget

Vanskelige moralfilosofiske spørsmål er et samfunnsansvar. Det er ingen som er tjent med at alvorlige spørsmål skal ties i hel. Dette er misforstått nestekjærlighet..Den godesamtale kan gjøre kvinnen tryggere på sitt valg..

I dag går høringsfristen for reservasjons mulighet når det gjelder henvisning til abort. Mange har lagt mye arbeid ned i sine høringssvar. Svar som kanskje ikke noen vil lese, da premissene for høringen nå er borte. Det er viktig å revidere og forbedre måten pasienter som ønsker abort blir møtt på. Dette forutsetter også at leger, og allmennheten, aksepterer at det å vurdere å ta abort er et vanskelig valg for mange. Hvis kvinnen blir møtt på en måte som signaliserer at abortønsket er en privatsak som legen ikke har noe med, tar legen egentlig ikke kvinnen, som ofte befinner seg i en vanskelig situasjon, på alvor. Ut fra et profesjonsetisk perspektiv, burde helsetjenesten fokusere mer på legens møte med kvinner og andre pasienter i vanskelige og ofte tabubelagte situasjoner med åpenhet og tillit. Helsevesenet må sikre en profesjonell og god måte for at kvinnen tar et bevisst valg som hun har hatt mulighet til å snakke om. Legeprofesjonen, og andre helseprofesjoner, må jobbe videre med å skille mellom moralsk fordømmelse/moralisering, og støtte til å ta moralsk kompliserte valg.

 

Anne Raustøl og Liv Wergeland Sørbye

 

Gå til innlegget

Underholdning?

Publisert over 8 år siden

Er det noen grenser for hva som er humor og hva som er etiske overtramp? Døden er sentral både i tragedier og humoresker. Men å lage parodi på aktiv dødshjelp innen kongehuset er for meg ikke god underholdning.

Jeg har nettopp sett filmen Amor, noe som gjorde sterkt inntrykk. Eldre må slippe å kvele sin pleietrengende ektefelle eller å gi aktiv dødshjelp på annen måte. God palliativ omsorg ved livets slutt legger til rette for en verdig død. Når så «Mette Marit» sier at hun ikke vet hva hun ville gjøre i forhold til et skrøpelig skinn som ligger der - vi har jo alle en svigerfar, opplevde jeg at parodien gikk for langt. For meg er det ikke humor å ta livet av kongen vår.

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere