Levi Fragell

Alder: 82
  RSS

Om Levi

"Frelst" som 7-åring i pinsemenigheten. Predikant i ungdommen. Senere fritenker og mangeårig leder i Human-Etisk Forbund og den internasjonale humanistunionen IHEU.
Har også vært journalist (Vårt land!) og kommunikasjonsrådgiver i Staten. Har skrevet oppgjørsboken Vi som elsket Jesus.

Følgere

Ansvaret er hos lederne

Publisert nesten 11 år siden

En rekke prester i Den norske kirke, etablerte lutherske frikirkesamfunn - og kjente pinseledere har selv vært i nordamerikanske vekkelsessentra og deltatt i åndelige utskeielser av påfallende art, tatt med seg fenomene tilbake til menigheter og ulike celler i Norge. Deres ledere har stort sett vært tause, og i beste fall ristet på hodet. Hvis ikke Vårt land hadde interessert seg for dette som "stoff", hadde vi stort sett ikke fått vite om slikt - etterat Dagbladet de senere år har gått av banen. 

Så sent som sist sommer vare både Benny Hinn og Reinhard Bonnke i Skandinavia og deltok i store prestisjesamvær, hvor også norske evangeliske ledere var talere og støttespillere. Ulf Ekmanns tidligere norske Magazin-redaktør Vebjørn Selbek er blitt sjefsredaktør for kristenfolkets avis nr. 2, Dagen/Magazinet. De som ikke kjenner disse navnene, kan finne stoff om dem på Internett som er av en art som ikke anbefales for sarte naturer.

Jeg synes, Espen, at dette er et ansvar for lederne i alle trossamfunn.

 

 

 

Gå til kommentaren

De fleste overgrep er "marginale"

Publisert nesten 11 år siden

Esspen Utaker har rett i at overgrep mot barn - av den type Anders Torp beskriver - er marginale fenomener. Selv var jeg bare tilstede ved to demonutdrivelser i min ungdom. Men at fenomenet er en del av det ekstrem-karismatiske miljø har til enhver tid vært kjent og beskrevet. En av de populære Oslo-menighetene, Guds Lam, drev med dette for endel år tilbake, Jan Åge Torp hadde et eget senter for exorsisme midt Oslo sentrum og forsvarte aktiviteten i en TV-debatt hvor jeg selv var deltaker.  Han ble varmt støttet av en luthersk misjonær. De fleste årganger av Troens Bevis har bilder av demonbesatte på misjonsmarken. Sogar i et av Vårt Lands internet-møter (hvor Utaker var debattleder) fortalte Gunn Hild Lem (bok i år!) at hun selv hadde opplevd demonutsdrivelse som ung.

Dette er bare ett av de fenomener som kan krenke selvfølelse og rokke trygghet hos barn og andre sårbare mennesker i de miljøer dette gjelder. Hvor mange som rammes er et interessant spørsmål, men ikke det viktigste. Hva kan vi gjøre for dem det gjelder - om det bare måtte være en håndfull. Selv er jeg ikke i tvil om at et eller flere av den type krenkelser dette deier seg om til enhver tid gjelder flere hundre ofre i vårt land.

Overgrep mot forsvarløse mennesker skjer i alle miljøer. Dreier det seg om sex og kjønn, rykker barnevern og politiet ut. Gjelder det sinn og sjel, ser vi en annen vei.

 

Gå til kommentaren

Anders Torp

Publisert nesten 11 år siden

- har vært hovedoppslag på i nyhetene på Radio Norge i flere sendinger den 14. og 15. desember. Flere andre organer er i løypa.

Formodentlig er utgangspunktet  Fri Tankes siste nummer. Endel av stoffet ligger også høyt opp på www.fritanke.no

Stian Aarebrot burde for øvrig  vært nevnt med anerkjennelse i mitt innlegg.

Gå til kommentaren

Takk for responsen!

Publisert nesten 11 år siden

Ja, dette ble jo likevel en fin debatt. Takk til Sissel Johansen som bidro til å aktualisere mitt "poeng", slik også Morten Simonsen gjorde det. Sissel peker på at Morten Simonsen og den unge (og sjeldent tankeklare)  Heidi Terese Vangen er kristne - og begge har likevel vist forståelse for mitt utspill. Det er nok likevel ikke rimelig å trekke andre konklusjoner av dette faktum enn at evnen til forståelse og innsikt er jevnt fordel på livssynene.  God jul til både troende og ateister, kristne og humanister!

Gå til kommentaren

Han tok poenget!

Publisert nesten 11 år siden

Det har vært mange interessante kommentarer til mitt innlegg. Kommentarene belyser bakgrunnen for julen og julefeiringen. Mitt anliggende var det imidlertid liten interesse for: I vårt sekulære, urbaniserte og migrasjons-pregede  samfunn blir tradisjoner svekket, som gjennom årtusener har samlet slekt, grupper og samfunn til fellesskap, samhold og fordypelse. Resultatet er svekket tilhørighet, ensomhet, overfladiskhet, verdinihilsme. Dette gjelder både livsløpsmarkeringer (fødsel, konfirmasjon, bryllup, bursdager og gravferd) og årsløp-markeinger som julen. Vi organiserte humanister har her et eget og betydelig ansvar, men kirken har også sitt: man må være villig til å inngå i felleskulturelle allianser. Og da kan man ikke tviholde på ekskluderende skolegudstjenester ved høytider. Det må tenkes nytt - og inkluderende.  Morten Simonsen tok poenget!

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere