Levi Fragell

Alder: 82
  RSS

Om Levi

"Frelst" som 7-åring i pinsemenigheten. Predikant i ungdommen. Senere fritenker og mangeårig leder i Human-Etisk Forbund og den internasjonale humanistunionen IHEU.
Har også vært journalist (Vårt land!) og kommunikasjonsrådgiver i Staten. Har skrevet oppgjørsboken Vi som elsket Jesus.

Følgere

Gode mennesker

Publisert nesten 3 år siden
Er det noe i Kirken du kan anerkjenne som verdifullt og bestående, annet enn som akseptabelt i en nedbyggingsfase og utfasing?

Jeg synes kristne flest er gode og omsorgsfulle, og kirkens diakonale innsats er av stor og viktig betydning. Suggesjon med påfølgende skjebnevalg ved «vekkelse» synes jeg er foraktelig, og påståtte «trosbevis» er bedrag - idag rester av en religiøs kultur fra svundne sivilisasjoner.

Gå til kommentaren

Balansegangen

Publisert nesten 3 år siden
Daniel Krussand – gå til den siterte teksten.
Kristenledere i Norge er heldigvis mer balansert enn deg, Fragell, de nyanserer og skiller mellom det som er bra og det som er kritikkverdig.

Jeg synes nå både politikere, redaktører og engasjerte troende i dette tilfelle bruker mindre «balanserte» betegnelser enn jeg har for vane. På den annen side mener jeg nok at det nettopp er pragmatisk balansegang som er problematisk i saker som dette. De mest skadevoldende aktiviteter i nykarismatikken, fra demonutdrivelser av mindreårike til «mirakuløse  trosbevis» som skaper skjebnevalg, legitimeres (støttes) av ellers aktverdige kristne ledere som trekker på skuldrene og sier «det er vel ikke så farlig» eller «det blir vel ikke så ille denne gang».

Gå til kommentaren

Publisert nesten 3 år siden
Martin Sandstad – gå til den siterte teksten.

Hun ble intervjuet, med en hyggelig hilsen.

Gå til kommentaren

Tar Kirken en avstand som synes og høres

Publisert nesten 3 år siden
Vårt Land – gå til den siterte teksten.
Vi skulle også ønske at VG hadde fått respons fra sentrale kristne ledere. De aller fleste vet at Den norske kirke tar avstand fra denne typen virksomhet, men noen er kanskje i tvil om hvorvidt alle karismatiske miljøer gjør det. Taushet om slike forhold, gir aktører med helt andre agendaer vann på mølla. 

Bra Vårt Land - nok engang. Jeg har selv i min biografi kalt dere for menighetslivets renholdsvesen. Men dessverre er det nok ikke slik at folk flest vet at Kirken tar avstand fra disse forhold. Svein-Magne Pedersen stiller opp i arrangementer med prester og kirkeledere år etter år uten at vi ser eller hører en protest. Og hva med Visjon Norge, et forum som selv statsministeren har beæret ved sin deltakelse, uten at et kritisk ord ble publiseres fra kristent hold?  Etter femti år med mitt eget private oppgjør med denne utviklingen, er jeg glad for at det både er troende og tidligere troende som nå tar det som skjer på alvor, men den generelle likegyldighet er skuffende, og hektiske ateister kan ofte være til mer skade enn gagn. 

Gå til kommentaren

Nettopp!

Publisert nesten 3 år siden
Jeg reagerer sterkt av flere grunner.  For det første går det over stokk og stein med etikken her.  For det andre føler jeg, som tidligere aktiv kristen, et særlig «kall» til å advare høyt og tydelig. 

Min motivasjon for å gjøre «anskrik» er den samme. Dette problemfeltet er relativt smalt, og venner og bekjente vet ofte ikke nok om dette til å uttale seg - selv om de rister på hodet. Vi som har bakgrunn og innsikt har et ansvar, og jeg skulle ønske det var fler av oss som kunne heve røsten.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere