Levi Fragell

Alder: 82
  RSS

Om Levi

"Frelst" som 7-åring i pinsemenigheten. Predikant i ungdommen. Senere fritenker og mangeårig leder i Human-Etisk Forbund og den internasjonale humanistunionen IHEU.
Har også vært journalist (Vårt land!) og kommunikasjonsrådgiver i Staten. Har skrevet oppgjørsboken Vi som elsket Jesus.

Følgere

Fakta på bordet!

Publisert nesten 11 år siden

Det er viktig at Anders Torp nå legger frem fakta om de forhold og hendelser som er bakgrunn for det "oppgjør" som er blitt kjent. Hverken Anders eller jeg retter skytset mot kirken i full bredde. (Bortsett fra at jeg for min del har holdt kristne ledere ansvarlige for at usunne forhold er blitt utviklet på grunn av deres unnfallenhet.) Det er de åpenbart krenkende og skadelige hendelser og miljøer vi vi går ut mot. Heller ikke i min oppvekst fastet barn. Heller ikke lå folk i klynger på kirkegulvene og ristet i spasmer, eller skrattlo under Åndens kraft. Bare to ganger var jeg vitne til demonutdrivelser. Men selv i den moderate versjonen av karismatikk knyttet det seg traumatiske opplevelser som påtvungne "frelsesopplevelser" og uverdige eksperimenter med nådegaver. Mye tyder imidlertid på at det karismatiske miljøet har utviklet seg fra kritikkverdig til skandaløst, med store mentale og sosiale omkostninger for endel av ofrene. Avisen Vårt Land har gjort en imponerende ryddejobb i dette terrenget, men man trenger bare slå på en kristen TV-kanal eller søke på Internett før man ser at dette religiøse uvesen gror, vokser og sprer seg på alle kontinenter, og i vårt eget land. Det trengs flere med Anders Torps mot - og omsorg. 

Gå til kommentaren

Takk for bekreftelse

Publisert nesten 11 år siden

Takk til Knut Nygaard for nok en kommentar (50). For meg har den betydning som bekreftelse på at det trosmiljø jeg går i rette med ikke er så utdatert eller marginalt som endel debattanter vil ha det til. Nygaard røper en inngående kjennskap til dette feltet, både ved egne erfaringer og ved å ha satt seg inn i en omfattende dokumentasjon fra mange land. Han står for sitt syn, dekker ikke til realitetene, noe jeg respekterer. Jeg mener like fullt at den lære og den praksis han forsvarer er rystende, og istedet for å tone ned min kritikk føler jeg meg inspirert til å eskalere den. Alle youtube-referansene fra Nygaard vil være god støtte, ikke minst til anskueliggjøringen hva dette dreier seg om.

Det er vanskelige å gi den samme anerkjennelse til Bjørn David Bratlie, som stiller krav til en vederheftighet hos andre som det er vanskelig å finne spor av hos ham selv.

 

Gå til kommentaren

Redelighet og medfølelse

Publisert nesten 11 år siden

Min henvisning til Anders Torps opphold til Afghanistan var utelukkende ment som en dokumentasjon for at den unge mannen mentalt sett er tilstrekkelig robust til idag å stå for en støyt i denne følelsesladede saken, men at han likevel ikke bør stå alene. Jeg er glad for den støtte han nå har fått av flere. Men jeg savner fortsatt det kristne lederskap!

Bjørn David Bratlie fremstiller mitt - og Torps - anliggende fortsatt som et marginalt  fenomen det nærmest er ufint å trekke frem. Jeg vil derfor oppfordre alle lesere til å bla til denne trådens kommentar nr. 42 og klikke seg inn på den youtupe-linken som ligger først. Når videoklippet kommer opp, finner du på siden av innslaget en lang liste over eksempler på barnevekkelser rundt i verden. Disse kan også klikkes på og spilles av. Hvis du har spilt av et par-tre av disse (hvor f. eks. den store  pinselederen Benny Hinn er aktør) og fortsatt har din appetitt i orden i det du går til frokostbordet, ser jeg som tidligere sagt liten mulighet til å nå frem til ditt hjerte. Hvis du derimot som jeg selv feller en tåre av medfølelse og raseri, har vi likevel noe til felles du - min leser - og jeg, som vi kan stå sammen om i kampen for vergeløse mennesker. 

Gå til kommentaren

Innflytelse

Publisert nesten 11 år siden

Selvsagt influerer også jeg på mine omgivelser, slik alle mennesker gjør. Som predikanter og organisasjonsledere blir innflytelsen kvantitativt større - om ikke alltid kvalitativt.

Gå til kommentaren

Gode kristne - og kristne overgripere

Publisert nesten 11 år siden

Bjørn David Bratlie har rett i at jeg gjennom et etterhvert langt liv har gått i front mot kristen virksomhet, men han har ikke rett i at mine utspill har rettet seg mot kristne i alminnelighet. Menneskers religiøse overbevisning kan jeg møte med spørsmål og kritikk i dialoger som etter min mening bør være en selvfølge i et samfunn med ulike livssyn. Uavhengig av motstridende konklusjoner, kan jeg føle dyp samhørighet med troende som tar sitt livssyn på alvor - i særlig grad når det retter seg mot medmennesker i kjærlighet og omsorg. Blant kristne har jeg møtt noen av de beste mennesker jeg kjenner, og blant mine humanistvenner har jeg møtt selvopptatte egoister med liten evne til empatisk engasjement. Personlige kvaliteter fordeler seg etter min mening og erfaring ganske jevnt på livssynene.

Bortsett fra min delaktighet i aksjoner mot statskirke-ordningen (som er temaet i den bok med utmeldingskjema Bratlie omtaler), er det to forhold ved kristen virksomhet som har preget mine aksjoner gjennom flere ti-år: For det første: Overgrep mot barn, i vekkelsesmøter såvel som ved barnesengen. For det andre: Sjarlataners frie spillerom for sine "troens bevis". Begge disse kritikkverdige fenomener illustreres av de youtube-klipp Knut Nygaard har vedlagt i sine innlegg her på verdidebatt.no. Her dokumenteres hvordan den ekspanderende pinsekarismatikken benytter det jeg mener er ekstremt kritikkverdige metoder for å utbre sin tro og lære. På nettet fins det hundrevis av tilsvarende eksempler som viser at forekomsten ikke er en bagatell innen den kristne trosretning som idag opplever størst ekspansjon. 

Selv om Bratlie og andre mener at dette ikke er det typiske for norsk menighetsliv, så burde det være mulig å unngå å bli stigmatisert som en samfunnsfiende for å rette oppmerksomheten mot de ofre slik virksomhet rammer. Overført til et annet felt av vår kultur bør man på samme vis kunne angripe porno, voldtekst og incest uten å bli sett som en fiende av lyst og samliv. Jeg opplever kampen mot religiøst misbruk (slik det er beskrevet her og i min bok)som et dypt alvorlig etisk spørsmål. Og jeg er skuffet over at gode kristne ledere ikke gir meg den støtte saken fortjener. Bekymrede samtaler i krokene har så langt ikke hatt mye effekt.

La meg få lov til å takke og berømme min avdøde far, pinsepastor Øivind Fragell. Han satte denne saken på sitt livs agenda. Det gav lite utbytte.  

 

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere