Levi Fragell

Alder: 82
  RSS

Om Levi

"Frelst" som 7-åring i pinsemenigheten. Predikant i ungdommen. Senere fritenker og mangeårig leder i Human-Etisk Forbund og den internasjonale humanistunionen IHEU.
Har også vært journalist (Vårt land!) og kommunikasjonsrådgiver i Staten. Har skrevet oppgjørsboken Vi som elsket Jesus.

Følgere

Ansvaret

Publisert nesten 11 år siden

Det er oppmuntrende at så mange kommentarer tar avstand fra det misbruk av unge som forekommer i en del av den ekspanderende pinsekarismatiske bevegelse. At en så kyndig og erfaren  person som Knut Nygaard forsvarer fenomenene viser at utbredelsen ikke er så marginal som endel trosforsvarere vil ha det til. Nygaard har levert et omfattende bevismateriale i min tråd med utfordring til Norges kristenledere, ved at han har lagt inn linker til en rekke youtube-innslag. Studer dem og bli klok(ere)!

Rune Tveit har i sin balanserte kommentar vist til myndighetenes og den enkeltes menighetsleders ansvar. Men han er ikke enig i mitt syn på det de overordnedes ansvar og skriver: "Men Fragell vil ansvarliggjøre enhver kristenleder i Norge. Det er å trekke det for langt."  Jeg mener imidlertid at også regionale og nasjonale ledere i kirker og trossamfunn bør ta bladet fra munnen når forsvarsløse mindreårige blir utnyttet åndelig og mentalt. Det kan være minst like skadelig som fysisk og seksuelt misbruk. Nå kreves det i mange land at katolske biskoper og kardinaler skal be om unnskyldning for uverdige forhold. I Norge og Skandinavia stiller støtter kristne ledere internasjonalt kjente åndemanere, ved å delta i deres møter og invitere dem til sine stevner.

Gå til kommentaren

Torp står på egne ben

Publisert nesten 11 år siden

Knut Nygaard insinuerer at jeg dirigerer Anders Torp. Jeg synes slike spelulasjoner er upassende. Faktisk var det denne unge mannen som uten mitt vitende dukket opp ved lanseringen av min bok Vi som elsket Jesus, og gav meg sin varme støtte. Han hadde sin egen agenda, og trenger intet pastor-substitutt å lene seg mot for å realisere sine mål og ideer. Jeg hadde aldri hørt om denne gutten da han gikk til pressen med sin historie.

Men det å være utbryter er tøffe greier, og jeg synes vi som har slike erfaringer gjerne kan stille opp som venner.

Gå til kommentaren

Predikantens ansvar

Publisert nesten 11 år siden

 

Per Søetorp har flere gode poeng, men jeg antar at han ikke mener følgende uten forbbehold. Jeg siterer:

 "Det er full trosfrihet i Norge, og det er fortsatt fullt lovlig for en kristen predikant med bibel i hånd å oppfordre sin menighet både til faste og demonutdrivelse uten å måtte be om unnskyldning for det."

Søetorp er vel eniig at det neppe kan være riktig av predikanter å oppfordre barn til å faste, og enda mer ekstremt: å foreta demonutdrivelse av de små. Det er uansett denne problemstillingen jeg for min del er opptatt av. Det er grunn til å tro at en slik praksis også kommer i konflikt med loven, men burde ikke kristne menigheter ha et selvstendig etisk ansvar. Jeg må gjenta at jeg aldri har ment at slike forhold kjennetegner "hele kristennnorge". Min henstilling går til kirkelederne om å si fra at slik adferd ikke er akseptabel. De fleste kristne jeg kjenner, omgås og er glad i er enig med meg i dette, og jeg stiller meg uforstående til at et slikt syn skal være krenkende.

Gå til kommentaren

Bunnmål

Publisert nesten 11 år siden

Ja, dette siste innlegg - pluss et par til av dine - var nå likevel det foreløpige bunnmål blant det tusen debatter jeg har deltatt i gjennom livet, Bjørn David Bratlie. De fleste kristne jeg samtaler mer alreite folk.

Gå til kommentaren

Flytter til Torp

Publisert nesten 11 år siden

Jeg overkommer ikke å følge debatten i denne "tråden" lenger, siden jeg anser Anders Torps innlegg for nå å være en interessant åpning for en mer konkret samtale om fakta. Som dere vil se har jeg lagt inn følgende kommentar til hans innlegg "Fri vilje eller indoktrinering":

Det er viktig at Anders Torp nå legger frem fakta om de forhold og hendelser som er bakgrunn for det "oppgjør" som er blitt kjent. Hverken Anders eller jeg retter skytset mot kirken i full bredde. (Bortsett fra at jeg for min del har holdt kristne ledere ansvarlige for at usunne forhold er blitt utviklet på grunn av deres unnfallenhet.) Det er de åpenbart krenkende og skadelige hendelser og miljøer vi vi går ut mot. Heller ikke i min oppvekst fastet barn. Heller ikke lå folk i klynger på kirkegulvene og ristet i spasmer, eller skrattlo under Åndens kraft. Bare to ganger var jeg vitne til demonutdrivelser. Men selv i den moderate versjonen av karismatikk knyttet det seg traumatiske opplevelser som påtvungne "frelsesopplevelser" og uverdige eksperimenter med nådegaver. Mye tyder imidlertid på at det karismatiske miljøet har utviklet seg fra kritikkverdig til skandaløst, med store mentale og sosiale omkostninger for endel av ofrene. Avisen Vårt Land har gjort en imponerende ryddejobb i dette terrenget, men man trenger bare slå på en kristen TV-kanal eller søke på Internett før man ser at dette religiøse uvesen gror, vokser og sprer seg på alle kontinenter, og i vårt eget land. Det trengs flere med Anders Torps mot - og omsorg. 

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere