Lene Bernsen

Alder: 10
  RSS

Om Lene

Følgere

Norsk kulturarv

Publisert rundt 10 år siden

På videregående hadde vi en streng og komplisert norsklærer, som skulle ha oss til å forstå historien i lys av den littuære kulturarven. I ettertid har jeg satt stor pris på denne kvinnens innsatts for å gjøre oss til tenkende borgere.

Få gikk vi så vel igjennom som Wergeland og hans kamp for individet. Damen var så pass dyktig at hun klarte å flette inn Hamsuns positive paralleller. Vi lærte hvor lett det var å la seg lede vekk når en ønsker å gjøre rett og gikk inn i Hamsuns fall, med en frykt for å selv falle en gang.

Dette er hva som er skrevet om Wergeland:

Alle mennesker bærer Guds bilde i sitt indre. Menneskene er derfor likeverdige. Selverkjennelsens sannhet, som også innebærer Gudserkjennelse, frigjør mennesket innenfra, og som konsekvens av den indre frihet, kan det bli i stand til å fremme «Borgerfrihed», dvs. politisk frihet. Sannhet og frihet på alle nivå må imidlertid fullbyrdes i kjærlighet. Oppnås dette ideal, er konsekvensen at fysisk og intellektuelt tyranni undergraves, og «Alle» sitter «jevnt» under himmelens «vide Tag». Denne visjon, som innebærer en utopi, angår både det enkelte mennesket og samfunnet, og er betinget av Wergelands kristendomsoppfatning. Denne er basis for hans samlede innsats som dikter og kulturarbeider.

http://no.wikipedia.org/wiki/Skabelsen,_Mennesket_og_Messias#Fra_eksistensiell_krise_til_frigj.C3.B8ring_gjennom_selverkjennelse

Om man lever med dette synet og Kardemommebyloven:

Man skal ikke plage andre, man skal være grei og snill, og for øvrig kan man gjøre hva man vil.

Dette bør vi som er født inn i denne arven holde på, både den kristne nestekjærlighets arven og den sekulære om å ha respekt for hvert individ som noe unikt!

http://www.youtube.com/watch?v=tS3y9JUESFo

Gå til kommentaren

Skyld og skam

Publisert rundt 10 år siden

Trenger vi å utkåre en vinner i den kategorien?

Kan vi ikke legge ballen ned, den kloke trekker seg tilbake når det blir beskyldninger.

Vi vet jo alle at Israel ikke er en demonstat, men et demokatri som kjemper for sin egen eksistens. Hva vi ville ha gjort i deres situasjon er håvmodigt å synse om offentlig. Denne debatten hører hjemme i det privat, ikke i det offentligerom.

Litt mange svakheter i oss alle som avsløres!

Gå til kommentaren

Venner

Publisert rundt 10 år siden

Jeg er enig med Sissel at de som klarer å føre normale liv i Midtøsten som lever med denne konflikten uten at det forgifter hjerte, tanker og følelser er de virkelige heltene.

Heldigvis er de langt flere enn de ekstreme, men stemmen deres er svakere på begge sider.

Jeg kjenner slike mennesker på begge sider og det gjør at jeg føler meg rik. Når jeg hisser meg sier de, hva er det med deg? Du sitter her i ditt trygge hjem mat på bordet, gode naboer, rikt land men du syter. Vi har nok av problemer om ikke du må la din missnøye med livets bagateller gå utover oss.

Å ha møtt slike mennesker som først og fremst er med mennesker, så tenker de på Gud. Det har gjort at jeg begynner å føle nåden, jeg er rik og lykkelig, for det gudommelig er mellom oss mennesker. Tro kan løfte fjell, la oss våge å tro på fred.

http://www.youtube.com/watch?v=nAy9oGY6LwE&feature=related

 

Gå til kommentaren

Saken

Publisert rundt 10 år siden

Å se saken fra flere sider.

Jeg har snakket med israelere som ønsker to statsløsning, en stat, at en ny generasjon skal ta over etc. For meg virker det som om det er mange mulige løsninger, men hvorfor blir ikke konfliket løst da? En liberal ikke religiøs israeler sa: hva vil da skje med alle som tjener penger på denne konflikten? Han sa så lenge noen tjener på dette blir det ikke fred, synd for meg for jeg vil bare fortsette å være en skyteskive i Jerusalem, og det teller lite hva jeg ønsker for de store.

Da tenkte jeg på alle oss som mener noe om Midtøsten, hjelper vi eller er det våre egne problemer vi diskuterer? Er det bra å reise inn i konflikter i fremmede land og komme tilbake til et samfunn som vet bedre enn du hva løsningen må være for skape fred? Hva gjør det med en person som har sterke minner å høre om denne konflikten hverdag, å selv føle skyld for overgrep som skjedde i konflikten? Jeg  tror vi må kunne si til hverandre, demp ned tonen når det gjelder Midtøsten konflikten, skal det bli fred må vi vise at vi har kontroll på egne følelser og egen nærhistorie.

Det er så mange bjelker som sperrer for utsikten at det endre i person angrep fra begge sider i denne debatten. Når en person blir utsatt for hets jevnt over og folk tar opp tråder kalles det trakkasering. Man må selv se når man går over denne grensen. Ingen er tjent med en slik debatt om Midtøsten som dette er blitt. Ikke en eneste millimeter nærmere fred har den gitt oss, bare masse uhygge!

Gå til kommentaren

Knut

Publisert rundt 10 år siden

Du gjør litt av en jobb.

Jeg ser hvor viktig det du gjør er. Å prøve å nå inne med fornuft, når ens egne følelser står i veien for rasjonel tankegang.

En smart person fortalte meg at Israel tiltekker seg mennesker med stort behov for oppmerksomhet. Det som er farlig er når teoriene om hva som egentlig skjer kommer i media i steden for fakta, slik det er nå. Da får man en situasjon som truer virkeligheten og vi står i en situasjon der noen kan ta makten på falskt grunnlag.

Ha en trivelig dag : ) Jeg må gi meg nå, lykke til videre!

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere