Levi Fragell

Alder: 82
  RSS

Om Levi

"Frelst" som 7-åring i pinsemenigheten. Predikant i ungdommen. Senere fritenker og mangeårig leder i Human-Etisk Forbund og den internasjonale humanistunionen IHEU.
Har også vært journalist (Vårt land!) og kommunikasjonsrådgiver i Staten. Har skrevet oppgjørsboken Vi som elsket Jesus.

Følgere

Sangtimer og gudstjenester

Publisert over 3 år siden

Jens Brun-Pedersen sa vel med andre ord det samme som sin sjef, generalsekretær Kristin Mile: «– Det underliggende budskapet her er at mange har problemer med julesangene. Det stemmer ikke. De aller fleste, også blant våre medlemmer, mener de tradisjonelle julesangene, om de nå har kristent innhold eller ikke, skal kunne synges på skolen før jul, sier hun.» (Fri tanke).

Det er forskjell på en sangtime og en gudstjeneste, og Håvard Nyhus har rett i sin balanserte fremstilling av partenes motstridende følelser og prinsipper når det gjelder gudstjenester i skoletiden og i skolens regi.

Gå til kommentaren

Bare be, du!

Publisert over 3 år siden
Tore Olsen – gå til den siterte teksten.
Nå har du forklart det formastelig, men jeg spurte også om hva som er riktig og gagnlig. Kan du forklare det også?

For en som ikke tror på Gud eller bønn er det ikke naturlig å besvare dette spørsmålet, men jeg kan forsikre om at jeg hverken kritiserer eller forakter en troende som i sin nød folder sine hender. Det er lederskapets kyniske og ofte kommersialiserte arrangementer jeg angriper.

Gå til kommentaren

Det «formastelige»

Publisert over 3 år siden
Tore Olsen – gå til den siterte teksten.

La meg spørre, du som nå kritiserer, vet du hva som er rett og hva som er galt ved helbredelse gjennom tro? Hva er gagnlig og hva er formastelig?

Det kritikkverdige er kommersialiseringen, køene ved plattformen,løfter og håp som ikke innfris, «trosbevis» som ikke er bevis for noe som helst - bortsett fra at placebo åpenbart kan ha effekt i alle sammenhenger og alle religioner hvor mirakelmenn opptrer. 

Gå til kommentaren

Nei

Publisert over 3 år siden
Are Karlsen – gå til den siterte teksten.
Er det dette Fragell kaller for "løgn, juks, bedrag og misbruk"?

Jeg omtaler ikke den enkelte troendes vitnesbyrd på nedsettende vis. Men den bibelskolen som sender elever ut i gatene for å utføre mirakler tar jeg gjerne et oppgjør med. Utviklingen i dette miljøet er urovekkende, noe NRK såvel som kommentatoren Ingeborg Senneset (Aftenposten) på saklig og dokumentarisk vis har fremhevet. Utskeielsene i den toppstyrte kristne karismatikken blant barn og unge er adskillig verre enn før og etter mitt eget ungdomsopprør, og omfatter nå endog deler av det gamle og seriøse lutherske bedehusmiljøet.

Gå til kommentaren

Human-Etisk Forbund og debatten

Publisert over 3 år siden
Are Karlsen – gå til den siterte teksten.
Kan bare referere til nyhetsbildet og hvordan HFs antikirkelige kampanjer er blitt møtt av ledende politikere og opinionen.

Mitt inntrykk er motsatt. Human-Etisk Forbunds kamp for likeverd for livssyn, og mot privilegier og monopoler, har lykkes bedre fra år til år, i et positivt samarbeid med de øvrige trossamfunn. Kampen mot tiltakende krenkelser i karismatiske og sekteriske miljøer har vært ført av enkeltindivider som Anders Torp, Rut Helen Gjævert og meg selv med solid støtte av Sigmund Voll Ådnøy - og med bifall her på VD av saklige og kyndige debattanter som Oddbjørn Johannessen. HEFs egne representanter, som Vårt Land-spaltisten Didrik Søderlind, har vel heller bidratt til gjensidig forståelse enn det motsatte. 

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere