Liv-Marit Davidsen

Alder:
  RSS

Om Liv-Marit

Følgere

Mye bra her

Publisert over 9 år siden

Det er, som jeg har lest at Fragell har påpekt, nærmest ingen som våger å advare og si ifra om usunnheter i menigheten (annet enn litt hist og her om generelle trender e.l., noe som kan være en god advarsel, det også).

Synes Fragell tar opp viktige ting her. Det sitter mange voksne med sterke minner om en barndom og ungdom der man ble eksponert for helbredelser, kraftig tungetale og forkynnelse som skapte angst. Oppfordrer alle til å lese boken han har skrevet og jobbe for sunne og gode menigheter der barn for lov til å være barn.

Gå til kommentaren

Viktig debatt

Publisert over 9 år siden

Synes du reiser en viktig debatt.

Sammenblanding av politikk og religion er etter mitt syn ikke sunn. Både fordi det kan krenke enkeltmenneskers frihet til selv å velge hva de tror på, og fordi det tilslører kjernen i den kristne tro. Det er mennesker som er kristne, ikke nasjonalstater.

Når noen får seg til å hevde at Gud velsigner enkeltland - og dermed også kan fjerne denne velsignelsen dersom det føres en politikk i strid med Bibelens lære ser vi hvor galt en slik lære kan føre hen.

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere