Line Konstali

Alder: 41
  RSS

Om Line

Kommunikasjons- og admin­istrasjonsrådgiver. Innsamlingskontrollen i Norge. Innlegg fra 2013 og tidligere er skrevet som samfunnsengasjert privatperson.

Følgere

Kristne organisasjoner oppleves som mindre villige enn andre til å sende oss ­informasjon når vi foretar rutinemessige stikkprøver.

De kristne organisasjonene har et godt omdømme, både blant giverne og det offentlige direktoratet Norad. Vi oppfordrer derfor til mer åpenhet om økonomiske og organisatoriske forhold.

Som kontrollorgan arbeider Innsamlingskontrollen daglig for en renere og tryggere innsamlingsbransje.

På vår nettside har vi to lister. Godkjent-listen omhandler organisasjoner man trygt kan støtte, OBS-listen omhandler organisasjoner vi advarer mot å støtte.

Underrepresentert. Kristne organisasjoner er underrepresentert på Godkjent-listen og oppleves også som mindre villige til å sende oss informasjon når vi foretar rutinemessige stikkprøver. Det er negativt i våre øyne, da de har en sentral posisjon i innsamlingsbransjen. Siden organisasjonene baserer seg på et kristent grunnsyn, er det nærliggende å tro at de etiske retningslinjene er gode nok.

Det er selvsagt bare spekulasjoner, men en leder for en norsk misjonsorganisasjon uttalte følgende da vi ba om opplysninger om organisasjonens virksomhet: «Jeg står kun til ansvar for Gud og ikke Innsamlingskontrollen.»

Best i klassen. I 2012 uttalte stiftelsen Soria Moria at de kristne organisasjonene står i en særstilling i Norge. I rankingen over de 20 organisasjonene som hadde samlet inn flest penger, var ni av dem tuftet på et kristent verdisyn. Kristne organisasjoner har en solid forankring i norske folks hjerter og lommebøker.

«Hvis alle nordmenn gav like mye som Kristen-Norge, ville det dekket bistandsbudsjettet til regjeringen,» uttalte Norads avdelingsdirektør Svein Bærå til Dagen 2. januar 2016.

Av Norad blir kristne organisasjoner ofte omtalt som best i klassen. Norads sivilsamfunnspanel viste i 2012 til Himal Partner som et eksempel på en liten organisasjon som hadde stor betydning for utvikling av energisektoren i Nepal.

De kristne organisasjonenes gode omdømme, både blant giverne og det offentlige direktoratet Norad, forplikter.

Helter og skurker. Det finnes i dag ingen lovbestemmelser som regulerer innsamling. Kontrollrutinene og reguleringene er overlatt til bransjen selv. Fordelen med denne praksisen er at frivillig engasjement og grasrotinitiativ i større grad kan blomstre og ikke forhindres av et rigid byråkrati.

Baksiden av medaljen er at det også finnes skurker som grovt utnytter friheten til å svindle uskyldige givere for store pengebeløp. Vi ser at de eldre er en utsatt gruppe. De blir av fiktive svindlerorganisasjoner utsatt for en aggressiv markedsføring, og det er ofte de eldres pårørende som kontakter oss og ber om hjelp til å stoppe henvendelsene. Åpenheten er derfor vår eneste mulighet til å skille mellom helter og skurker i innsamlingsbransjen.

Solidaritet i praksis. Når vi etterspør regnskap og andre opplysninger om organisasjonene som ikke er godkjent av oss, er det utelukkende for å skape tryggere vilkår for giverne.

Det finnes kanskje en svindler der ute som en gang vil finne på å utnytte kristne organisasjoners gode rykte. Å ikke fremlegge etterspurt informasjon om virksomhetens økonomiske forhold, vil da være det samme som å ikke ta giverne og innsamlingsbransjens omdømme på alvor.

OBS-listen vår sørger nemlig for at hundretusener av kroner går til gode, bærekraftige formål, fremfor rett i lomma på en svindler.

Vi vil derfor oppfordre kristne organisasjoner til å komme mer på banen, og se på åpenheten som et solidarisk ansvar, til tross for at tilliten fra giverne i utgangspunktet er stor. Innsamlingsbransjen trenger dere.

Gå til innlegget

Dumboforeldre

Publisert over 8 år siden

Dumboforeldre er gode til å lytte. De har to store ører og en liten munn. Dette er selvsagt bare tull. Ærlig talt, folkens! Hvor ble det av den sunne fornuften?

Jeg er opptatt av bæring av barn. Da mine to eldste var mindre deltok jeg ofte i ulike nettfora innenfor sjangeren Attachment Parenting (tilknytningsomsorg). Etterhvert syntes jeg det ble veldig mye ideologi. Jeg fortsatte å bære barn, men sluttet å delta i slike forum. 

Etter å ha lest oss opp og ned i mente om tigerforeldre, curlingforeldre og det som verre er har Aftenposten nå kommet med det nyeste: Minimalistforeldre. Det betyr at barna skal ikke kjøres til aktiviteter, ikke se på TV, ikke nettbrett osv. Tilbake til naturen, ut med alt det nye. 

Vi lever et ganske enkelt liv i vår familie. Barna ser ikke mye på TV og de leker stort sett på egenhånd. Å kutte ut nettbrett og TV er uaktuelt. Det betyr ikke at vi ikke gir dem en sunn livsstil. Jeg tror faktisk å være for ekstrem kan føre til det motsatte: TV blir spennende fordi det er forbudt. 

Av og til tenker jeg at dagens foreldre har en merkelig form for selvtillit. Noen er opptatt av å være perfekte, leser artikler og får dårlig samvittighet av statusoppdateringer på facebook. Hvor ble det av den sunne fornuften? 

Også i skoleverket synes jeg det er mye ideologi og lite sunn fornuft. I min datters klasse var det en periode mye problemer med uro og bråk. I Oslo tilkalles Majorstuteamet dersom en klasse sliter med klassemiljøet. Etter at Majorstuteamet hadde kartlagt situasjonen i klassen fikk vi foreldre et brev. Majorstuteamet anbefalte at elevene en periode skulle sitte en og en, ikke ha gruppearbeid og dersom noen bråkte for mye skulle de til rektor. Eller sunn fornuft som det også kalles! 

Er dere ikke stille? Neivel! Da blir det ikke noe gruppearbeid. Skravler dere for mye hvis dere sitter to og to? Javel! Da må dere sitte en og en. Og har noen barn dødd av å komme en tur til rektor, eller? Nei! Selv har jeg kommet til rektor en gang som skolejente og gjett om jeg fortjente det den gangen!

Jeg er ingen spesialist og synes pedagogikk er så kjedelig at jeg ikke gidder å sette meg inn i skolens årsplaner, barnehagens ditt og datt. Likevel synes jeg det er hyggelig og nødvendig å følge opp lekser, fritidsaktiviteter og gå tur i skogen i ny og ne. Jeg er en helt vanlig forelder. Ikke Dumboforelder, Donaldforelder, minimalistforelder eller tigerforelder. 

Gå til innlegget

Advarer hun også menn mot fulltid?

Publisert over 8 år siden

Likestillingsministeren er bekymret fordi mange kvinner velger deltid. Jeg er mer bekymret for at menn velger fulltid.

Flere kvinner har i år gått ut i samfunnsdebatten og gitt en stemme til de kvinnene som enten jobber deltid eller velger å være hjemmeværende. Likestillingsministeren er bekymret for utviklingen. Det er også jeg.

Lite verdifullt å passe barn?

Misforstå meg rett. Endelig har det blitt stuerent å si høyt at morsfølelse er noe man ikke bare kan parkere i barnehagegarderoben, som Mala Wang Naveen så fint sier det. Problemet er at på selveste kvinnedagen, som alle andre dager, snakker man bare om 50% av landets voksne befolkning når det kommer til tidsklemme og deltidsarbeid. Døgnet har ikke mer enn 24 timer og mange familier løser dette forståelig nok med at kvinnen jobber deltid. Denne skjevheten løser vi ikke ved å skyte blink på deltidsarbeidende kvinner og kalle det å passe barn som mindre verdifullt enn lønnet arbeid. Heller tvert imot.

I følge SSBs utdanningsstatistikk fra 2010 og 2011 tok 24 000 norske kvinner høyere utdanning. Bare 15 000 menn gjorde det samme. Kvinners yrkesdeltakelse skiller seg ut i motsatt retning. Her er det menn som i større grad får lederstillingene, kvinner jobber deltid. Jeg tviler på at disse kvinnene «lengter seg tilbake til kjøkkenbenken.» Det blir ofte hevdet det i dag er en husmortrend. Inntil det motsatte er bevist tar jeg høyde for at denne trenden er en myte.

Fokus på relasjonen

Kvinner som velger deltid taper økonomisk og kan lett falle ut i et tut og kjør – karrieresamfunn. Den kjente bloggeren Karianne Gamkinn har nettopp gitt ut boken Beklager, jeg må være mamma. Boken skildrer en karrierekvinnes personlige refleksjoner over virkeligheten hun møter som mor og yrkesaktiv. «Det er på tide at kvinner blir malen for menn og ikke motsatt,» skriver hun i en kronikk i Dagbladet samme dag som boken lanseres.

Vi må frigjøre kvinnesak og familiepolitikk og se på dagens familieliv og forhold ved arbeidsplassen med et kritisk blikk. Familiepolitikk og kvinnesak må adskilles. Relasjonsorientert likestilling. Merk ordet. RELASJONSORIENTERT.

Kvinners arbeidsforhold

Vi velger ofte en utdannelse fordi vi tror vi vil trives i jobben. Selv er jeg utdannet markedsfører, har en yrkeskarriere ved en kontorpult og har også den fordelen at det er større rom for fleksibilitet i min jobb enn for en som er førskolelærer. I følge undersøkelser utført av SSB og Sintef i 2010 står jeg i en særstilling knyttet til sykefravær. I likhet med deltidsarbeid dominerer kvinner også sykefraværet. Mens jeg både kan ha litt vondt i ryggen og være litt syk på jobb, er saken helt annerledes for de som jobber i yrker som krever mer kroppsarbeid. Økt kvinnedeltagelse i arbeidslivet har ført til en økt deltagelse i pleie, omsorg – og helsesektoren. Kvinner befinner seg også oftere i serviceyrker og har derfor mer kunde – og pasientkontakt. Mannen befinner seg oftere på bakrommet og må ta færre konfrontasjoner. I tillegg befinner menn seg oftere i lederposisjoner. Det er med andre ord mannen som bestemmer om forholdene på arbeidsplassen skal være fleksible eller ikke.

Gode verdier?

«Vi befinner oss ikke i en tidsklemme, men i en verdiklemme,» sier den danske fritenkeren og coachen Gitte Jørgensen. Vi lever i et forbrukersamfunn og vi jobber mye for penger vi ikke trenger. Dette går hardt utover familielivet. Vi kan velge å bo trangere og forbruke mindre slik at både mor og far kan gå ned i en 80 % stilling etter endt fødselspermisjon. Det betyr at begge involverte i parforholdet kan få hver sin dag til å gjøre unna husarbeid, planlegge middager for hele uken, betale regninger og hente minstemann tidligere i barnehagen. I motsetningen til likestillingsministeren synes jeg det å ta vare på barn er verdifullt og lærerikt. Derfor ønsker jeg å la mannen min ta del i dette fantastiske privilegiet. Å fordele jobb og hjem er ikke bare en fordel for kvinnen, men også for mannen. Likestillingsministeren bør derfor gå ut og advare fulltidsarbeidende menn om alt de går glipp av ved å ikke være nok tilstede i barnas liv.

Er det så vanskelig?

Noen vil hevde det er umulig å ta slike valg i dagens samfunn. Det er rekordhøye boligpriser og det går mot usikre tider økonomisk. Andre synes det er skummelt å tenke på at de da må gi fra seg muligheten til forfremmelse en liten periode i livet. Men hvis kvinner blir malen for menn, som Gamkinn sier, lærer også menn at noen få år i livet må man forsake noe. Bruker paret 10 år av sitt liv til å jobbe redusert og til ikke å klatre på karrierestigen, har de 40 år igjen i yrkesaktiv alder når årene er omme. Kanskje de til og med unngår å havne i den beryktede skilsmissestatistikken.

Erfaringene og verdiene vi får ved å prioritere barn gir gode lederegenskaper. Hvorfor ikke føre det opp på CV-en? Kanskje vi en gang i fremtiden vil få flere ledere som forstår at familie er viktig å prioritere. Inntil videre må vi ta til takke med en likestillingsminister som synes pensjonspoeng fortsatt er aller viktigst.

Gå til innlegget

En liste for de ikke-kristne

Publisert nesten 9 år siden

Kjære deg som ikke vil feire den kristne jula. Fortvil ikke. Det finnes håp. Her finner du en liste over ikke-kristne sanger. Ligg unna de kristne sangtekstene. Vær så snill.

 

White Christmas

Vi tenner våre lykter

Hei, mitt vinterland

Driving home for christmas

Musevisa

Hei hå, nå er det jul igjen

Julekveld i skogen

Så går vi rundt om en enebærbusk

Bjelleklang

Walking around the christmas three

When you wish upon a star

Rudolf er rød på nesen

Julekveld i fjøset

På låven sitter nissen

Staffan var en stalledräng

Mistletoe and wine

Jeg så mamma kysse nissen

Do they know its christmas

Last christmas

It`s the most wonderful time of the year

Syng gjerne for full hals og gled deg over at det finnes en mye lengre liste med ikke-kristne sanger enn de jeg har skrevet opp der....

Det finnes noen som synes de kristne sangene er viktige! Dere som ikke forstår dette må ta et lite grunnkurs i toleranse og respekt.

Gå til innlegget

På loven sitter en vanlig mann med løsskjegg

Publisert nesten 9 år siden

Jeg hiver meg på denne trenden: dersom du ikke liker eller er uenig i teksten i en julesang, kan du bare gjøre litt om på teksten.

På låven sitter en vanlig mann med løsskjegg på
Så god og søt, så god og søt
Han nikker og han smiler og han er så glad
For julegrøten vil han gjerne ha
Men rundt omkring går alle disse rotter og de skotter og de skotter
De vil så gjerne ha litt julegodter, så den vanlige mannen han går inn igjen.
 
Og løsskjegget han kastet i containeren
For nissen er jo bare tull!
Nei, gammal folketro det skakke barna ha!
Nei, ingen, ingen skal de tro på nå.
For jula var så kristen at jeg spydde
Bort med engler, julekrybber
Nei, nisser det er mye, mye bedre
Helt til jeg fant ut at det var folketro!
 
Barna ble så sinna da han far kom inn.
For nissen da? Hvor var vel han?
Nei, nisser det er like dumt som Jesus det
Og ingen, ingen vil vi dele med.
Nei, heretter skal jula bare være
Empirisk evidens, progress, nysgjerrighet
For åpenhet og skepsis – kritisk refleksjon
Og barna skjønte ingen verdens ting
 
Men barna ekke like dumme som faren sin!
De hoppet opp og hylte høyt!
Julekvelden vår den vil vi ha i fred!
Så ta på nissedrakta eller dø!
Og julekrybber vil vi også lage
Synge salmer, bake kaker,
Den kritiske evidensen – vikke ha det!
Så en, to, tre der var det vekk, vekk, vekk!
Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere