Levi Fragell

Alder: 82
  RSS

Om Levi

"Frelst" som 7-åring i pinsemenigheten. Predikant i ungdommen. Senere fritenker og mangeårig leder i Human-Etisk Forbund og den internasjonale humanistunionen IHEU.
Har også vært journalist (Vårt land!) og kommunikasjonsrådgiver i Staten. Har skrevet oppgjørsboken Vi som elsket Jesus.

Følgere

Innsikt og ansvar

Publisert over 3 år siden
Jo, også jeg tar avstand fra en del forsamlinger, ledere, forkynnere og praksis innen "trosbevegelsen", men  - det finnes andre miljøer som også burde vært under lupen; miljøer som grovt misbruker barn. Men, sukk, alltid er det miljøer innen kristenheten som skal tas; særlig når HEF-ere er på "krigsstien".

Jeg er enig i at vi her har å gjøre med almene og endog universelle utfordringer. Men jeg anser det for både naturlig å rimelig å rydde i sitt eget hus først. Egne erfaringer og en kvalifisert innsikt forplikter i særlig grad til reaksjon og innsats. Det ville vært etisk uakseptabelt om engasjerte og empatiske borgere lot være å ta tak i sine egne og nære problemer fordi naboer i sidegater også opptrådte klanderverdig. For Anders Torp - og mange med dem ham - dreier dette seg også om oppgjør med eget liv, egne valg og eget nærmiljø. Der man har et spesielt ansvar. Selv er jeg også en av disse «mange».

Gå til kommentaren

Ateisme og humanisme

Publisert over 3 år siden

Takk for nok en en viktig «verdiartikkel». Med den oppmerksomhet ateismen nå får, er det på sin plass å minne om - og fremheve- at ateisme ikke er identisk med livssynet humanisme. Ateisme i seg selv kan knyttes til verdier og holdninger som kan stå like fjernt fra våre felles humane idealer som fanatisme og diktatur. Det er likevel naturlig å spørre om det økende ”frafall” fra gudstro som den såkalte ny-ateismen bidrar til, ikke også vil føre til selvstendige og mer tidsrelevante etiske valg? Kan ateisme-bølgen være en forløper til en positiv verdiorientering  på et rasjonelt, empatisk og sekulært grunnlag? Jeg tror det. Etter mitt mangeårige samarbeid på flere kontinenter med ateister, fritenkere og rasjonalister o.a., er min erfaring at bevisshetsnivået  og ansvarsfølelsen øker hos disse når de forlater templer, moskeer og kirker. De ønsker å vise at de står for menneskerettigheter,  likeverd - og en positiv etikk for øvrig, selv om dette engasjement bryter med sentrale elementer i lokal religion og kultur. I visse deler av verden er denne problemstillingen viktigere enn i vårt eget land.

 

Gå til kommentaren

Problemet

Publisert over 3 år siden

Dette er etter min mening en saklig og god analyse av Gjøsund. Franklins hovedpoeng var synd og nåde, himmel og helvete - med rene ord, og dermed føyer han seg i denne sammenheng til en mangeårig akseptert tradisjon, fra Frank Mangs til mine egne evangelistkolleger på 50-60-tallet. Vi jukset ikke med mirakler og trosbevis, men skremte og lokket med fortapelse og frelse. Men både helvete og dommedag forsvant i den senere trosbevegelsens fokus, og det var minnerikt å høre den forgangne tids budskap. Franklin gikk åpenbart for langt med sine trusler i forhold til våre dagers gangbare norske evangelium, og det virket lite akspetabelt å dramatisere abort som en av de verste synder. Når jeg selv både i presse og på nett har kritisert dette arrangementet, er det likevel effekten av legitimering av Trump og den evangelikale homohetsen Franklin har stått for, jeg har reagert sterkest på. Graham-konsernet i USA bidrar til å definere kristentroen som livssyn.

Gå til kommentaren

Lort og kirsebær

Publisert over 3 år siden

Jeg har selv her på VD skrevet om kirkens og samfunnets «cherry picking» når det gjelder reformasjonen. Jeg lever nå månedsvis i Spania og innser at dette lands katolske historie gikk glipp av mange av kirsebærene. Men likevel synes jeg det var riktig ved dette jubileet i lutherske land å fremheve det «lærerike» ved Luthers grove feil. 


Gå til kommentaren

Horebukker og svindlere

Publisert over 3 år siden

Vel, den katolske kirke har en lang og vedvarende tradisjon med horebukker av ulikt slag, i likhet med de fleste organiserte virksomheter. Fortielsen og uskyldiggjøringen av sexovergrep har idag blitt et tema i det ansvarsbevisste sekulære samfunn. Takk til Me too-bevegelsen. Men for tiden forsøker jeg både her og i flere media å rette søkelyset mot den mer åpenlyse svindelen i evangeliske miljøer - som støttrs av både kirke og politikere. La gå at «om hundre år er alltid glemt», men hva med de neste tiår, i skuffelse, selvforakt, flukt, ensomhet...?

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere