Leif Lohne

Alder: 65
  RSS

Om Leif

Beskriv deg selv her

Følgere

Biskopen har talt: Alle kommer til Himmelen

Publisert over 5 år siden

Så har det da endelig blitt forkynt fra en av våre mest pålitelige kilder; fra ‘vår kirkes’ høyeste råd: Biskop Tor Berger Jørgensen mener tiden er inne for å si det klart og tydelig: Ingen går fortapt. Tydeligere kan det vel neppe sies.

Så har det da endelig blitt forkynt fra en av våre mest pålitelige kilder; fra ‘vår kirkes’ høyeste råd: Biskop Tor Berger Jørgensen mener tiden er inne for å si det klart og tydelig: Ingen går fortapt. Og tydeligere enn dette kan det vel neppe sies. Enten vi tror på det ene eller andre, enten vi frykter Gud eller ei: Livets to utganger som Bibelen hele tiden har minnet oss på gjelder ikke lenger. Det må bety at vi alle til slutt kommer til Himmelen. Er ikke det fantastisk?

 

Nå trenger vi ikke lenger gå i kirke eller bedehus, og langt mindre ta imot Jesus som vår personlige frelser og Herre i våre liv. Vi kan simpelthen alle være gudsfornektere eller humanetikere og likevel kommer vi til evig salighet til slutt. Alle blir «på dommens dag» behandlet slik at ingen havner i fortapelsen. Det gjelder for eksempel alle som ikke bryr seg om konsekvensene av å lyve, stjel, myrde eller bedra, massemordere så vel som de mere dannede. Da Hitler satt i bunkersen og måtte erkjenne at hans time var kommet, var det bare et lite klikk (med pistolen) mot tinningen som skulle til så var det neste evig salighet. Det samme gjelder ABB når han en gang får sonet ferdig her på jord. De havner ifølge biskopen begge i samme utgang som de jordiske salige uten engang å ha angret eller bedt om tilgivelse for sine svimlende overtredelser.

 

Adventistene og enkelte andre kristne har hittil hevdet at de ugudelige som ikke har tatt imot Jesu forsoningsverk havner i en evig død der alt er over. Forstår jeg biskopen rett så er det heller ikke lenger tilfellet for de ugudelige. Nei, til alt overmål så vil også disse havne i evig salighet sammen med den Gud de ikke trodde på fordi de alle en gang vil måtte «bøye kne og hver tunge bekjenne at Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære», Hitler og ABB inkludert. Dette skjer angivelig på den ytterste dag når det går opp også for dem at Gud og hans sønn Jesus Kristus likevel finnes. Her er vi alle i samme båt.

 

Den rike mannen kan fortsatt bare tenke på seg selv. Han vil i det hinsidige få det like bra som Lasarus. Jomfruene kan tømme ut oljen på lampene de bærer. De trenger den ikke lenger. De kommer likevel inn til bryllupsfesten. Kan de bli bedre?

 

Det er så en nesten ikke tror det er sant. Men det må det jo være. «Guds nåde og kjærlighet trumfer forestillingen om evig straff». Det er jo en av våre øverste kirkelige tilsynsmenn som forteller oss dette, og da må det jo stemme. Tenk å ha slik en hyrde som vet å lede oss villfarne får på den evige rette veg, uten bekymringer. Vi vil alle til syvende og sist være frelst og trenger ikke lenger å ta konsekvensene av våre valg i dette livet med tanke på det som kommer. Så betryggende for oss alle dette må være.

Gå til innlegget

Oranges dobbeltmoral

Publisert nesten 7 år siden

Den franske telegiganten Orange som i forrige uke kunngjorde at de vil trekke seg ut fra Israel på grunn av at Israel «okkuperer» landområder som palestina-araberne gjør hevd på har falt på dårlig grunn i Israel. Mens Orange og selskapets sjef Stephane Richard bedyret at de ikke vil operere i et område som det hersker strid om, så har Orange likevel omfattende virksomhet i andre land hvor det er krig og strid om land. Orange er operatør i Nagorno-Karabackh som Azerbaijan og Armenia strider om, og de opererer på Tuva og Kutuzov øya som Russland og Kina har stridet om siden 1980-tallet. Mange andre selskaper som er delvis statseid slik tilfellet er med Orange, opererer på Kypros foruten i Vest Sahara, melder Kohelet Policy Forum.

Gå til innlegget

Olaug Bollestad ønsker seg nå gratis spiral til alle 16 åringer kan vi lese i Dagen 3. april. Kan det være at hun mener det i tidligste fase av svangerskapet ikke lenger kan kalles abort?

Olaug Bollestad ønsker seg nå gratis spiral til alle 16 åringer kan vi lese i Dagen 3. april. Dette forunderlige utspillet fra KrFs helsepolitiske talskvinne kommer omtrent samtidig med at det foregår en kamp for kristne leger sin rett i enkelte kommuner til å reservere seg mot å sette inn, ja nettopp, en slik spiral av den enkle grunn at denne innretning vil kunne hindre et befruktet egg fra å feste seg til livmoren – har vi blitt fortalt – altså en form for tidlig abort. Kristne leger ønsker ikke av samvittighetsgrunner å bidra til abort og bør fremdeles kunne reservere seg mot dette. Er Bollestad enig i det? Eller er hun nå i ferd med å gradere menneskeverdet til et foster avhengig av hvor langt ut i svangerskapet det har fått muligheten til å leve. Kan det være at hun mener det i tidligste fase av svangerskapet ikke lenger kan kalles abort? I så fall, hvor langt ut i svangerskapet vil Bollestad tillate fosteret å leve før hun kaller det abort?

Dette er jo så en knapt tror hva man leser. Bollestad har nå altså funnet det hensiktsmessig å ikke bare akseptere, men nærmest påtvinge slike tidlig-aborter på alle sekstenåringer «for å få ned aborttallene». Synes Bollestad at det på denne måten er hyggelig å møte seg selv i døren? Hvilke signal gir dette disse sekstenåringene om KrFs (og samfunnets) syn på seksualitet – at det er fritt fram når du har passert den seksuelle lavalder? Har du lyst har du lov. Ellers er det kun snakk om teknikk.

Dette er ikke første gang Bollestad sjokkerer. Nylig har også KrFs stortingsrepresentant fra Rogaland gått ut og hevdet at kvinnens rett til selvbestemmelse i abortsaken er noe vi ikke bare bør akseptere men også kunne forsvare.

Med slike famøse utspill fra KrFs talsperson innen helsepolitiske saker – og uten særlige motforestillinger innad i partiet - er det ingen som helst tvil om at partiet med ekspressfart nå fjerner seg fullstendig fra sitt eget tidligere prinsipp program innen seksualetikk og kampen mot abort.

Dagen skriver på lederplass den 13. mars: «Hvis det i fremtiden blir slik at man heller ikke på dette området lenger kan se forskjell på KrF og andre partier så begynner det å skorte kraftig på begrunnelsen av at kristenfolket nærmest per definisjon bør støtte dette partiet». Skjønner ikke Bollestad at denne saken er vel så viktig for partiets eksistensberettigelse enn SVs motstand mot NATO, SPs støtte til distriktene eller Høyres «Ja til EU» er?

Det er nå tilsynelatende bare ett parti igjen på den politiske arenaen, nemlig De Kristne, som kjemper mot dagens fosterdraps praksis på et prinsipielt grunnlag. Det vil nok bli lagt merke til i tiden fremover.

Gå til innlegget

Hvorfor jeg støtter Visjon Norge

Publisert over 8 år siden

Før valget var det snakk om bortkastede stemmer. Nå er det bortkastede penger - hvis man støtter Jan Hanvold og Visjon Norge. Er vi en gjeng naive tullinger med underutviklede hjerner som ikke er i stand til å forvalte våre talenter slik vi burde?

Visjon Norge (VN) er nå inne i en svært krevende økonomisk situasjon. Det er en avgjørende tid for om kanalen i det hele tatt vil kunne fortsette i sin nåværende form, må innskrenke eller i verste fall gå av lufta. Samtidig attakkeres kanalen fra flere kanter. Hva bør vi som er glad i VN og alle som jobber der nå gjøre?

At kritikken mot Jan Hanvold(JH) spesielt og VN generelt synes å tilta nå når man er midt oppe i en økonomisk krise og et avgjørende øyeblikk for kanalens fremtidige skjebne er kanskje intet tilfeldig sammentreff. Slik vi kan se det ut i fra det åndelige perspektivet vil det være helt naturlig at man møter motstand i en slik situasjon. Det avgjørende spørsmålet blir om Gud står bak og bruker kristne mennesker for å knekke JH og VN, eller om det er helt motsatte krefter som nå spiller inn for å forsøke å stoppe videreføringen av visjonen JH fikk for over 10 år siden om å starte en ny kristen TV kanal. At kanalen har overlevd alle disse årene - mot alle odds -  er jo et under i seg selv vil mange hevde.

Det som er sikkert er at denne visjonen som man nå så sterkt ønsker å få satt en stopper for (enten det er Vårherre eller helt andre krefter som står bak) har gjennom alle disse årene gått igjennom flere økonomiske kriser, men også utallige oppløftene seire: Folk har blitt frelst, både her hjemme og ute. Mange sterke vitnesbyrd har blitt fremlagt. Nødhjelp formidles til de fattige. En helt ny kristen skole er bygget, aldershjem likeså og nødhjelp blant de utslåtte i Europas fattigste land Moldova har fått blomstre. Hver jul sendes det flere tusen julepakker til fattige familier der. Utallige bønner har steget opp hver kveld for alle seerne som har sendt inn bønneemner og blitt bedt for. Og ikke minst har kanalen talt Israel og jødenes sak gjennom alle disse år. Dette for å nevne bare noe av alt positivt de fleste kristne kan enes om kanalen har kunnet bidra med så langt.

Likevel bør det nå være slutt i følge mange “velmenende” stemmer. Det er pengene det står om. Pengemaset og givergleden er angivelig for stor. Folks IQ og “vett og forstand” blir trukket i tvil (ref. tråden "Slå av Visjon Norge"). Man vet tydeligvis ikke sitt eget beste.

Hva bedriver VN? Kanalen består av fire grunnpilarer:

1) Å nå ut med de gode nyhetene (evangeliet) til flest mulig mennesker slik at de kan bli frelst,

2) å bidra med et tilbud om bønn for syke og andre menneskelige behov i en kritisk situasjon,

3) å stå opp for Israel og jødenes situasjon i Midtøsten som en motvekt mot den ellers ensidige anti israelske propagandaen som serveres i flertallsmedia.

4) å bidra med konkret nødhjelp og evangeliet til verdens fattigste og de utslåtte.

For å gjennomføre dette trengs det økonomiske midler. De som nå føler så sterkt “kristent sinnelag” i å attakkere VN og JH burde kanskje heller tenke seg om to ganger om det virkelig er etter Guds hjerte å bidra til å bryte ned disse fire grunnpilarene. For det er dette som i all hovedsak virksomheten til VN dreier seg om. Jeg er selvsagt ikke like begeistret for alt som serveress. Men for meg blir det likevel underordnet hvorvidt Rodney Howard Browne fikk rett i sin spådom 5 år tilbake i tid, eller andre “profetier” JH ikke måtte ha fått innfridd - foreløpig, eller kanskje aldri vil innfri. For det er da jeg må spørre: Hvilken kristen virksomhet er det som bare har en suksesshistorie å vise til der alt har gått på skinner? Er alt det Gud har stått bak tidligere gjennom mennesker som har vært villige til å ta ham på ordet kun et glansbilde? Har det ikke i tillegg til seire også vært kamp og til og med menneskelige tragedier? Vi er da alle mennesker og gjør feil valg og vurderinger, og jeg tror faktisk at Gud kan stå bak den som er villig til å gå på hans ord, på tross av slike menneskelige feiltrinn.

VN er også en kanal som når ut til mennesker som ellers ikke kommer seg ut og får delta på kristne møter eller i en menighet, eller annet kristent fellesskap av ulike årsaker. Og så er ikke alle like frimodige til å dele evangeliet med alle der ute i ulike situasjoner, men brenner likevel for å få det ut. Da er det godt å vite at man kan bidra på ulike måter, f.eks. med økonomiske midler for å nå ut til de mange og støtte noen trofaste tjenere som faktisk er villig til å stille seg i gapet når stormen raser, kritikken tiltar og angrepene blir som tøffest. Jeg har ingen grunn til å betvile JH sin oppriktighet og ærlighet i så måte i det han gjør. Motivene til hans kritikere har jeg derimot større problemer med å forstå. Og spesielt gjelder dette når angrepene til stadighet synes å komme fra andre kristne. Da synes jeg det blir noe patetisk og trist over det.

Jeg og mange med meg støtter VN, og kommer fortsatt til å gjøre det. For vi tror - i motsetning til dem som ønsker å blokkere Guds gjerning gjennom VN (eller kanskje de aldri selv har trodd eller forstått at det var Guds verk) - at Gud kan bruke enhver og hva vi måtte kunne bidra med, og alle som jobber for VN selv i vår skrøpelighet og når det gjøres feil.

Derfor vil jeg si: Stå på, JH og hele teamet hos VN. Takk for programmene vi nå kan se fra Israel og fra Løvhyttefesten der nede. Vi som er støttepartnere ber for dere i en vanskelig tid. Og takk for at dere hver dag også løfter oss partnere frem i bønn. Det er godt å vite hver gang det blir sådd tvil om vi er på parti med Guds vilje over våre liv

- og våre midler.

Gå til innlegget

Det nærmer seg valget og kristne velgere har blitt fortalt at etter 8 år med avkristning og rød-grønt flertall skal omsider KrF “garantere” landet en ny regjering “så sant de får makt til det”. Etter min mening har KrF ikke garantert noe som helst.

Det nærmer seg valget og kristne velgere har blitt fortalt at etter 8 år med avkristning og rød-grønt flertall skal omsider KrF “garantere” landet en ny regjering “så sant de får makt til det”.  Etter min mening har KrF ikke garantert noe som helst bortsett fra at de på ny vil gjøre hva de kan for å hindre at FrP får innflytelse. Jens Stoltenberg kan sin sedvane tro hevde at det er kaos på borgerlig side. KrF’s dobbeltkommunikasjon gir ham gode kort på hånden.

 

For KrF og Venstre har igjen “dannet front” mot FrP. Det advares nå sterkt mot en blåblå regjering. “Vi vil kjempe for å gi sentrum i norsk politikk reell innflytelse”, sier Hareide. Hvordan har han tenkt å gjøre det? Ved å hindre FrP å komme i regjering og selv stå utenfor? Hvor er logikken? Hva slags innflytelse får KrF da? Det kan synes som om KrF ikke har lært noe som helst etter 8 år på tribunen mens landets kristne verdier raseres. Skal velgerne nok en gang bli ført bak lyset av at en stemme på KrF igjen legger veien åpen for Jens og et mulig borgerlig samarbeid faller i grus?

 

La oss se på et sannsynlig scenario: Arbeiderpartiet er i siget på grunn av borgerlig kaos og blir igjen landets største parti ved valget 9. september. Høyre & FrP blir den desidert største borgerlige blokken der begge ønsker samarbeid. Krf kommer på vippen. Hva vil skje?

 

For det første: De fire ikke-sosialistiske partiene vil forsøke å finne en plattform for en ny regjering. Dernest: Det blir aldri aktuelt med Hareide og co. i en regjering uten FrP, så lenge FrP etter alle solemerker vil bli større enn V og KrF til sammen. (NRK-kommentator Magnus Takvams analyse av KrF-fløyens vurderinger i politisk kvarter - s. 3 nederst, Dagen 17.august.) Hareides drøm om å bli statsråd henger altså ulastelig sammen med at de godtar FrP som regjeringspartner, men KrF og Venstre vil ikke det. En flertallsregjering med alle fire partier er dermed så godt som utelukket.

 

Høyre må nå forsøke å skaffe seg mandat til å danne en mindretallsregjering. Et KrF på vippen vil være nøkkelen. Det er da naturlig at Erna Solberg vil søke regjeringssamarbeid med den nest største blokken, nemlig FrP. Vil KrF (og Venstre) godta en blåblå regjering? Etter eget utsagn vil de bekjempe denne med alle midler, så neppe.

 

Da begynner det å bli interessant. Høyre kan forsøke sentrum noe FrP selvsagt ikke vil godta etter vrakingen fra sentrumskameratene. Tilbake står en ren Høyre regjering. KrF og Venstre vil nok støtte den, men her trengs også FrP som fødselshjelp. Kan vi forvente at FrP og Siv Jensen som landets nest største borgerlige parti etter titalls år med utestengelse enda en gang vil signere en borgerlig regjering de selv ikke får ta del i på grunn av KrF som hele tiden har latt det skinne igjennom at det viktigste var å holde FrP utenfor regjeringskorridorene? Jeg tviler på at FrP vil være “garantist” for en høyreregjering under slike omstendigheter. Dermed kan forkludring, intriger og FrP fobi fra Hareide sin side medføre at heller ikke Høyre får mandat til å danne regjering der alle de borgerlige partiene vil stille seg bak. Hva da? Ballen går over til Jens. For en regjering må vi jo ha.

 

Å satse på parhestene Hareide / Skei Grande for alle dem som ønsker en ny kurs for landet og en borgerlig regjering etter 9. september kan fort vise seg å bli en risikofylt øvelse.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere