Levi Fragell

Alder: 82
  RSS

Om Levi

"Frelst" som 7-åring i pinsemenigheten. Predikant i ungdommen. Senere fritenker og mangeårig leder i Human-Etisk Forbund og den internasjonale humanistunionen IHEU.
Har også vært journalist (Vårt land!) og kommunikasjonsrådgiver i Staten. Har skrevet oppgjørsboken Vi som elsket Jesus.

Følgere

FÅR VI EN AVKLARING, KIRKE(R)

Publisert rundt 3 år siden

Jeg har dessverre ikke hatt anledning til å følge debatten i denne tråden, men jeg vil benytte anledningen til å takke Oddbjørn Johannessenns for innlegget. Tusenvis av dagens sekulære borgere vil kjenne seg igjen i hans betroelser om vonde minner, og en ung pastorsønn har nylig skrevet en bok om sin angst for «syndens» evige konsekvenser. Jeg følger opp emnet på min egen offentlige Facebook-side, hvor jeg stiller følgende spørsmål til dagens kirke(r) er: Straffer Gud vantro og brudd på bibelens krav? Er straffen tung å bære, og oppleves pinen gjennom evigheten?

Gå til kommentaren

Alkoholisme

Publisert rundt 3 år siden

Mye av alkoholismen skyldes vel det ukontrollerte og uskyldiggjorte inntak av alkohol i «festlig» lag allerede i ungdommen. 

Gå til kommentaren

Publisert over 3 år siden
Daniel Krussand – gå til den siterte teksten.

Jeg tror det er mange strukturer i det moderne samfunnsliv som kan bidra til ensomhet, angst og umodne valg med skadelige konsekvenser. Men mitt engasjement og ansvar gjelder først og fremst mitt eget erfarings- og kompetansefelt. 

Gå til kommentaren

Elefanten

Publisert over 3 år siden
Vårt Land – gå til den siterte teksten.
Det er ikke så enkelt som at fylla har skylda, og alt er ikke løst selv om flaskene korkes. Det kan synes som om det er behov for holdningsskapende arbeid på flere nivåer i politikken.

Nei, «alt» er nok ikke løst om flaskene korkes. Men er det ikke den uskyldiggjorte rusen som er selve elefanten? Etter min mening er åpenbar rus - uansett rusmiddel - ikke akseptabel kultur i felles samvær, og spesielt ikke der vertskap og arrangør er autoritet og veiviser. Støre har rett, og bør støttes!

Gå til kommentaren

Måtehold - så langt....

Publisert over 3 år siden
Dan Lyngmyr – gå til den siterte teksten.
Om rapportens konklusjoner mot formodning ikke skulle være korrekte, så står vi allkevel igjen med objektive tall for alkoholens omfattende og samfunnsødeleggende virkninger.

Jeg innser at det kan være gode grunner til en nærmere og mer omfattende faglig/vitenskapelig vurdering av alkoholens helsemessige effekt. For egen del legger jeg også vekt på det ene glass vins kulinariske og sosiale betydning i relasjoner og tilværelse. Men i mitt neste liv blir jeg både veganer og totaltavholdene. Jeg tror både kunnskapen, fornuften og empatien fører mennesket den veien. Men som antydet, inntil videre råder den temporære pragmatisme i mitt hjem.

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere