Line Konstali

Alder: 41
  RSS

Om Line

Kommunikasjons- og admin­istrasjonsrådgiver. Innsamlingskontrollen i Norge. Innlegg fra 2013 og tidligere er skrevet som samfunnsengasjert privatperson.

Følgere

Vi tror på deg!

Publisert rundt 12 år siden

I Danmark driver Mødrehjælpen prosjektet ”I Gang” rettet mot gravide og unge sårbare mødre. Gruppetilbud og individuell rådgivning har hjulpet mange.

Kira West, politisk konsulent i organisasjonen, har vanskelig for å se for seg et Danmark uten Mødrehjælpen. Organisasjonen tar seg av de mest sårbare mødrene i samfunnet. De ansatte ved organisasjonen kan vise til statistikker over at arbeidet deres hjelper.


Når hun klarer det, klarer også jeg det! Blant gruppen unge mødre, er det mange ulike historier. Noen av dem kommer fra gode oppvekstvilkår, og trenger ikke så mye hjelp. De kan kanskje trenge litt støtte og hjelp i begynnelsen – spesielt hvis svangerskapet ikke er planlagt og utdannelsen enda ikke er på plass. Andre sliter derimot med omfattende problemer som spiseforstyrrelser, psykiatriske diagnoser og svakt nettverk. ”Den største gruppen er unge, usikre jenter som har 16, 18 eller 21 år bak seg med omsorgssvikt, mobbing på skolen, rusmisbruk og andre vonde opplevelser. De har med andre ord ikke de beste forutsetninger for å bli mødre, men vi ønsker å fange dem opp slik at de kan styrkes i foreldrerollen.”


De unge mødrene samles i grupper i begynnelsen av svangerskapet og gennomgår i gruppen et graviditetsforløp, et barselsforløp og et uddannelses- og yrkesforløb. Mødrene får i tillegg individuell behandling og rådgivning etter behov. Noen varer helt til barnet er 3 år, andre avsluttes tidligere. Gruppetilhørigheten er viktig for de unge mødrenes psykiske helse, og for at de skal styrkes i troen på seg selv. Når de ser eksempler på andre unge mødre som klarer oppgaven, blir dette noe å strekke seg etter.


Mødrehjælpen er derfor opptatt av å formidle de positive historiene samtidig som de ikke skal idyllisere det. ”I Mødrehjælpens grupper får de unge mødrene det mange mødre tar for gitt – støtte til å takle utfordringer som foreldre. Det er sikkert grunner til at kvinnene møter motgang når de blir gravide, men det gjør ikke akkurat saken bedre dersom de ikke får støtte. Vi mener at barnet har krav på gode oppvekstvilkår.”


Menneskeverd og samfunnsøkonomi. Både i et nestekjærlighetsperspektiv, og i et samfunnsperspektiv kan denne type hjelp og støtte være viktig.
Å følge opp de unge mødrene koster en del penger. Organisasjonen mottar støtte både fra staten og fra private donasjoner. Kostnadene knyttet til oppfølging av den unge moren er noe samfunnet på sikt vil tjene inn igjen, i form av økte skatteinntekter. Blant kvinnene som følger Mødrehjælpens programmer, er det flere som fullfører en utdannelse. Flere av dem blir økonomisk selvstendige og trenger ikke være avhengig av sosialhjelp fra staten.


”Vi fanger kvinnene opp på kanten av stupet. Barnevernet griper inn når kvinnene allerede har falt ned. Sånn sett er vår oppgave svært viktig. Både for enkeltmenneskets og samfunnets skyld,” West snakker engasjert om arbeidet og påpeker også en annen viktig faktor. De som blir mødre i tenårene har ofte selv mødre som er tenåringsmødre. Dersom kvinnen takler morsrollen og tar en utdannelse, er det mindre sjanse for at barnet følger dette mønsteret. Kanskje vil det på sikt redusere antall tenåringssvangerskap? Det vil i så fall fremtiden vise.

Gå til innlegget

Kirken og abortsaken

Publisert rundt 12 år siden

Det nærmer seg jul. I julens budskap er Jesu fødsel det sentrale. I tillegg til å bli kjent med Jesus, blir vi også kjent med hans mor. Maria var en ugift tenåring som ble gravid. Med andre ord: hun havnet i "ulykken". Heldigvis løste det seg for Maria. Josef stilte opp. For et ufødt barn som ikke biologisk var hans. Senere i historien ble hun dyrket for sin moderlighet og mange mener hun gir Gud et kvinnelig ansikt. En sterk kvinne, etter min mening. Hun har inspirert meg mye.

Hva forteller denne historien oss?

Kirken har i historiens løp vært viktig både åndelig og kulturelt. Det er ikke til å legge skjul på at også Kirken også har drevet med fordømmelse av sårbare grupper i samfunnet. Kvinner som ble gravide utenfor ekteskapet ble sett på som syndige. Skammen ved et uventet svangerskap lå på kvinnen. Gapestokken sto klar. Noen ganger måtte hun bekjenne sine synder og motta prestens fordømmelse fremfor en hel menighet.

Da Ludvik Nessa og Børre Knudsen gikk til kamp mot abortloven var ulykkeproblematikken sterkt tilstede i det norske folks minner. De var to menn fra eliten som brukte sterke midler for å få frem sitt budskap. Dessverre ble de aller svakeste rammet. Kvinnen som tar abort er ofte i en vanskelig livssituasjon. Det er viktig å ha dette i minnet hver gang vi tar opp temaet. Enten vi er for, i mot eller noe midt i mellom.

Er det mulig å være prinsipiell motstander av abort, men likevel for abortloven?

Kan kirken i større grad fokusere på tilrettelegging og omsorg? At vi får ned aborttallene fremfor å kjempe mot loven. Jeg tror, ved å følge kjærlighetens om omsorgens vei, kommer vi mye lengre. Det vil si, gi hjelp og støtte til de kvinnene som gjerne vil beholde sitt barn. Vi har ingen rett til å dømme. Ingen rett til å kaste den første sten. Vi må hjelpe Maria.

Gå til innlegget

Dagens feministiske fanesak

Publisert rundt 12 år siden

I forbindelse med en debatt jeg kjørte i mitt forum, Kreativmamma.no, skrev bloggeren Mammadamen et innlegg med overskriften "Vår tids feministiske fanesak." I følge bloggeren, som  har god kjennskap til norsk kvinnesaks historie, treffer Menneskeverd, Kåre Willoch og undertegnede en nerve når vi taler unge mødres sak.

Hun stiller spørsmålet: "Retten til selvbestemt abort, å velge selv, var en viktig, kanskje den viktigste, fanesaken i kampen for likestilling. Bør rettighetene til unge mødre bli dagens feministiske fanesak?"


Dette temaet tok vi opp på dagens pressekonferanse i forbindelse med boklansering. Jeg debuterer som forfatter med boken "Ikke bare mamma." Dette startet som et hobbyprosjekt der jeg ønsket å skrive en oppmuntringsbok for unge mødre. Min historie var en solskinnshistorie. Jeg traff den store kjærligheten i ung alder, giftet meg og fikk barn tidlig. Dette har gått veldig bra. Det er lett for meg å si at "Ung mor er bra!" og rette nakken mot alle fordommene jeg har møtt i løpet av disse årene.

Verre er det for Line Emilie. Som 17-åring sto hun med en positiv graviditetstest i hånden. Sammen med en støttende mor fant hun ut hvilke støtteordninger hun hadde krav på. Det hun derimot ikke var forberedt på var den massive motgangen hun møtte fra enkelte familiemedlemmer og venner. Dette la sten til byrden i en vanskelig livssituasjon. Hun ønsket å ta ansvar. Fullføre skolegangen, samtidig som hun også tok vare på barnet sitt. Dette klarer hun fint! I dag er Thea snart 4 år, og Line Emilie i god gang med utdannelsen som førskolelærer. Hun ønsker å bidra til at unge mødre får bedre støtte og omsorg i en vanskelig fase av livet, og bidro på pressekonferansen. Heia Line Emilie!

Hva mener dere? Er unge mødre vår tids feministiske fanesak?

Gå til innlegget

Et uventet svangerskap

Publisert rundt 12 år siden

”I filmer er det gjerne slik: Hun tar en graviditetstest uten at han vet om det. Hun kommer bakfra, slenger seg rundt halsen på ham og forteller at hun har en hemmelighet. Hun er gravid. Han tar henne i armene og sier hvor lykkelig han er, og hun smiler hengivent tilbake. For meg var det ikke slik. Jeg tok en graviditetstest i en studentleilighet i Edinburgh, alene, en mørk torsdagskveld i mars. Jeg vet ikke hva jeg følte. En slags lykkeangst.” (Julie Gjørven, Råtekst 1999)

Det finnes så mange historier bak en gravid kvinne. Noen ganger er det perfekt. Prinsen og prinsessen har i en lengre periode forsøkt å få barn, og endelig klarer de det! Alt er på plass, og lykken er total. De føler seg begge klare for foreldrerollen og gleder seg til den lille som kommer. Det er selvsagt mange som har det slik, men noen ganger er det ikke perfekt.

Et uventet svangerskap kan også forekomme, og man opplever da å måtte rekonstruere en del av sine fremtidsplaner. Noen får uventede svangerskap innad i et forhold. Barnet er kanskje ikke planlagt, men likevel ønsket. Det kan kanskje dukke opp en del usikre tanker knyttet til om man faktisk er klare for foreldrerollen eller om man skal klare seg økonomisk.

Andre ganger er man alene. Det finnes også forskjellige måter å være alene på. Noen har kanskje gjort det slutt med kjæresten og blitt gravide like etterpå. Av og til er det ikke så dramatisk. Man blir enige om å samarbeide som gode foreldrekollegaer for barnets skyld. Det er barnets beste som er i fokus, og ikke nødvendigvis forholdet som ikke hadde livets rett.

Andre ganger er det mer alvorlig. Kanskje ikke barnefar ønsker å stille opp? Da føler man seg plutselig veldig ensom. For det var jo ikke slik det skulle bli?

Uansett livssituasjon - det er viktig å stille opp for de mammaene og pappaene som havner i en slik situasjon. Det er viktig å gi moralsk støtte og tilrettelegging. I dagens samfunn er det slettes ikke umulig å bli foreldre tidlig. Jeg sier ikke at det er enkelt, men at det er mulig.

For når passer det egentlig? Når utdannelse, karriere, rekkehus og to biler er på plass? Etter min mening bør man følge et krav dersom man planlegger barn: barn skal planlegges av to personer som elsker hverandre og som ønsker å leve livet sammen. Det kan godt hende at enkelte forhold ender i skilsmisse, og skilsmissestatistikken øker proporsjonalt med ung alder. Likevel bør man ha dette som utgangspunkt, mener jeg, dersom barn skal planlegges.

I de tilfellene der svangerskapet kommer uplanlagt og uperfekt finnes det mange eksempler på at dette kan gå veldig bra. I boka "Ikke bare mamma" har jeg møtt ansvarlige og unge enestående mammaer som gjør en god jobb. Erikka Smedsrud skriver et kapittel i boka om å være enslig mor. Hun tror ikke hun hadde hatt et like nært forhold til sønnen sin dersom det ikke bare hadde vært de to.

Bente Nymoen, som har skrevet en del kapitler om å være alene med barn, skriver litt om hva man skal fortelle barnet dersom far ikke ønsker kontakt. Hvordan forteller man dette? Noe så sårt. Så hjerterått.

Da er det viktig å huske på at barnefar rømmer fra situasjonen og ikke selve barnet. Dersom barnefar hadde tatt seg tid til å bli kjent med barnet, ville han nok elsket det. Karoline, mammaen til Oda, måtte svelge en stor kamel da barnefaren dukket opp 4 år for sent. Hun valgte tilgivelsens vei og har ikke angret på dette. Datteren har i dag god kontakt med sin far.

Jeg tror det er viktig at alle mennesker får lov til å erkjenne sine problemer. Sine sorger og bekymringer. Det er viktig å snakke om det som oppleves som vanskelig i livet. På denne måten kan kanskje livet bli enklere?

Det er viktig at barn som ikke har kontakt med pappaen sin selv må få bestemme hvordan de skal takle det. Om de sørger, så la dem sørge. Hvis de ikke synes det er så vanskelig, for de fokuserer på at de har en fantastisk mamma, så la dem føle på dette selv. Det viktigste er at hvert enkelt barn blir sett og forstått. Med eller uten en pappa.


Gå til innlegget

Stiftelse for unge mødre

Publisert rundt 12 år siden

I Kreativmamma er vi stolte over å kunne presentere bloggen til en helt ny stiftelse. Det hele startet med et bokprosjekt, Ikke bare mamma, januar 2007. Boken er en skjønnlitterær dokumentar om unge mødre. Da jeg startet prosjektet hadde jeg ingen anelse av hva som ventet meg. Jeg har blitt kjent med meg selv - på godt og vondt. Opplevd motgang, men også mye støtte, oppmuntring og begeistring. Selve motivasjonen og drivkreftene bak dette enormt viktige arbeidet, har vært alle de ulike livssituasjonene jeg har fått tatt del i under skriveprosessen.

Ulike kvinner, i ulike livssituasjoner, forteller om sin livserfaring på godt og vondt. Det handler om å bli mamma tidlig. Enten barnet er planlagt eller ikke, om man er alenemor eller ikke, mor som tenåring eller mor i begynnelsen av 20-årene.

I skriveprosessen oppdaget jeg at støtteapparatet rettet mot de mødrene som kanskje er ekstra sårbare, er mangelfullt. Samtaler med ansatte i barnevernet, Amathea og også den danske Mødrehjælpen bekrefter dette. Les De glemte mødrene og Vi tror på deg.

linepetrine stiftelsen skal være en stiftelse som skal samle økonomisk støtte til ulike hjelpetiltak knyttet til unge vanskeligstilte gravide. Vi ønsker å samarbeide med ulike ideelle organisasjoner. Stiftelsen er politisk og religiøs uavhengig.

Vi vil allerede nå røpe et spennende samarbeid med organisasjonen Menneskeverd. Hva samarbeidet går ut på, vil vi fortelle senere.

I Kreativmammas forum vil det forekomme en debatt om unge mødres støtteapparat.

Les mer om debatten her.

Kjente politikere fra ulike politiske partier skal delta i debatten torsdag 3. september!

Velkommen!

Uansett hvem du er og hva du mener.

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere