Leif GuIIberg

Alder:
  RSS

Om Leif

Følgere

Israels hovedstad

Publisert over 4 år siden

Det er opptil det enkelte land å bestemme hva som skal være landets hovedstad. Dette prinsippet gjelder alle nasjoner, og selvsagt også Israel.

Det er opptil det enkelte land å bestemme hva som skal være landets hovedstad. Dette prinsippet gjelder alle nasjoner, og selvsagt også Israel. Fra staten ble grunnlagt i 1948 ble først Tel-Aviv og deretter i 1950 Vest-Jerusalem bestemt til å være Israels hovedstad. Slik var situasjonen inntil krigen i 1967 hvor Øst-Jerusalem ble okkupert av Israel og bydelene i Jerusalem forent. Det skulle imidlertid gå 13 år før Jerusalem ble erklært og være Israels udelelige hovedstad. En erklæring ingen nasjoner eller FN har anerkjent, all den tid delingsplanen fra FN i 1947 fastslo at byens endelige status skulle skje gjennom forhandlinger.

Israel har m.a.o. erklært en først okkupert og deretter annektert by å være landets hovedstad, og det er altså dette som verdenssamfunnet ikke vil anerkjenne. Som resultat er derfor samtlige ambassader lagt til Tel-Aviv, hvortil også tidligere ambassader i Vest-Jerusalem er flyttet. (Unntaket er Russland som har sin ambassade i Vest-Jerusalem fra 2017). Sikkerhetsrådets resolusjon 338 av 1973 krevde forøvrig at palestinske områder okkupert i 1967, inkludert Øst-Jerusalem, skulle gis tilbake straks, noe Israel ignorerte. Så lenge verden omkring trodde på deres egen narrativ om at områdene var vunnet i en forsvarskrig mot araberne, var okkupasjonen dessuten ikke folkerettsstridig så lenge Israel ikke flyttet egen befolkning til områdene.

Snart skal "Jerusalem-dagen" feires. Kristne og andre fra mange land kommer til å delta, slik de gjør hvert år. Få, om noen av disse tilreisende, vet antagelig hvorfor dagen feires. Det er dagen da unge israelere strømmer rundt i Gamlebyen med israelske flagg og roper anti-palestinske, anti-arabiske og anti-muslimske slagord. Noen av ropene påkaller død og ødeleggelse over palestinere i Jerusalem. Store grupper paraderer gjennom det muslimske kvarteret i Gamlebyen og provoserer beboerne ved å sparke på dørene til palestinske hjem og forretninger. Israelittene kaller det "gjenforeningsdagen" av øst og vest i hovedstaden.

Det er denne byen som Israel siden 1980 hevder er jødenes hovedstad, selv om byen er av historisk religiøs betydning til de tre store verdensreligioner. Hvilket også var grunnen til at byen i FNs delingsplan fra 1947 skulle ha spesiell status og under internasjonal kontroll. Allikevel tok sioniststyrker under 1948-krigen kontroll over den vestlige delen av byen - Vest-Jerusalem - og erklærte delen som en del av Israel.

Under 1967-krigen nesten 20 år senere erobret israelske styrker den østlige delen av byen, som da var under jordansk kontroll. Og gjennom å bryte internasjonal lov ble hele byen nå bragt under israelsk jurisdiksjon. FNs Sikkehetsråd kvitterte det ulovlige vedtaket i Knesset gjennom Resolusjon 478 som erklærte det israelske vedtaket for ugyldig. Et ulovlig vedtak fordi folkeretten slår fast at en okkupant ikke må ha suverenitet over det territoriet de okkuperer.

Rett etter okkupasjonen ble byens palestinere en kort tid tilbudt israelsk statsborgerskap, men bare noen få benyttet seg av tilbudet. Slikt ble stort sett betraktet som et forræderi eller medførte annen risiko. I dagens Øst-Jerusalem har i dag over 400.000 palestinere med såkalt "permanent opphold" gjennom egne ID-kort, i tillegg til at mange har midlertidige jordanske pass. Sistnevnte gir dem imidlertid ikke jordansk statsborgerskap, og heller ikke rett til å arbeide i Jordan, ei heller rettigheter til jordanske velferdstjenester.

Effekten av dette er at palestinerne i Øst-Jerusalem blir statsløse. De er hverken borgere av Israel, Jordan eller Palestina. I stedet blir de betraktet av Israel som fremmede i sin egen by som de er født i, og må bo på den israelske statens nåde. De er blitt det som jøder har opplevd under muslimsk styre - å være 'dhimmier'. Siden 1967 har over 14.000 palestinere mistet sin oppholdsrett i Øst-Jerusalem. Ved å oppholde seg utenfor Jerusalems grenser over tid - det være seg Vestbredden eller et annet land - risikerer de å miste sin oppholdsrett byen. Kan man ikke bevise at man har bodd i byen kontinuerlig, risikerer man å miste sin oppholdsrett, og for å kunne forbli må man vise fram en rekke dokumenter som skjøter, leiekontrakter og lønnsslipper. Byen administreres i dag av apartheidpolitikk, som biskop emeritus Ernst Baasland kalte det og hevdet at Israel handlet stikk i strid med sine jødiske prinsipper.

Det er denne byen tusenvis av uvitende og naive nordmenn år etter år reiser ned for å feire. En by som er ulovlig annektert etter verdenssamfunnets oppfatning. En by som Jesus sørget over fordi den hadde forkastet profetene, og og hvor ødeleggelsen ville bli så enorm at det ikke skulle levnes sten på sten i byens storstue, Templet. Jerusalem var en by den gang det ikke fantes noe New York, Berlin, Moskva, London eller Paris, og en by hvor profetene vandret. Utgravninger kan tyde på at her har det bodd folk i 5000 år. Antallet som i vår tid reiser til Jerusalem for å feire blir allikevel relativt lite mot feiringen på Jesu tid, hvor man regner med at flere hundre tusen valfartet årlig, men hvor byens totalbefolkning var mellom 50.000 og 100.000 - en tiendel av dagens. Antall pilegrimer til Jerusalem i dag er hverken historisk i antall eller profetisk i betydning, selv om reiseoperatører nok gjerne vil at norske israelromantikere skal tro det.

(Først publisert i dagen.no 21.9 2017)

Gå til innlegget

Pengeinnsamling på TV Visjon Norge

Publisert over 6 år siden

Visjon Norge og lillebror Kanal 10 har fått lære seg at TV-produksjon suger penger som et badekarsavløp suger vann.

Folk flest forstår ikke hvilke mengder av penger det kreves å drive en TV-kanal via satellitt og kabel-TV 24/7.  Telenor og andre formidlere er bare en del av det store behovet. Lønninger og husleie skal betales. Utstyr skal hele tiden oppgraderes til mer moderne ting som er kommet. Studio skal fornyes. Gjester skal ha dekket sine reiseutgifter. Visjon Norge og lillebror Kanal 10 har fått lære seg at TV-produksjon suger penger som et badekarsavløp suger vann. Og med begrensede reklameinntekter og ingen kulturtilskudd fra det offentlige, er det bare én vei å gå: Seerne må betale.

Å presentere behovet for seerne er ryddig og greitt, selv om man undres over hvordan det er mulig å bruke så mange minutter hver eneste dag i uken på å be om penger uten at seerne mosjonerer med pekefingeren på fjernkontrollen.


Men det er også her kreativiteten hos Visjon Norge synes å ha gått over sine bredder. Teologisk tvilsom forkynnelse om økonomisk velsignelse og sågar frelse for slekten og helbredelse for kroppen dersom man "sår inn" er såpass mye omtalt tidligere, at det kan ligge for denne gang.


Siste påfunn er at man ved å gi en donasjon på kr. 500 kan få plantet et tre i Israel. Men siden å få plantet et tre i Israel kan gjøres for kr. 150 pr. stykk (langt billigere hvis man planter flere, og Visjon Norge tar sikte på å plante mange hundre), så undres man om hvor de resterende kr. 350 tar veien? Det er selvsagt helt i orden at Visjon Norge tar dette i egen lomme, men det er IKKE i orden at giverne ikke opplyses om dette hvis så er tilfellet, men i stedet tror at kostnadene med å plante ett av noen hundre trær er kr. 500. For det er det ikke.


Ved juletider samles det inn julegaver i form av matpakker til de fattigste i Europas fattigste land, Moldova. En enestående misjon som kommer noen de mest trengende til hjelp, og vi har selv deltatt. Men vi har også sett størrelsen på eskene med mat som deles ut som hver giver betaler 500 kroner for. Siden jeg selv også relativt ofte handler på supermarkeder på Balkan, vet jeg også hvor mye man får for kr. 500. Forbløffende mye! I tillegg må man anta at Visjon Norge IKKE handler disse pakkevarene på supermarkeder, men hos lokale grossister i Moldova. Etter mine begreper burde man for kr. 500 få betydelig større pakker.


Men også her er det helt greitt at - eller om - Visjon Norge beholder en del av de 500 kronene til egne utgifter - ingen forventer at dette skal administreres gratis. Men det som her heller IKKE er greitt, er at seerene tror at mottakerne får mat for 500 kroner hvis så ikke er tilfellet.


Det aller beste hadde vært om jeg i mine "onde" mistanker tar helt feil, og at Visjon Norge kunne blottstille de faktiske opplysningene i saken. For akkurat det burde de gjort uansett og helt uoppfordret.

Gå til innlegget

I dag fikk vi et håndskrevet brev fra Afrika. Eller gjorde vi egentlig det?I dag fikk vi et håndskrevet brev fra Afrika. Eller gjorde vi egentlig det? Konvolutten bar i alle fall umiskjennelige indikasjoner på at så var tilfellet. Den mangeårige kjente blå og røde "air mail" borden rundt konvoluttkanten, "By Air Mail"-merket påtrykket, og to frimerker med bilde av en elefant og en løve respektive burde ikke etterlate så mye tvil.

Dessverre meldte tvilen seg allerede etter et par sekunder før konvolutten ble åpnet. For helt til høyre sto det kjente u-afrikanske B-postmerket og nederst returadressen til Norsk Nødhjelp i Åsgårdstrand. Og de stemplede frimerkene fra Afrika var alt annet enn frimerker - de var påtrykt konvolutten. Det samme var stemplingsmerket.

Inne i konvolutten lå et håndskrevet brev fra "Elisabeth" sammen med den alltid tilstedeværende gule giroen. Norsk Nødhjelp gir også en annen form for hjelp - den foreslår beløpet du skal gi. Sannsynligvis basert på siste donasjon.

Men er så det håndskrevne brevet i blå skrift med åpningsordet "Jambo!" personlig? Det ser nok de fleste at så ikke er tilfellet. Så hvorfor da sende en håndskrevet faksimile når de samme ordene kunne skrives på en langt mer lesevennlig måte? Det skulle vel ikke være for at gamle fru Pedersen i Grukkedalen skal tro at hun får et håndskrevet brev fra Elisabeth?

Etter å ha avslørt denne "svindelen", som selvsagt ikke er noen svindel, men grenser til det uetiske, stiller jeg meg spørsmålet om vi fortsatt bør "så inn" (slik det heter hos de som nekter å gi til Guds sak uten garantier om høy profitt på donasjonen) til Norsk Nødhjelp?

Svaret er faktisk ja, nå som jeg har fått ventilert min frustrasjon. Et kort søk på nettet om foretaket gir forbausende få negative omtaler. De har heller ikke - riktignok etter eget utsagn - mistet en eneste "fadder". De er heller ikke på observasjonslisten til Innsamlingskontrollen, hvilket er bra, selv om betydningen av dette fraværet ikke bør overdrives.

Det foreslåtte beløpet fra Norsk Nødhjelp  på kr. 235 er antagelig en brukbar investering. Jeg kommer meg sjelden ut av ICA-butikken vi handler på uten å måtte punge ut med langt mer. Kaffeposen med pulverkaffe jeg kjøpte i går kveld kostet kr. 178.

Gå til innlegget

Ikke la deg dra med i endetidshysteriet

Publisert nesten 7 år siden

"Overalt hvor jeg drar i dag møter jeg kristne som vrir seg i hendene og klager over hvor mørk verden har blitt. Noen er konspirasjonsteoretikere som sier at verdensøkonomien er kontrollert av mørke krefter."

"Overalt hvor jeg drar i dag møter jeg kristne som vrir seg i hendene og klager over hvor mørk verden har blitt. Noen er konspirasjonsteoretikere som sier at verdensøkonomien er kontrollert av mørke krefter. Andre igjen er overbevist om at nylige astronomiske fenomener signaliserer verdens ende, og de fyller garasjene med mat for å være klar til Armageddon".

Slik innleder redaktøren av det amerikanske Charisma Magazine, J. Lee Grady, en ny artikkel med titelen "Ikke la deg dra med i endetidshysteriet" (Don’t Get Caught Up in Last Days Hysteria).

Han påpeker den store trusselen som kristenfolket står ovenfor dersom de fokuserer for mye på det profetiske bildet i tiden som Antikrist, blodmåner, konspirasjonsteorier etc. Her er noen av punktene:

  • Det distraherer. Ikke ett sted gir Bibelen oss tillatelse til å spekulere i om når Jesus vil komme igjen eller når verdens ende kommer. Han ga oss ett hovedfokus: Å nå alle med evangeliet. Evangelisering burde være vår lidenskap. De sunneste menighetene jeg vet om er de som vinner de fortapte, disippelgjør nyomvendte og investerer sitt folk og sine penger til å vinne nasjonene.

  • Det er deprimerende. Jeg går ikke i kirken for å høre et menneskes oppfatning om islamske terrorister, hvorfor værmønsteret forandres, eller hvordan europeiske banker planlegger å manipulere verdensøkonomien. Hvorfor fokusere på det negative? Tror vi på Jesu herredømme eller ikke? Jeg har lest Åpenbaringsboken, og den avslutter med Jesus på tronen! Han er seierherren - uansett hva mennesker konspirerer til eller hvor mye de kjemper mot Hans autoritet.
  • Det er bedragersk. En gruppe kjent som adventister forutsa at Jesus ville komme tilbake til jorden i 1874. Når dette ikke skjedde, dekket gruppens ledere over sin feil ved å hevde at Jesus viste seg "usynlig" på den dagen. En teologi utviklet seg omkring disse ideer som fortsatt godtas av Syvendedags adventistene.
  • Det virker splittende. Kristne har ulike syn på endetiden. Noen er post-millenialister mens andre vektlegger Bortrykkelsen. Dette er ikke noe vi bør debattere om fordi ingen har den fulle åpenbaring om framtiden. Jeg er ikke fullt så bekymret for hvordan de siste dager vil utspille seg som jeg er for hvor mange jeg får med meg til himmelen. Vi burde alle være forenet i vårt ønske om å dele Kristus med andre.

Hele artikkelen på norsk kan du lese her.

Gå til innlegget

Mens lobbygiganten AIPAC [American Israel Public Affairs Committee] utøver sin makt i Washington, så har evangelikale kristne lenge vært grasrotbasen for israelsk påvirkning i USA. Men den støtten forsvinner.

Ryan Rodrick Beiler

Norsk oversettelse publisert med tillatelse for Verdidebatt. Ryan Rodrick Beiler bodde i Palestina fra 2010-2014.

Mens lobbygiganten AIPAC [American Israel Public Affairs Committee] utøver sin makt i Washington, så har evangelikale kristne lenge vært grasrotbasen for israelsk påvirkning i USA. Men den støtten forsvinner.

I følge en meningsmåling til National Association of Evangelicals  hadde førti prosent av evangelikale ledere i USA forandret sin tenkemåte om Israel i løpet av de siste femten år.

Den mest vanlige endringen?  "En større bevissthet om kampene som det palestinske folk møter," konluderer en måling.

"En av de viktigste endringene er at kristne stemmer kommer fra Palestina," sier Munther Isaac, viserektor ved Bethlehem Bible College på den okkuperte Vestbredden. "De utfordrer evangelikale til å føre samtaler med dem."

"Vi ser at med yngre evangelikale, så er det en åpenhet fordi de er veldig interessert i saker som omhandler sosial rettferdighet," fortalte Isaac til The Electronic Intifada. "De ønsker å gjøre en forskjell og de ønsker å se troen omsatt til handling."

Isaac leder Christ at the Checkpoint Conference i Betlehem som finner sted to ganger årlig. Mens andre palestinske grupper som Sabeel har lykkedes i å nå hovedsaklig tradisjonelle kirkesamfunn som har en tendens til å være mer liberale, så har Betlehem-konferansen bevisst vært målrettet mot de evangelikale.

Megan Giesecke fra Dallas var student ved Wheaton College - en av USAs fremste evangelikale skoler - da hun deltok i Christ at the Checkpoint i 2012.


En nylig undersøkelse viser en stor endring bort fra den evangelikale støtten til Israel. (Foto: Ryan Rodrick Beiler)
 
"Med en gang jeg kom til Palestina, ble jeg sjokkert under besøket til Hebron med dens veisperringer og gjenspikrede butikker," sa Giesecke. "Rett etter besøket i Hebron møtte vår gruppe en ideologisk bosetter fra USA som fortalte oss med stolthet at han hadde rett til landet og hjalp til med å markere jødenes krav."

"Etter denne førsthåndskjennskapen til Palestina," fortalte Giesecke The Electronic Intifada, "blir du bevisst på at å støtte sionismen, spesielt med sin nåværende militære undertrykkelse, ikke lenger er en valgmulighet. Og det er visselig en vanskelig ideologi å rettferdiggjøre for noen som hevder at de følger en kjærlig Gud."

Og allikevel forsøker Christians United for Israel (CUFI) - den største sionistorganisasjonen i USA med en adresseliste på over to millioner abonnenter - å rettferdiggjøre Israels undertrykkelse overfor en rettferdighetssøkende generasjon.

I skarp kontrast til den islamofobiske retorikken som er typisk for CUFI, så lanserte de nylig en snillere og mildere "Israel Collective." Med temaet "Forent til fred" sikter de mot de under 35 år som "står med de undertrykte" og "elsker flerfold" ved å hevde at Israel omfatter Jesu kjærlighet og medynk, "inkludert å elske sine fiender" ved å sørge for en trygg havn for forfulgte kristne og muslimer.

En vekker av en realitet

Selv om denne retorikken kan virke attraktiv for unge mennesker, så stemmer ikke CUFIs påstander om å elske Israel med virkeligheten på bakken.

"De forsøker å fremstille konflikten i Palestina og Israel som en religiøs konflikt mellom den jøde-kristne tradisjon og islam. Palestinske evangelikale er uenig i dette," sa Isaac. "Kristne er forfulgt i Syria og Irak av muslimer, men i Palestina er ikke dette sant. Vår største utfordring som palestinske kristne er okkupasjonen."

"Kristensionismen forkynner ikke fred siden den samtidig fullstendig ignorerer rettferdighet," la han til. "Dette fører terminologien om guddommelig rett inn i en moderne konflikt og forsøker å løse den moderne konflikten utenom internasjonal lov ved istedet ved å komme med krav på vegne av Gud - og hvordan er dette forskjellig fra islam som kommer med påstander at det de har en guddommelig rett til sine handlinger?"

Isaac og Christ at the Checkpoint er ikke alene i sine anstrengeler for å opplyse evangelikale. Et voksende antall kristne høyskoler og menighetsbaserte grupper organiserer studieturer som åpner øynene.

"Vi har vitnesbyrd fra mennesker som kom inn som svært overbeviste sionister og var interessert i en tur til Det Hellige Land som ble sponset av sin undervisningsanstalt," forklarte Mariano Avila i Hope Equals, en gruppe som organiserer studieturer for høyskole- og seminarstudenter. "Så vi tar dem med og viser dem hva som foregår der borte."

"Denne sommeren var veldig intens," minnes Avila. "Vi var der akkurat da Brother's Keeper [serien med raid over hele Vestbredden under forløpet til angrepet på Gaza sist sommer] var igangsatt, under invasjonene i hjemmene som foregikk i Betlehem. Vi var skrekkslagne. Vi var i ulike palestinske hjem og visste at israelerne slo inn dører bare noen få blokker unna midt på natten."

Den vanskeligste jobben
Utfordringen til slike som Avilas grupper er å omgjøre disse intense opplevelsene til handling på hjemmebane.

"Maktanalysen som vi anvender er å forstå ens eget privilegium og så bruke dette som en alliert," sa Avila. "Det er lenken mellom din interesse for en politisk sak, å se det på bakken, og deretter komme hjem og bli et talerør."

For mange er det da det vanskeligste arbeidet begynner - samtalen med egne familier, venner, menigheter og studentforeninger om hva de har sett. Dette kan være en krevende forsamling.

"Igjen og igjen så er den sterkeste kraften til å forandre hjerter og sinn den personlige relasjonen til en som har  reist over dit, og så hatt en personlig førstehåndserfaring i Palestina," sa Giersecke.

Så langt forblir de fleste evangelikale institusjoner som er lydhøre overfor palestinske perspektiver fokusert på undervisning, og få har inntatt offisielle standpunkt. Noen tradisjonelle kirker slik som Presbyterian Church USA og United Methodist Church har trukket sine investeringer fra selskaper som profiterer på okkupasjonen.

Eller, slik som CUFI sier det: "Noen av de største tradisjonelle protestantiske kirkesamfunn har vendt ryggen til Israel .. Nå arbeider den anti-israelske mengden intenst for å gjenta suksessen i den evangelikale verden."

Pastor Alex Awad, Isaacs kollega ved Bethlehem Bible College, er en palestinsk evangelikal og en uttalt talsmann for boikott, avhendelse og sanksjoner. Blant tre tusen andre palestinske kristne, inkludert lederne i tretten historiske kirker, er Awad signator til Kairos Palestina-dokument, som ber om "boikott og avhendelse som ikke-voldsverktøy for rettferdighet, fred og sikkerhet for alle."

Som resultat av denne aktivismen, har han og hans kollegaer blitt en målskive for de han karakteriserer som "ekstrem kristensionisme som er ganske radikal og som er store motstandere av hva vi holder på med."

"Men", sa Awad, "de er i virkeligheten ikke svært religiøse - men de er politisk engasjerte mennesker som bruker religion mer eller mindre."

Å endre tankesettet

Det har vært mange kristensionister som nå ber om å få lytte til det palestinske kristne perspektivet," sa Isaac. "Jeg har sett det selv hos CUFI-gruppen. De kom til Jerusalem og ba om et møte med en palestinsk kristen. Jeg talte til dem."

Hvorfor denne nye interessen? "De har blitt kritisert for å ha ignorert den palestinske siden," forklarte Isaac. "Tidligere ignorerte de bevisst de palestinske kristne. Nå vet de at de ikke kan late som vi ikke finnes lenger."

Awad husket en lignende invitasjon sist sommer. På slutten av samtalen sa en i gruppen at han var overbevist etter Awads presentasjon og ba om en håndsopprekkelse fra de som var enig. Omkring ett dusin av førti rakte opp sine hender.

"Jeg ble sjokkert," sa Awad. "De er etterfølgere av John Hagee, og hvis de kommer til Det Hellige Land har de tilbrakt en hel uke med israelske talere," la han til og refererte til grunnleggeren og lederen av CUFI.

"De har hele den israelske propagandaen. Som bevis tok de dem med til et Bibel-college og jeg samtalte med dem i 45 minutter. Og her står de og endrer sitt tankesett."

Som CUFIs egen direktør David Brog nylig måtte medgi på det konservative Middle East Forum: "Dagene med å ta evangelikal støtte til Israel for gitt er over."

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere