Lene Bernsen

Alder: 10
  RSS

Om Lene

Følgere

Publisert rundt 10 år siden

Ethvert tilløp til antisemittisme må selvsagt bekjempes med nebb og klør!

Grunnen til antisemittisme ligger i enkelt individer som har problemer med å se nyanser. Gjerne er det menensker som selv har en offerrolle som for å komme unna selv setter søkelys på noen andre.

Personlig tror jeg at hvis alle er villige til å ikke ville høre på ondsinnet sladder om andre så vil mye løse seg uten store holdningskampanjer. Eller nebb og klør : ) 

Gå til kommentaren

Publisert rundt 10 år siden
Lars Randby – gå til den siterte teksten.

Langt på vei vil jeg mene at enten det er i midtøstenkonflikten eller andre konflikter har mange av de som ikke er villige til å se nyanser egetlig mistet noe viktig fra den norske kulturarven. Men atter en gang dette er bare min mening.

Jeg er faktisk helt enig med deg : ) Ser vi nyansene kan vi finne løsninger!

Gå til kommentaren

Godt det er flere liksomjøder der ute : )

Publisert rundt 10 år siden

Takk for historiene : )

jeg er enig med det at det er lett å bli tatt for å være noe av andre. At det vi snakker om her er makt og mennesket. Min erfaring har gjort meg usikker på alt som heter religion. Som humanist og politiskaktiv i Ap opplever jeg å kunne møte mennesker som de ønsker å bli sett. Og aktiv jobbe for at det skal være mulig å leve i et samfunn man føler seg hjemme i uavhengig av religion eller hvor lenge man har vært norsk.

Det som jeg har opplevd har vært ubehagelig i dekkningen av Midøstenkonflikten er at mange er ikke lengre opptatt av situasjonen i dag, men av hvem som gjorde hva. Når vi nå ser en ny situasjon i nabolandene og at media ikke helt hvet hva de skal skrive, så blir jeg litt uvel, for slik skal ikke en fri presse oppføre seg!

Vi for krysse fingrene for at makten er enig med oss, og at ansvaret som du modig etterlyser manifisterer seg i Norge. Da ville tilogmed jeg snakket om et mirakuløst veiskille inn i en ny tid: )

Legge til at jeg liker godt linkene dine : )

Gå til kommentaren

Fronter

Publisert rundt 10 år siden

Hei Sissel,

jeg har erfaring med antimobbearbeid i norskskole, i den sammenheng så jeg hvor viktig det er å få slutt på alle provakasjonene som leder frem til mobbingen.

Min erfaring er at det er viktig å fokusere på alle aktiviteter som gir sammhold og kan rive ned fronter som gir de best resultater. Noen av elevene hadde bakgrunner som gjorde at de ikke alltid kunne ansvarlig gjøres for egen oppførsel. Det ble da viktig å forklare dette på en måte som bevarte elevens egenverd, men at ikke klassen måtte ta hensyn som opplevdes som straff og begrensning. 

Å jobbe med å utvikle empati og sammarbeid er en krevende oppgave, om ikke de man skal lede er villig til å delta og se hverandres ulikheter som en styrke i felleskapet.

Selv er jeg ikke ute etter å finne syndebukker. Det er så mange mennesker dette berører både i Norge, Israel og Palestina akkurat nå, vi må se individene som lider og håpe fremtiden blir bedre for alle.

Min mening og erfaring tilsier at mobbing og antisemittisme (feilaktig tatt for å være jøde selv) kan sammenlignes, det er de som er helt uenige med meg der.

Jeg mener at ved å bekjempe mobbing generelt er det beste middelet mot antisemittisme, og det vil gi jødiskebarn en barndom som denne gruppen trenger: som en del av fellesskapet. Men klart at det er en lang vei frem til alle jøder føler en trygghet i et slikt samfunn. I dag opplever jeg at jødene i Norge ønsker mer beskyttelse enn nødvendig, og jeg tror at det kan øke stigmatiseringen av denne gruppen.

 

 

Gå til kommentaren

Å ta ansvar

Publisert rundt 10 år siden

Når det gjelder skyld og ansvar i debatten rundt antisemittisme i Norge er vi avhengig at alle innvolverte parter i Norge og Israel nå bestemmer seg for å sette en strek og gå videre i en ny rettning. Da må alle som er involvert være villig til å velge dialog i fremtiden og avstå fra all provakasjon.

Når det gjelder jødene i Norge er det viktig at de får leve slik de ønsker. At ingen lar seg provosere om noen sier at de er en jøde. Personlig ønsker ikke jeg å diskutere Israels politikk med jøder eller den mørke historien deres.  Like lite liker jeg å diskutere religion med mennesker som har veldig ekstreme synspunketer. Dvs kristne som tror på dommedag og muslimer som tror på den siste tredje krigen. Det er ikke hyggelig å bli presset til å skulle bli noe man ikke ønsker pga frykt for en nærforestående katastrofe. Det er da religion blir kun  makt i mine øyne og frivilje, kjærlighet, håp og tro er noe det bare står om i skriften.

Om en jøde opplever meg som antisemittisk, vil jeg forvente at vedkommende gir meg en mulighet til å forsvare meg mot en slik annklagelse. Om jeg opplever meg som krenket og feilaktig stemplet som antisemittist, vil jeg selvsagt ikke snakke mer med vedkommende med mindre vi må jobbe sammen. Grunnen vil selvsagt være frykt for å bli stemplet som noe jeg vet jeg ikke er, og kunne komme til å si noe som er fornærmende uten å vite det. Ofte er det slik at når man vet at man ikke bør si noe tenker man så mye på det at samtalen blir rundt emnet. I slik situasjon vil jeg føle meg bekvemt og oppleve at jeg hele tiden må kontrollere følelsene og forstå hva den andre tenker i stede for å være i en dialog.

Personlig håper jeg at jødene ser at antisemittisme kan være et to egget sverd, og at om de bruker det på et lavt nivå vil mennesker som vil dem vel ikke våge å snakke med de.

Heldigvis tror jeg de fleste i Norge er enig med deg Sissel, og jeg tror at vi ikke vil oppleve et jødehat i Norge i fremtiden. Jeg kjenner nordmenn som mennesker som vil andre vel.

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere