Leif Jørgen Sunde

Alder: 12
  RSS

Om Leif Jørgen

Følgere

Babyfrø

Publisert rundt 12 år siden

I avisoppslag om barnehager som har begynt med opplæring om homofili ved hjelp av fortellinger og eventyr, så har de tatt med litt til. Ikke uvanlig så er det assistert befruktning også denne gang som er med i pakka. På samme måte som loven ble endret samtidig med den nye ekteskapsloven. Det virker som om det er en selvfølge at alle som er for ektskap mellom likkjønnede skal også være for assistert befruktning, men imot bruk av surrogatmor, for det er det loven sier. Identisk med lovverket så starter altså opplæringen i "moral".

At lesbiske og homofile skal få gifte seg, er nestekjærlighet. At lesbiske eller heterofile skal få få barn ved hjelp av assistert befruktning er nestekjærlighet. At homofile skal få barn ved hjelp av surrogatmor er kvinneundertrykkende og menneskefientlig. Inntil videre.... Det var ikke tilfeldig at det var de to prinsessene som fikk babyfrø og ikke prinsene, for det norske lovverket har ikke åpnet for det enda. Derfor er det inntil videre umoral, og barn kan ikke læres opp i sånt.

Stakkars barn, som er middel for vekslende ideologiske regimer som skal indoktrinere dem med sine meninger. Å opplære barn til at assistert befruktining er et gode blir så absurd at kan knapt finnes ord. Tenk om frp kommer til makten en gang, og innfører bøker i barnehagen som handler om prinsessen som holdt på å svelte i hel for tollsatsene på kjøtt var så høye? 

Fordi at assistert befruktning er lov i Norge, betyr det da at det er ubetinget godt? Arbeiderpartiet støtter skattelistene på internett, er det da ubetinget bra at folk søker på hvilken inntekt folk har?

Muligheter og moral går ikke nødvendigvis hånd i hånd. Som Kierkgaard sier, estetikeren ser bare muligheter, mens etikeren ser oppgaver. At det er statens oppgave å lære barn opp i at assistert befruktning er godt, sier seg selv at det ikke er.

Babyfrøene er nok en pinlig analytisk svikt fra uprofesjonelle aktører, som sikkert har fått oppgaven fordi de hadde litt organisasjonserfaring på cven.

Gå til innlegget

Primitive trekk på nett

Publisert rundt 12 år siden

Har menneskene en irrasjonell side ved seg selv som de ivrer etter å få utløp for? Har mennesket en higen etter å dyrke primitive sider ved seg selv som en avkobling til livets krav og og aktsomhet?

For et par dager var jeg inne på en nettside som heter chatroulette.com. Konseptet på denne siden, er at man møter et annet menneske ansikt til ansikt via webkamera. Et ansikt som man ikke kjenner og ikke vil få se igjen, hva gjør man da? Ca 20 % av tilfellene drev noen og masturberte eller viste kroppsdeler man ikke viser på gata. 30 % av tilfellene drev noen og viste finger eller grimaser. Tenk det, å masturberer eller vise tunge til et menneske rett opp i ansiktet uten konsekvenser!

Jeg husker som yngre, og var på reise, så var mange inne på den tanken at man kunne gjøre det og det til fremmede for man møtte aldri på dem igjen. Derfor hadde man store muligheter til å lage moro for seg selv, ved å overgå  vanlig  fremferd overfor andre mennesker. 

Å bryte dannelsesmønster på en riktig måte for at ting ikke skal bli for snobbete og kaldt er en kunst. Forutsigbar og stivkantet sosial omgang fører ikke til den berikelsen man er ute etter ved å pleie omgang ved andre. Etter at internett har gitt uante muligheter for å slå seg løs uten å frykte for å bli innkalt på teppet, så kan det minne mye om at mange ikke kan kunsten ved å være levende i det virkelige liv.

Gå til innlegget

Banning

Publisert rundt 12 år siden

Jeg har aldri bannet. Da jeg var liten lærte mine foreldre meg at banning ikke var pent, og at jeg burde la være å bruke ord som faen, helvete og herre gud. Å kalle noen for en djevel var heller ikke pent. Å si at en var forbannet lå litt i gråsonen.

Siden den gang har jeg ikke bannet, bare av og til under humoristiske omstendigheter der jeg etterligner andre. Mange andre barn som fikk samme oppfordringer da de var barn gav f... og heller sluttet da de ble eldre pga dannelse. Jeg angrer litt i dag på at jeg ikke bannet, for jeg ser at det ikke er så alvorlig som jeg trodde da jeg var liten. At jeg ble opplært til å ikke gjøre det var nok mer av oppdragelse enn å ikke synde. Fordi noen ord har status som banning, så er ordene også blitt sterke. Derfor tror jeg kanskje at jeg hadde fått utløp for mer følelser ved av og til å benytte meg av noen av disse ordene.

Jeg er ikke bitter og tenker mye på det. Tror heller ikke at jeg har gått glipp av mye. Jeg kan ikke begynne å banne i dag for det er jeg for gammel til. Og om jeg banner så lyder ordene falskt fordi de har ikke tilhørt mitt vokabular.

Så dette er ikke en stor sak. Men når man av og til skal gjøre opp status om ting i livet, så tror jeg ikke barndommen hadde tatt skade av og av til brukt litt stygge ord her og der. Så kunne jeg heller sluttet med det etterhvert og Gud kunne strøket en rask strek over mine upassende ord;)

Gå til innlegget

Hva mener f, eks kirkens bymisjon?

Publisert over 12 år siden

De kristne organisjonene som støttet den nye ekteskapsloven, bygger teologien ut i fra møtet med mennesket. Gjennom møtet med menneskets erfaringer så lærer man hvordan mennesket er og hvilke ting de sliter med. Av den grunn bygger denne tanken på nestekjærlighet og gjøre livet enklere og mindre komplisert for mennesket der det er mulig. Av den grunn så støttet mange en ekteskapslov som også skulle inkludere homofile, slik at det på sikt kan være med å annerkjenne homofiles samliv likeverdig med heterofile. Følelsen av å ikke føle seg som likeverdig tar tungt på menneskets psyke, derfor er vi forpliktet til å gi homofile like rettigheter. Dette er en tanke som er forståelig, og det er en av mange måter å tolke Jesus sitt budskap til menneskene på.

Midt i denne juridiske endringen, så var det også to andre lover som ble endret. Biorteknologiloven og barneloven. For at ekteskapsloven skulle bli felles så måtte også et par andre lover endres for at kabalen skulle gå opp. Merkelappen har vært en ny ekteskapslov, selv om den i grunn burde vært skrevet med små bokstaver. Bioteknologiloven er det som burde vært skrevet med store bokstaver. At homofile fikk et brev i posten der det stod at nå var partnerskapet omgjort til ekteskap tviler jeg på gjorde deres samliv så mye mer forskjellig. Personlig mener jeg at den ekteskapsloven isolert fra de andre lovene som ble endret er ganske uinteressant. For eller imot, om en mener at ekteskapet er for mann og kvinne, så har ikke staten noen definisjonsmakt for hva enkelte legger i det. Det samme gjelder det motsatte. Det er ikke noe annet enn en kontrakt i juridisk forstand.

Når det gjaldt endringene i bioteknologiloven, så var de kristne organisasjonene som støttet ny ekteskapslov imot endringene i bioteknologiloven. De snakket ikke høyt om det, men de måtte vedkjenne at det gikk litt for fort og man trenge mer kunnskap før en evt lovendring. Dette ble ikke stort nevnt, de var mye mer opptatt av over hvor flott det var at nå kunne homofile gifte seg. Så jeg har et spørsmål til dere som er engasjert i noen av disse organisasjonene som f, eks kirkens bymisjon, teologisk fakultet eller andre. Hvor stor er motstanden mot assistert befruktning ved hjelp av donorsæd? Er dere bare litt uenig, men det er greit, eller har dere sterk motstand? Var den nye ekteskapsloven en større seier enn hva endringene i bioteknologiloven var et tap? Gikk samfunnet i pluss samlet sett? At assistert befruktning nå vil fordobles i følge endringene, er det en mindre viktig sak?

Jeg for min del hadde ikke noe alvorlig å si på ekteskapsloven, men jeg har funnet ut at ved å si ja til den så har man også sagt ja til bioteknologiloven. Det går ikke an å skille, fordi en har vært med på å legitimere for mer endringer. Om man er enig i en ting, så kan man godt være uenig i noe annet.

Hadde vært interessant å høre noen kommentarer fra kristne som er engasjert i en organisasjon som går under det jeg har skrevet om.

Gå til innlegget

Ladede ord

Publisert over 12 år siden

Noen ord vinner slagkraft i samfunnet. Ordene som gjør det vil flest mulig forsøke å bruke der det er mulig, uansett hvor stor avstanden er til det reelle innholdet av ordet. Begrepet "diskriminering" er et ord som kanskje har størst appell i samfunnet i dag. Politikerne er dermed flittig til å bruke dette ordet der det er mulig for å skaffe seg gevinst.

At folk som har noe å tjene på å bruke dette ordet gjør det, er forståelig. Som Nietzsche sa, hvorfor dyrke sannheten viss usannheten tjener deg mer?

Det beste eksemplet på de som bruker ordet diskriminering flittigst er SV. De putter det inn der de kan, og av og til undrer jeg meg på at de i det hele tatt tør, når det blir for gjennomsiktig. Godt eksempel er partiprogrammet deres hvor det står at trossamfunns fritaksregel til å diskriminere homofile må vekk. Det reelle er at mange trossamfunn har samlivsetikk som en del av teologien, og derfor ville det være hyklerisk om frontfigurer av disse trossamfunnene skulle gjøre akkurat det som strider mot deres egen teologi. Dette er så pass logisk spør du meg, at det undrer meg at folk i det hele tatt stiller spørsmål til det. 

Jeg kjenner selv at jeg reagerer også, når mennesker jeg er enig med benytter seg av ordet diskriminering. Jeg er en 100% motstander av assistert befruktning, men det blir galt når noen hevder at menn blir diskriminert fordi de ikke har tilgang mens lesbiske har det. Diskriminering mister sin verdi i et så viktig etisk spørsmål. Å bruke ordet i dette tilfelle mot voksne er et hån mot de barna som lider under denne virksomheten.

At partier kan oppter så manipulerende ved bruk av et ord som er emosjonelt ladet, viser hvor farlig og hvor mektig ord kan være. Av den grunn mener jeg at vi bør være økonomiske med ord som har denne makten. Et godt eksempel er de som bruker strofen "brudd på menneskerettighetene" her i Norge, når vi gang på gang blir kåret til verdens beste land å bo i. Bruken er et hån mot de som virkelig opplever brudd på menneskerettighetene i land som f, eks Sierra Leone.

Jeg mener at vi som samfunnsborgere har som ansvar å veie argumentene til de som benytter seg av slike ord. Når mennesker bruker dem for å få gjennomslag og makt, da er vi forpliktet til å følge med og veie deres ord.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere