Linda Greve

Alder: 108
  RSS

Om Linda

Følgere

RE: RE: RE: RE: RE: Fortjent nåde?

Publisert nesten 11 år siden

26.05.10 kl. 17:10 skrev Rudi Wara:
26.05.10 kl. 16:56 skrev Rudi Wara:
26.05.10 kl. 16:23 skrev Linda Greve:
26.05.10 kl. 16:11 skrev Rudi Wara:
26.05.10 kl. 16:00 skrev Linda Greve:

Bare så det er helt klart.

For å forstå det som er skrevet lengre ned - så må du ha forståelse for hva det vil si å være under loven og hva det vil si å være under nåden.

Kort fortalt så ligger alle som ikke har tatt imot Jesus som sin personlig frelser under loven - de er fortap. De som har tatt imot Jesus som sin frelser er under nåden - men bare hvist du ikke synder. Jesus sier - gå og ikke synd mer. Men hvist du synder så omvend deg raskt be om tilgivelse og du er igjen under nåden. 

 Ok, men dersom du faller ut av nåden når du synder, så er ikke nåden lenger nåde :) Nåde er ufortjent.

For øvrig:

Hva skal vi da si? Skal vi fortsette å synde så nåden kan bli enda større?  2 Slett ikke! Hvordan kan vi som døde bort fra synden, fremdeles leve i den? (Rom.6,1-2)

Gå til kommentaren

RE: RE: RE: RE: Fortjent nåde?

Publisert nesten 11 år siden

26.05.10 kl. 16:56 skrev Rudi Wara:
26.05.10 kl. 16:23 skrev Linda Greve:
26.05.10 kl. 16:11 skrev Rudi Wara:
26.05.10 kl. 16:00 skrev Linda Greve:

Du har forstått at Jesus betale all synd for oss - men han betalte også alle sykdommer - så hvorfor er vi syke da? Hva er Guds kraft til frelse - alle kan motta hans salvelse og han gir den ut hele tiden.  kaller på oss hele tiden. Se hva Han sier i løftet sitt

5 mos 28:1 Hvis du er lydig mot Herren din Gud og legger vinn på å leve etter alle hans bud som jeg gir deg i dag, vil Herren din Gud sette deg høyt over alle folkeslag på jorden.  2 Og alle disse velsignelsene skal komme over deg og nå deg, så sant du er lydig mot Herren din Gud: 3 Velsignet være du i byen og velsignet ute på marken!

Hvist du er lydig mot Herren din Gud og legger vinn på å leve ett alle hans bud......

Hva vil det si å være lydige til Herren? Hva vil det si å leve etter Hans bud? Dette må vi først finne ut av - og bibelen forteller oss det helt klart vi skal elske deg selv som din neste. Hva vist du ikke elsker deg selv - Gud har sagt at du skal elske deg selv - gjør du det ikke så er du ikke lydig mot Herren. Dette er bare noen av de betingelsene som må være tilstede for at vi skal kunne motta Abrahams velsignelser. Det er her hele Kristi legeme gjør feil - vi skjønner ikke hva synd er. En ting til som vi ikke skjønner - er hvilken løfter som er gitt oss - og hvordan vi skal få de. Hvor mange bibelvers kan vi egentlig.

Det er helt riktig at vi kan da ikke få alt dette med en gang - troen kommer av å høre på Guds ord - så har du ikke tro - og vil får det, begynn å høre på Guds ord. Det å komme innenfor velsignelsene som er gitt oss av Herren - er en prosess. Det er derfor Herren sier - mediter på Guds ord dag og natt. Fordi det er det som kreves av oss.

Legg merke til at dette kreves for å kunne ta del i Herrens velsignelser. Vi snakker ikke her om å gjøre seg fortjent til frelse. Fordi det kan vi ikke gjøre oss - det er bare av nåden vi har denne. Men for å komme inn under velsignelsene som er gitt oss som arvinger - så stilles det en del krav - og det er her vi snakker om at en tro uten gjerninger er en død tro. Vi må skille her.

 Jeg er enig i at vi kanskje ikke har fått med oss Guds løfter. Ei heller konsekvensene av å være nye skapninger i Kristus :) Det finnes ingen fordømmelse (eller forbannelse) i Ham.

Det handler heldigvis ikke om hva "JEG" må gjøre, eller hva "JEG" må gi, eller hva som kreves av "MEG". Jeg har fullstendig tro på at Jesu offer er nok. Og at jeg ikke kan gjøre noe mer enn det som allerede er gjort.

Når det gjelder kjærlighetsbudet, så kan vi ikke ta æren for det heller, gitt. Vi elsker, fordi Gud elsket oss først (1.joh.4,19).

Tror det er viktig at vi slutter å få frrelsen/evangeliet til å handle om oss, "jeg, meg og mitt", og heller begynne å tro på at alt er ferdig.

Det finnes sikkert mange forklaringer på hvorfor kristne blir syke, men det er IKKE pga synd hvertfall. Der bommer Schrivner grovt, tror jeg.

Gå til kommentaren

RE: RE: Fortjent nåde?

Publisert nesten 11 år siden

26.05.10 kl. 16:11 skrev Rudi Wara:
26.05.10 kl. 16:00 skrev Linda Greve:

Det er ikke sant at man faller ut av nåden, når man synder. Da ville jo nåden vært noe vi må gjøre oss fortjent til. Hva var poenget med Jesu offer, dersom vi skal fortsette å komme under Lovens forbannelse, hver gang vi synder? 

Vi må nok lete andre steder for å finne svar på hvorfor vi er syke, for det har ingenting med å "falle ut og inn" av nåden å gjøre, hvertfall.

Synden er sonet, en gang for alle (Heb.9,12)

Ja det er riktig at synden er sonet - men det betyr ikke at du kan synde igjen. For hva er vitsen med synden da - dag kan vi leve vidre som alle andre i denne verdslige verden - da er det ikke noe forskell mellom de som tror og ikke tror. Jesus sier helt klart - synd ikke mer. hvorfor sier Han det - netopp fordi hvist vi synder så åpner vi noen dører for åndskrefter - det er slik de åndelige lover er. Har du syndet så har den onde en legal rett til å skade deg.

 Beklager, men dette stemmer ikke. Jeg hadde vanskelig for å tro at undervisningen til Schrivner gikk "hjem" hos noen, for det er så langt fra evangeliet som man bare kan komme. Den vitner om at han har gått glipp av de mest grunnleggende sannhetene i evangeliet: Rettferdiggjørelsen av tro, Den nye skapningen, I Kristus,. Kristus, vår helliggjørelse. Hvor passer alt det inn i dette budskapet?

For øvrig er det mange ikke-kristne som også kan "skilte" med 26 år uten sykdom, kanskje mer. Så svarene ligger ikke i Lovens forbannelse. Den er vi kjøpt fri fra, ikke bare når vi er "flinke kristne".

Jeg tenker at grunnen til at vi er syke, er fordi vi ikke har fått tak på evangeliet, "Guds KRAFT til frelse". Når man forkynner evangliet og samtidig blander inn Loven, så bærer det galt av sted.

Gå til kommentaren

Fortjent nåde?

Publisert nesten 11 år siden

Det er ikke sant at man faller ut av nåden, når man synder. Da ville jo nåden vært noe vi må gjøre oss fortjent til. Hva var poenget med Jesu offer, dersom vi skal fortsette å komme under Lovens forbannelse, hver gang vi synder? 

Vi må nok lete andre steder for å finne svar på hvorfor vi er syke, for det har ingenting med å "falle ut og inn" av nåden å gjøre, hvertfall.

Synden er sonet, en gang for alle (Heb.9,12)

Gå til kommentaren

RE: Menigheten

Publisert nesten 11 år siden

15.05.10 kl. 19:58 skrev Benjamin Østli:
15.05.10 kl. 17:20 skrev Terje Johansen:

Jeg faktisk mye enig med deg at menighetens forstandere har mistet litt av fotfeste i menighetene, for de driver med mye som de ikke behøver å gjøre. Feilen som vi gjør er å innsette altfor unge mennesker i denne oppgaven. Jeg har sett ungdom i 19-20 årene som forstandere hvor mange solide eldre mennesker sitter i forsamlingen og må bare lytte til disse unge virrile menneskene Erfaringsmessig når det gjelder sjelesorg har mange av disse ingen erfaring. De vet ikke hva et problem er, for det skal en del år på baken for å forstå alt hva mennesker kan ha av problemer. Det snakkes om å bli prøvd å få erfaring i livetsskole, derfor skal det ikke innsettes noen unge i denne tjenesten. Hvor lenger en er mørnet, jo bedre er det.

Det som jeg bekymrer meg for er at hjemmesitter menigheten er langt større enn modermenigheten. hvorfor? Jo, jeg tror folk går lei. Forstanderne har så mye andre ting å gjøre at hyrdetjenesten slokner fullstendig. Det er haugevis som sitter hjemme og er skuffet på ett eller annet. Det har ingenting med Gudslivet å gjøre, men de får ingenmting av den nye garde. Det finnes ikke Gudsåpenbaringer, bare en masse preik om alt annet. En hyrde skal forlate forsamlingen for å hente det bortkommende lammet, noe vi ikke ser i dag. De sitter i sin pene forsamling og sier at om dem som ikke stiller opp på møtene, kan bare bli hjemme. Dette har jeg faktisk hørt av forstandere. Danser alle ikke etter den eller dens pipe, så kan de bare være hjemme. De vet ikke hva et hyrdekall er. Dessverre er det noen som sitter der og soler seg i sin stilling. Kommer det bare en 10-12 stykker på møtene, blåser de i det. Dette kaller jeg ikke hyrdesinn eller god hyrde.

Du har et poeng, når det gjelder livserfaring og forstandere. Jeg tror det handler mye om hvem man får tillit til, og hvem man respekterer. Her er nok det fristende for menighetene å ansette unge "hippe" talere med en enorm entusiasme. De som har noen år på bena og mer livserfaring, KJENNER også Herren bedre, og kan tale ut fra egne erfaringer, og erfaringer i møte med mange mennesker.

Jeg ser dessverre et annet problem også hos modne pastorer også, som har fått et navn, og blir bedttil å tale overalt. Disse burde kanskje legge hyrdestaven ned, og bli evangelister istedet?

Så er det problemet med gudstjeneste (unnskyld digresjonen). Hvorfor er det slik at gudstjeneste skal være fundamentet i mange kristnes liv? Og hvorfor skal et personlig forhold til Jesus la seg på virke av menigheten og pastoren. Tror kanskje dette er grunnen til "bare bli sittende hjemme". Men man kan ikke bare be folk sitte hjemme, men må oppfordre og motivere til et personlig møte med Gud, hvor man enn er, og hver dag, ikke bare søndagen.

 Man er vel ikke nødvendigvis "bortkommen", selv om man uteblir på søndagsmøter. Mange menigheter er dessuten så store, at hyrden ikke har mulighet til å "gjete fårene" som seg hør og bør.

 Jeg tror mer på allminnelig medmenneskelighet, enn på at EN pastor skal klare å "registrere" og hente inn alle som sliter. Hver enkelt har et ansvar, spesielt når hyrden uteblir og/eller svikter.

Dette var et modig innlegg, B.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere