Lise Helgesen

Alder: 11
  RSS

Om Lise

Kristen jente,
søker det gode for livet. Guds Ord.

Følgere

Guds fred

Publisert over 6 år siden

Det er godt vi lever under Nåden, ikke fordi vi skal synde på den i så fall har vi gått ut av Nådens kraft, men å lære og bli et menneske som er grunnfestet i Guds Ord.

Hvordan kan vi se mennesker, vise raushet og kjærlighet, være positiv og tilgivende. Trenger vi ikke nettopp Guds kjærlighet for å kunne se mennesker der de er i livet.

Å la kjærligheten være drivkraften til det som er godt gir ansvar og glede i hjertet.

Vi omgir oss til daglig under støy og larm det er omstendigheter som i utgangspunktet gir ufred i hjertet, vi blir påvirket.

Hvordan kjenne sitt kall, ja det er det nok mange som undrer seg på. Alle kan vi gjøre godt, men hvordan være der Gud vil vi skal være og bruke de egenskaper og talenter som er nedtegnet i oss. Florence Nightingale står for meg som en sterk kvinne som hadde et kall i livet sitt til å gjøre det hun gjorde, og som visste om det.

Jeg tror at noen på VD har kall til å skrive om Gud og jeg har selv blitt berørt. Takken kanskje uteblir, men tenk den dagen Gud vil takke deg for din gode gjerning.

Høsten gir for meg tanker og refleksjoner over livet, når lyset står og skinner så vakkert i mørket gir det rom av følelsen av at det er en evighet der ute, en følelse av ro og Guddommelighet.

Gå til innlegget

FRIHET UNDER ANSVAR

Publisert over 8 år siden

Tankens kraft er sterk, den er jo også delvis oss, på godt og vondt.

Paulus som snakker så varmt om å ta tankens kraft til lydighet viser oss i Guds Ord at dette skal kunne være oss mulig. (Paulus andre brev til korinterne 10.4-5) Vi fødes formes og lærer, men hvem lærer oss om tankekraft i livet, (bortsett fra spesielt interesserte på området, da gjerne hentet fra østens mystikk og i den spirituelle verden), ifølge Guds Ord,  plattform med to utganger,

vi kjenner utrykket -frihet under ansvar-,

og vi ser at fri vilje og ansvar henger sammen.

Gud ga mennesket sin frihet, og friheten legger tillgrunn et ansvar.

Hjertespråket og hjertets stilling viser den tro og tillitt som der ligger, begrunn av de bevisste valg som vi tar, å evne tillegne seg en helhetsvurdering, Guds Ord viser til dette, det største vårt ansvar, frihet under ansvar til å velge for -evigheten-,

mennesker er mennesker, men Gud er Hellig, å hente inspirasjon og hjelp fra Guds Ord vil være våre styrke, den gode frukt viser seg på treet og Guds Ord blir vår Sannhet og vår styrke.

Er vi oss nok bevisst vårt personlige ansvar rettet for evigheten, eller er det jordiske, det jordnære, opplevelser, tanker og følelser det vi bevisst/ubevisst velger å fylle opp i vår tid og  tanker, naturlige nok tanke i seg selv,

Guds Ord oppmuntrer oss til å velge evigheten,

dette må vi vel kunne si er over vår forstand hva kjærlighet angår. :)

Gå til innlegget

tro og tillit

Publisert over 8 år siden

Historien om Daniel og vennene er en sann og sterk fortelling om 4 jødiske gutter som fant visdom, forstand og Gudsfrykt. Guds visdom er ikke aldersbetinget, men visdommen ligger i Ordet,

og takke for livet, i dette finner vi også visdom,

-den som vinner forstand, elsker sitt liv. Den som holder fast ved visdom, finner lykke- Ordspråkene 19.8.

Dårskapen fører straff med seg, i Gudsfrykt finner vi livet.

-Mange skal bli renset og tvettet og prøvet. Men de ugudelige skal bli ved å være ugudelige.

Og ingen ugudelige skal forstå det.

Men de forstandige skal forstå det. (Daniel 12.10)

En prøvet tro viser tålmodighet, fasthet, utholdenhet, og siden vil vi kunne se frukten av vårt arbeide i den tro og tillit til Gud. Jeg tenker i denne forbindelse på bildet på Jesus som gikk på vannet, nå tenker jeg ikke at det skal også vi gjøre, skjønt det ikke skulle komme tider hvor kanskje dette kunne være mulig, men mere de valg som taes på bakgrunn av tro og tillit til Guds Ord. Ingen kan se til dypet av våre hjerter, men i våre hjerter vil vi i bunn og grunn finne drivkraften som viser seg i tanker, ord og gjerninger.

Hjertespråket forteller mere enn ord, øynene, sjelens speil avslører også hemmeligheter, kroppspråket likeså, trygghet i verdier gir av sitt gode forråd.

Evighetsperspektivet mener jeg er viktig i vår tro og i livet generelt, å gå Sannhetens vei, den vei som behager, måtte Gud vise vei, slik at vi kan gå den.

Glede og oppmuntring finner vi i Guds Ord, ingen av oss kjenner dagen, hverken den personlige eller Herrens komme, men vi kan i mellomtiden se til livet, kjærlighetens gode kraft, dette under -livet-, mangfoldet, alt det vakre skapte både ute i naturen og mennesker imellom.

Takk til flere av dere som siste tiden har delt verdifulle dype tanker og Guds Ord.


Gå til innlegget

Guds omsorg

Publisert rundt 9 år siden

Er ikke det å være lydig og lydhør til Guds Ord slik at Guds løfter kan bringe gode velsignelser for oss.

Er det lovisk når bokstaven gjør Ordet levende.

Når vi handler på Ordet i tro og tillitt til Gud, slik lyset kan skinne i mørket. Det er fantastisk å se Guds omsorg gjennom hele Skriften. Matoppskriftene i DGT er bare en stor skatt. Gjelder ikke disse -forskriftene- oss lenger. I så fall hvordan skal vi sette oss over Gud i hva omsorg og kjærlighet gjelder. Spesielt da med tanke på at dette er like reelt som at vi unnfanges, fødes og dør.

Er det så sikkert. Tro er tillitt.

Opplysninger og fakta i -nå- tid om hva Bibelen omtaler som -nei- mat er i samsvar med kokeboka.

For mitt vedkommende gikk det fort. Fra den ene dagen til den andre var jeg blitt overbevist i mitt hjerte om Guds omsorg og kjærlighet om disse tingene.

Tanken om at vi er Skapt i kjærlighet, hengivenhet, i dette ser vi en Guddommelig omsorg for Skaperverket.

Min fineste julegave noensinne.

Joh.1.1- I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. 2.-Han var i begynnelsen hos Gud. 3.-Alt er blitt til ved Han, uten Han er ikke noe blitt til.

 

Gå til innlegget

mellommenneskelige forhold

Publisert over 9 år siden

Det er noe underlig med kjærligheten, den finner deg ofte i de mest uvanlige situasjoner, på de mest utenkelige tidspunkter.

Er dette riktig, alle disse tilfeldigheten vi kaller det, er det bare helt tilfeldig. 

Når jeg ser tilbake på livet ser jeg hvordan et enkelt valg siden endret en livssituasjon, ikke bare endret den, men fant meg på de mest utenkelig passende tidspunkter. En utstrakt hånd bringer alltid med seg noe, enten på godt eller vondt.

Noen ganger tenker jeg, takk Gud for at jeg gjorde akkurat det, man ser relasjoner og ringvirkninger satt i riktig stand. Det heter seg slik, at når Gud stenger en dør, åpnes det nye.

Mennesker kan ha mye i sitt sinne vi ikke ser eller er Herre til å bedømme, det har vi jo også mange Bibelske eksempler på. Jobs venners visdom var ikke akkurat Guds visdom når han sier: Ja, sannelig, dere er de rette folkene. Og med dere dør visdommen ut. Job.12.2.

Et flott vers fra Salmenes bok:

-Salig er den mann som ikke vandrer i ugudelige folks råd og ikke står på synderens vei og ikke sitter i spotterens sete, men har sin lyst i Herrens lov og grunner på hans lov dag og natt. Han skal være lik et tre, plantet ved rennende bekker. Det gir sin frukt i sin tid, og dets blad visner ikke. Alt det han gjør, skal han ha lykke til. Salme1.1-3.

Jeg får virkelig lyst til å strekke hånden ut og spise av åndens frukt, det er noe veldig godt over disse versenen. -og grunne på hans lov dag og natt-. Når Herren har tatt bolig, er vi trygg.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere