Levi Fragell

Alder: 82
  RSS

Om Levi

"Frelst" som 7-åring i pinsemenigheten. Predikant i ungdommen. Senere fritenker og mangeårig leder i Human-Etisk Forbund og den internasjonale humanistunionen IHEU.
Har også vært journalist (Vårt land!) og kommunikasjonsrådgiver i Staten. Har skrevet oppgjørsboken Vi som elsket Jesus.

Følgere

Min datters tro

Publisert nesten 11 år siden

Leif Gulberg viser til et radioprogram hvor min datter Siriann "anklaget" meg for ikke å ha gitt henne en "åndelig dimensjon". Jeg husker ikke dette programmet i detalj (det må da være snart 20 år siden?), bortsett fra at det var en vennlig dialog. Det interesante er imidlertid at Siriann - som nå er 47 år og meget alvorlig syk (leukemi) - for noen uker siden overraskende  kom i rullestol til lanseringen av min bok Vi som elsket Jesus. Hun reiste seg med støtte under debatten og sa at hun var stolt av faren sin fordi det ikke var gitt noen føringer til bestemte livssyn i barndommen. Hun hadde fått velge sin egen vei, med full respekt og forståelse fra sin fars side. Nå var hun troende, sa hun. De fleste trodde det betød at hun var kristen. Det har hun aldri vært. Hun tror på det "åndelige". Perspektivet på hva man har opplevd i barndommen forkyver seg ofte med alder og modenhet. Nettopp på grunn av Sirianns alvorlige tilstand, var det viktig for meg at min bok ble ferdig nå. Jeg ville at hun skulle vite om forhold jeg  ikke ville "skremme" med i hennes oppvekst. Jeg snakket med henne senest igår på Ullevål sykehus. Da sa hun at hun var glad for at jeg hadde kommet meg bort fra menighetslivet i tide, slik at hun selv hadde unngått en barndom i likhet med min. Jeg må her for ikke å bli misforstått tilføye: Jeg tror at de fleste barn i kristne hjem har det godt. Men ikke alle. 

Gå til kommentaren

Punktum finale

Publisert nesten 11 år siden

Jeg hadde nå satt punktum, men jeg kan ikke la denne samtalen ende med at det henger i luften spekulasjoner av ovennevnte art. Seksuelle overgrep forekommer i alle miljøer, og dessverre gjelder dette også institusjoner og arrangementer i kristen regi. I forhold til det jeg omtaler som religiøse overgrep, er nok de seksuelle i beskjedent fåtall. Under min egen oppvekst hverken så eller hørte jeg om slikt. Men gjennom de mange år jeg har møtt nedbrutte ofre for den kristendomsform jeg kritiserer, har jeg også truffet noen seksuelle overgreps-ofre. Jeg forstår Mai-L. Haugers empatiske holdning til slike, og min egen holdning til dem jeg kaller "dobbelt-ofre" er også rystende fortvilelse.

Gå til kommentaren

Takk - igjen!

Publisert nesten 11 år siden

Dette blir vel det siste jeg skriver i denne gjesteskribent-perioden, som er blitt forlenget av uforutsette årsaker. Det har vært nyttig og lærerikt å lese kommentarene, som har dreid seg om misbruk og krenkelser i kristen-karismatiske miljøer. De aller fleste mener at jeg overdriver, ikke vet hva jeg snakker om, uttaler meg på grunn av hat til mine tidligere venner - eller at jeg i beste fall overdriver. Siden jeg ikke erkjenner at det er slik det forholder seg, trekker jeg heller den slutning at debattens skribenter har sluppet å se og oppleve de forhold jeg har erfaring med (eller mine mange kilder) og at de reagerer utifra egne og gode erfaringer. I andre sammenhenger får jeg de bekreftelser jeg trenger for å fortsetten denne "aksjonen", og jeg tviler ikke på at menneskeskjebner står på spill - fortsatt. En avsluttende takk til Ågot Cecilie Heiberg-Jacobsen, som gjør det lettere for meg å sette punktum.

Gå til kommentaren

Overgrep

Publisert nesten 11 år siden

Det er ikke jeg som klassifiserer alvoret ved ulike typer overgrep. Jeg referer at noen som i lumre pinsemiljøer - på leire og i bønnekjellere - er blitt utsatt for begge typer overgrep, har uttalt at de synes de religiøse overgrepene har vært vondest og vanskeligst å leve med, delvis fordi disse har bestemt livsvalg på falske premisser. (De ble f. eks. predikanter.)

Gå til kommentaren

På`igjen!

Publisert nesten 11 år siden

Mai-L. Hauger, jeg trodde min avtale om å være gjesteskribent utløp da jeg takket for meg, men ser at jeg henger ved fortsatt. Mitt innlegg denne gang var ment som et et (mer beskjeden) innlegg.

Dine spørsmål om barn i ikke-kristne miljøer kan jeg ikke gi noe klart svar på. Selv nektet jeg ikke mine barn å omgås kristne, som f. eks. mine egne kloke og gode foreldre. Men jeg ville nok ikke sendt dem på kristne ungdomsleire eller til andre arrangementer hvor det kunne oppstå gruppepress.

Ellers synes jeg du gir uttrykk for et ekte engasjement som jeg respekterer fullt ut. Erfaringene er forskjellige, og jeg taler på vegne av et fåtall som har hatt usunne og skadelige opplevelser i vekkelsesmilhøet.

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere