Levi Fragell

Alder: 82
  RSS

Om Levi

"Frelst" som 7-åring i pinsemenigheten. Predikant i ungdommen. Senere fritenker og mangeårig leder i Human-Etisk Forbund og den internasjonale humanistunionen IHEU.
Har også vært journalist (Vårt land!) og kommunikasjonsrådgiver i Staten. Har skrevet oppgjørsboken Vi som elsket Jesus.

Følgere

Barn og religion

Publisert nesten 11 år siden

Bjørn David Bratlie har rett i at man ikke bør bruke barn til å drive propganda for bestemte livsssyn. Jeg holdt selv min første preken da jeg var 8 år. Norges meast kjente evangelist idag, Emanuel Minos, startet som evangelisk forkynner da han var 5. Flere av landets predikanter og kristne ledere forteller at de vitnet om sin tro allerede i skolealderen. Det er skammelige greier, Bratlie - og vi bør stå sammen i kampen mot slikt misbruk av barn, og med enda klarere røst protestere mot barn som tungetalere, profeter og håndspåleggere.

Når det gjelder den 36 år gamle boken Oppgjør med kirken, som du har henvist til et par ganger, så var det ikke nøyaktig slik du sier. Jeg var ikke "medredaktør" av denne boken, men jeg var en av de 13 bidragsyterne. Jeg skrev om alternative seremonier. Blant de øvrige bidragytere var barnepsykologen Åse Gruda Skard, professor Torkel Opstad, NRK-journalisten Astrid Brekken og religionsforsleren Kari Vogt. Jeg er enig i at 9-åringen Naidi ikke skulle vært sitert akkurat der hun innrømmer at hun hadde kjedet seg i kristendomstimene, men hun virker tolerant og fordomsfri i forhold til at i klassen var det noen som "trodde på Gud, og andre ikke". Jeg synes ikke Bratlie her har funnet noe helt godt eksempel på misbruk av barn i Human-Etisk Forbund, som for øvrig aldri hadde noe med denne boken å gjøre. 

Ellers støtter jeg den erfarne terapeuten Åse Gruda Skard som nettopp i denne boken sier:  "La de små barn komme til seg selv". Også kristne har ment at Jesus meget vel kan suppleres på dette punkt.

Gå til kommentaren

Sterke ord, Karlsen!

Publisert nesten 11 år siden

Du sparer sannelig ikke på kruttet, og dine ord skal kanskje ikke tas helt bokstavelig? Men for sikkethets skyld. Jeg tror ikke det fins "untermenschen" i din husmenighet i Sandefjord, men det er mye ved virksomheten der som ikke faller helt i smak hos meg. Og heller ikke synes jeg fascisme er noen rimelig etikett på Human-Etisk Forbund, selv om det er forståelig at du med ditt livssyn kan stille kritiske spøsmål til oss. Ordbruk av denne type gjør det likevel lite fruktbart å samtale.

Gå til kommentaren

Upassende av Karlsen

Publisert nesten 11 år siden

Jeg har ikke bidratt til Anders Torps omvendelse bort fra sin kirke, og han kan derfor heller ikke være mitt trofè. Da jeg var predikant derimot, og var aktiv i det miljøet Are Karlsen beskrkiver, gikk det sjelden en uke utenat endel ungdommer ble "frelst". I det miljø jeg nå tilhører gjør folk opp sine egne meninger og tar sine standpunkter deretter. Alle som leser Anders sine innlegg kan se at vi her har med en voksen person å gjøre. Uten å ha hatt noen kontakt med de kretser jeg tilhører klarte han å komme seg ut av sitt miljø på egne bein. Først nå, flere år etter, har han selv søkt kontakt med humanister - og dukket overraskende opp ved lanseringen av min bok Vi som elsket Jesus, i likhet med flere andre som hadde hatt smertefulle erfaringer i sine menigheter. Ingen av dem er mine "troféer" - en ganske upassende stigmatisering av en debattant på denne siden.

Gå til kommentaren

Anders Torps store innsats

Publisert nesten 11 år siden

Jeg stiller meg uforstående til Are Karlsens funderinger om min og HEFs forhold til Anders Torp. Etter min mening har den unge mannen nøkternt og saklig redegjort for forhold og opplevelser i endel av det karismatisk-kristne miljø som ansvarlige personer i og utenfor kirken bør kjenne til, ta stilling til - og ta avstand fra. Flere av kommentatorene her har uttrykt det samme, og gitt Anders både sin sympati og støtte. Dette gjelder idag både Sissel Johansen og Sølvi Sveen.

Jeg er glad for at bladet Fri tanke lot Anders Torp komme til orde, og at bladet likeledes lot pastor Jan Aage Torp uttale seg om forhold som gjelder sin egen menighet. Mer enn 4000 visninger her på Verdidebatt betyr at de som først og fremst burde bli kjent med dette materialet, "kristenfolket",  også har fått del i saken. (En viktigere gruppe enn humanistene.) 

Det er åpenbart at endel av dem som kritiserer Anders Torp faktisk tror at demoner fins, og jeg er innforstått med at det er solid belegg for en slik tro i Bibelen -  ikke minst i Jesu egen gjerning og befaling til sine disipler (Markus 16). Det er like klart at jeg og andre med mitt livssyn mener at denne del av kristen tradisjon er forkastelig og til skade for dem som kommer i nær berøring med de miljøer som praktiserer denne formen for karismatikk. På samme vis vil vi ta avstand fra trusler om evig pine og makabre straffemetoder for vantro, enten slikt forkynnes fra kirker eller moskeer. Disse reaksjoner har både emosjonelle og etiske årsaker, og vi ville føle oss som svikere om vi ikke gjorde vårt syn kjent.  Når slik trosbasert forkynnelse og praksis retter seg mot barn, blir dette et enda alvorligere samvittighetsspørsmål for meg. Når jeg møter ofre for slik religionsøvelse går det noen ganger så sterkt innpå meg at tårene renner. Det vekker minner fra egen barndom,  om de  unge som ble truet og lurt inn i den frelste flokk, som brøt sammen, som havnet i rus eller på Gaustad.

Dette har ingen ting med Human-Etisk Forbund å gjøre. I dette forbundet har jeg bare truffet et par stykker som har erfaring med eller innsikt i denne problematikken.  De fleste samtalepartnere jeg har hatt om disse spørsmål har vært nedkjørte predikantkolleger, som aldri tør "stå fram" - eller psykiatere (som faktisk burde ta bladet fra munnen).

Når Anders Torp nå har fortalt endel av sin historie, er jeg takknemlig på vegne av mange, mange. Men la det være helt klart: Det er Anders selv som fra første stund har hatt initiativet. Han har ikke vært brukt av noen.

Gå til kommentaren

Gode ønsker!

Publisert nesten 11 år siden

Vi livssynshumanister ønsker også Vårt Lands redaktører og øvrige personale god jul og takker for nyttig informasjon og stimulerende debatter i året som har gått. Jeg nølte med å sende denne hilsen, idet jeg noen ganger er bekymret for at min ros til Vårt Land (slik den bl.a. fremkommer i min bok) kan bidra til at avisens tradisjonelle leserkrets kan komme til å bruke det mot avisen. Overfor disse lesere (som det tydeligvis er mange av på verdidebatt.no) vil jeg derfor nok engang si følgende:

1. Jeg har ingen ting imot kristne. Mange humanister kan lære både av deres etiske engasjement og deres seriøsitet.

2. Både når det gjelder selve den kristne tro og det åpenbare ønske avisen har om å styrke kirkens plass både i det private og den offentligfe sfære, er jeg uenig - og har for egen del en helt annen agenda. (Det har endel av denne debattsidens kommentatorer rett i.)

3. Når det gjelder Vårt Lands vilje og evne til å belyse og kritisere forhold i egen såvel som i min tradisjon som kan såre og krenke medmennesker, mener jeg at avisen idag har en viktig oppgave - en oppgave ingen andre i Norge idag kan ivareta med samme kompetanse og troverdighet.

Godt nytt år - i håp om at denne kommentaren ikke er til skade.

Hjertelig hilsen

Levi Fragell

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere