Levi Fragell

Alder: 82
  RSS

Om Levi

"Frelst" som 7-åring i pinsemenigheten. Predikant i ungdommen. Senere fritenker og mangeårig leder i Human-Etisk Forbund og den internasjonale humanistunionen IHEU.
Har også vært journalist (Vårt land!) og kommunikasjonsrådgiver i Staten. Har skrevet oppgjørsboken Vi som elsket Jesus.

Følgere

Narrespill?

Publisert rundt 3 år siden

Det er aktverdig av Morten Horn både å stille spørsmål og presentere refleksjoner i dette omfang i et forum som dette, hvor erfaringen tilsier at innsatsen fort usynliggjøres i datahimmelen. Dessverre står jeg selv på spranget til plikt og gjøremål, og må begrense meg i svaret.

Jeg må begynne med med to avsporinger. For det første legger jeg mye vekt på at både medisinere og etikere i de land som her er nevnt er overveiende støttende til utviklingen. I Nederland er 86% av legene og 95% av folket enige med lovgiverne. Når det gjelder Oregon og de øvrige statene som har innført "resept-varianten" er jeg ikke oppdatert på statistikken, men jeg leste hvert ord i 10 års rapporten fra Oregon, og bifalt det jeg leste. (Men perfekt er intet i denne verden . og en videre utvikling er ikke nødvendigvis "utglidning"). Dernest (avsporing 2): Et betydelig antall livsavslutninger i Norge skjer med helsepersonellet "hjelp", ved at det fjernes anitibiotika og næringsmidler fra syke som kunne vært holdt i bevisst liv i måneder og år. En nær slektning av meg for talte hvordan man på sykehjemmet av medlidenhet med en meget gammel og dement kvinne åpnet vinduet på den kaldeste vinteren slik at lungebetennelsen kunne utvikle seg. Om sykehuspersonalet hadde fjernet antibiotikaen fra en akutt syk ungdom uten livsfarlige komplikasjoner, ville det vært et opplagt mord. Her dreier det seg om en utbredt og dårlig regulert og kontrollert praksis som angår tusener.

Svar 1: Jeg rekker ikke å gå i alle detaljer, men mener at den "vitenskapelige" status i USA (og Canada, og en stater i Europa og Australia) synes å være på høyde med den skandinaviske, og Sveriges medisinsk-etiske råd gjør også en god jobb, selv om konklusjonene ikke alltid er sammenfallende. Når det gjelder usikkerheten om de seks uker, så anser jeg dette som estimater - som nærmest er en selvfølge i helse og medisin. For meg er den beroligende effekten av resepten helt vesentlig, og jeg innser betydningen av at regelen kan slå den andre veien, og en fullverdig trengende ikke får hjelpen i tide.

Svar 2: Jeg ser svakheten i ordningen her, og håper empati og vitenskap kan føre videre. Men som sagt, det er bedre å hjelpe noen enn ingen. Om utviklingen går mot den nederlandske modell, satser jeg på at det skjer på faglig og etisk basis.

Svar 3: Jeg tror det er fint (riktig) at helsepersonell er tilstede, men ikke nødvendigvis under alle omstendigheter. Respekten for selvbestemmelse er viktig for meg.

Igjen, takk for seriøs kontakt.

Levi


Gå til kommentaren

Omsorg og rasjonalitet

Publisert rundt 3 år siden
Sentralt for de kristne, og for oss humanetikere, bør stå omsorgen for de svakeste i samfunnet, empatien med den som er hjelpeavhengig og klarer seg bare gjennom å utgjøre en byrde for de som står rundt og støtter opp.  Den rasjonalistiske tanken om å fare varsomt fram, og ikke iverksette tiltak som vi ikke skuer konsekvensene av, eller som varselsklokkene allerede har ringt kraftig for i andre land.

Jeg er enig i at omsorg og rasjonalitet bør være styrende verdier når det gjelder dødshjelp, og mener at nettopp disse hensyn har vunnet langt frem i denne saken - og at en rekke utredninger viser at ulike varianter av dødshjelp både er et medmenneskelig og fornuftig fremskritt. Siden den nederlandske modellen - som jeg støtter - innebærer svært  kompliserte faglige problemstillinger for «folk flest», mener jeg det samfunnspolitisk er hensiktsmessig å gå for den amerikanske Oregon-varianten: Legen gir etter en kontrollert prosess den terminalt døende mulighet til selv å ta  et livsavsluttende  medikament. Resepten  i nattbordskuffen har fordrevet angst og uro for tusener, og bare en del av de dødssyke har benyttet utveien. Alle nødstilte blir ikke hjulpet, innvendes det. Det kan være, og «rasjonaliteten» har flere utfordringer. Men det er bedre å hjelpe noen (mange!) enn ingen.

Gå til kommentaren

Viktig

Publisert rundt 3 år siden

Jeg er enig i at det her dreier seg om spørsmål og problemer som tas for lettvint selv blant debattanter med sterke meninger. Du fortjener et skikkelig svar fra meg, men jeg er for trett nå, og kommer tilbake til tråden imorgen.

Gå til kommentaren

Video-biten

Publisert rundt 3 år siden

- ligger på Facebook hos Stans pengepredikantend.

Gå til kommentaren

Humanisme i praksis

Publisert rundt 3 år siden

86% av legene i Nederland forsvarer aktiv dødshjelp. Gjennom flere år hadde jeg jevnlig kontakt med leger som hadde gjort denne «saken» til en prioritert etisk utfordring, etter solid praksis og nærhet til håpløse og meningsløse lidelser. Samtidig gikk den nederlandske humanisorganisasjon inn i den samme debatten på dødshjelpernes side, og fikk den internasjonale humanistunion til å vedta erklæringer til støtte for dødshjelp - som ble vedtatt med samtlige stemmer også fra de norske delegater. Nå får årlig 6500 i Nederland selvbestemt hjelp til å dø ved uutholdelig lidelse. Er det et skremmende høyt tall i er land hvor mer enn 120.000 dør, og hvor dødsårsakene kan være skremmende? Jeg forstår og respekterer de nederlandske leger- og den voksende andel av norske leger (27%) som deler deres syn.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere