Levi Fragell

Alder: 82
  RSS

Om Levi

"Frelst" som 7-åring i pinsemenigheten. Predikant i ungdommen. Senere fritenker og mangeårig leder i Human-Etisk Forbund og den internasjonale humanistunionen IHEU.
Har også vært journalist (Vårt land!) og kommunikasjonsrådgiver i Staten. Har skrevet oppgjørsboken Vi som elsket Jesus.

Følgere

Til Knut Nygaard - og alle andre

Publisert rundt 11 år siden

Takk for omtanken, Knut, men du skjønner - det vedlegget du har sendt meg (linken nederst) viser nettopp det som skremmer meg og som gjør at jeg nå nok engang går offentlig ut med mine advarsler. 8-åringer som vises frem som frelste, mennesker som ramler overende under suggesjon fra predikanter, forkynnere som roper og bærer seg, forsamlinger som vagger i takt.... det opprører meg at gode mennesker trekker livssyn ned til dette nivå. Jeg vil oppfordre alle som ser min kommentar til å åpne linken fra Knut og se på noe av det som skjer, særlig på kveldsmøtene. Hvis det er dette kristenfiolket i Norge vil stå for, må jeg skrive en bok til.  

Gå til kommentaren

RE: Rengjøring

Publisert rundt 11 år siden

24.09.10 kl. 17:38 skrev Svein Ole Hansen:
  Mener de at kilden i dem selv både kan tilkjennegis med rettferdighet så vel som ved urettferdighet. Om så er tilfelle, Fragell - mener de ikke at tiden nå er moden for en ny rengjøring for så å tilbakeføre Guds rettferdighet inn i deres liv – nå ved modenhetens alder.

 

 Kjære Svein Ole Hansen,

Jeg ønsker ikke i denne sammenheng å diskutere eller redegjøre for mitt personlige forhold til de interessante trosspørsmål du reiser. Mitt innlegg med påfølgende kommentar er ment å påpeke at gudsforestillingene er så mange og så innbyrdes forskjellige at ordet "Gud" ikke kommuniserer noe meningsfullt.

Gå til kommentaren

Gud i Det nye testamente

Publisert rundt 11 år siden

Per Steinar Runde har valgt et gudsbilde i Det nye testamente, basert på det kjente vers Johannes 3,16. Jeg akter ikke å polemisere mot dette valg, men antar at både Runde og andre troende erkjenner at dette blir et selektivt grep, idet teksten to vers nedenfor taler om dommen for den som ikke tror, altså den dømmende gud - den gud som Hebreerbrevet 10 omtaler som et hevngjerrig og straffende vesen: "Det er forferdelig å falle i den levende Guds hender", (v. 31). For mennesker som forsøker å finne den sanne kristne gud, blir det derfor ganske komplisert å basere seg på Bibelen, ikke bare Det gamle testamentets tekster, men også i Det nye - for ikke å tale om alle de individuelle varianter og tolkninger som på sprikende vis holdes frem i skalaen fra bedehuset til Universitetets Teologiske fakultet. Det var det som var mitt poeng.

Gå til kommentaren

Gud i Det nye testamente

Publisert rundt 11 år siden

Per Steinar Runde har valgt et gudsbilde i Det nye testamente, basert på det kjente vers Johannes 3,16. Jeg akter ikke å polemisere mot dette valg, men antar at både Runde og andre troende erkjenner at dette blir et selektivt grep, idet teksten to vers nedenfor taler om dommen for den som ikke tror, altså den dømmende gud - den gud som Hebreerbrevet 10 omtaler som et hevngjerrig og straffende vesen: "Det er forferdelig å falle i den levende Guds hender", (v. 31). For mennesker som forsøker å finne den sanne kristne gud, blir det derfor ganske komplisert å basere seg på Bibelen, ikke bare Det gamle testamentets tekster, men også i Det nye - for ikke å tale om alle de individuelle varianter og tolkninger som på sprikende vis holdes frem i skalaen fra bedehuset til Universitetets Teologiske fakultet. Det var det som var mitt poeng.

Gå til kommentaren

Forandring?

Publisert rundt 11 år siden

Ta en titt på de kristne TV-kanalene! Så lenge Ulf Ekman, Svein Magne Pedersen, Benny Hinn, Reinhard Bonnke osv. er stjernetalere i karismatiske stevner, så lenge norske prester og predikanter drar til Toronto og Pensacola for å bli "fornyet", så lenge tenåringer går rundt i gatene og legger hendene på syke, så lenge karismatiske blader forteller om ben som vokser ut i mirakelmøter, osv. er det ikke så mye trøst å hente i de fornuftige reservasjoner som tas i dialoger med mer sindige representanter for miljøene.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere