Liv Wergeland Sørbye

Alder: 3
  RSS

Om Liv Wergeland

Følgere

Publisert rundt 3 år siden

Politikk handler om ulike prioriteringer og valg, avveininger og vurderinger. "til lags åt alle kan ingen gjera; det er no gamalt og vil så vera". Politikken skal ikke handle om hva som er populært i dag, men om det som er viktig for fremtiden.

Gå til kommentaren

De eldres behov blir glemt i iveren etter å ivareta et flerkulturelt mangfold.

Nærmere halvparten av alle nordmenn dør i sykehjem. Gjennomsnittsalderen på beboerne er 87,5 år, med et aldersspenn fra 52 til108. En undersøkelse av vel 100 dødsfall ved ulike sykehjem fra Trøndelag i nord til Kristiansand i sør hadde blant annet inkludert spørsmål om etnisitet og religiøs tilhørighet. Det ble registrert at 98% hadde norsk som morsmål (to hadde svensk) og det var 99% prosent som tilhørte den norske kirke. Det var 28% som hadde deltatt på religiøse aktiviteter på sykehjemmet og 5% hadde hatt samtale med prest eler diakon de siste dagene før de døde.

De unge kjenner for lite til de norske høytidene. Salmer og sanger som skaper gjenklang hos alders demente blir lite brukt. Alt for mange eldre blir plassert i timevis foran et TV apparat som hverken synssvekkede eller hørselshemmede har glede av.

I omsorg for de eldre er det viktig å i vareta de få beboerne som har en fremmedkulturell bakgrunn. Det er imidlertid alvorlig at flertallet, i dette materialet 99%, ikke får like god hjelp til å ivareta sine tradisjoner.

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere