Laurits Hallum

Alder: 59
  RSS

Om Laurits

Følgere

Publisert over 2 år siden

Noe av det beste , og etter egen erfaring , noe av det sanneste postet på verdidebatt.no på veldig lenge . Oppløftende !

Gå til kommentaren

Publisert rundt 3 år siden
Sigurd Eikaas – gå til den siterte teksten.

Jeg gidder ikke dette.

Men kom gjerne tilbake når du har sluttet å kokettere med din kompetanse som tosk og drittsekk.

Å hei og hå , men la nå det siterte for all del stå , den er trots alt til nå ; din beste og mest betydningsfulle kommentar :)

Gå til kommentaren

Publisert rundt 3 år siden
Sigurd Eikaas – gå til den siterte teksten.
Igjen kommer du med beskyldninger mot meg, og jeg må derfor igjen be deg om å dokumentere hva du begrunner dem med.

Der ser dessverre ut til at jeg har mine ord fra # 107 i behold : "Jeg er helt overbevist om at rasjonell argumentasjon her er nytteløst , men i min naive tiltro til at det likevel kan finnes en liten åpning , gjør at jeg forsøker en siste gang med en noe annen innfallsvinkel ."

Mine tre etterfølgende spørsmål er ikke engang forsøkt besvart .

1 . Hva helt konkret betyr det når du påstår at den fysiske verden er relativ ?

2. Hvor finner du dekning for å mene at det meget godt kan finnes noe utenfor den fysiske verden , og som naturvitenskapen naturligvis ikke har tilgang til ?

3. Hvorfor mener du at vitenskapen bør postulere en slik mulighet , som det altså ikke finnes noen vitenskapelig indikasjon på at finnes ?

Jeg kan derfor dessverre kun konkludere med at du ikke har noe svar og at du er tom for argumenter . Men tenk da i det minste over hva du kunne ha svart på disse spørsmålene , for deg selv i det stille .

Å fortsette denne ordleken har fra min side ingen hensikt , så jeg avslutter her .

Gå til kommentaren

Publisert rundt 3 år siden
Sigurd Eikaas – gå til den siterte teksten.

Jeg har ikke postulert noe som helst på denne tråden. 

Jeg har riktignok skrevet at det vitenskapelig sett godt kan finnes noe utenfor dette vårt fysiske univers. Men om dette utenfor er Gud, har jeg ikke postulert noe om.

Heller ikke om det kan være multivers.

Men multivers er altså observert?

Om du nå kanskje er ferdig med usaklige avsporinger og utenomsnakk , vil jeg sette pris på om du kan ta tak i mine spørsmål i # 107 .

I tillegg kan du også forklare dette sitatet nærmere :"Jeg har riktignok skrevet at det vitenskapelig sett godt kan finnes noe utenfor dette vårt fysiske univers "

Hva mener du med "vitenskapelig sett " ? Og når du skriver "vårt fysiske univers" , antyder du da muligheten for andre fysiske univers , altså i tillegg til vårt eget ?


Gå til kommentaren

Publisert rundt 3 år siden
Sigurd Eikaas – gå til den siterte teksten.
Selv tenker jeg at jeg ikke trenger å føle meg forpliktet til å svare noen som kommer med slike grove og fornedrende insinuasjoner mot meg, før vedkommende har redegjort for hva begrunnelsen for dem er.

Greit det , men ta bare dette sitatet :

Sigurd  Eikaas. Gå til den siterte teksten.
Hvorfor den ikke skal gi elevene en klar forståelse om at den fysiske verden er relativ og ikke absolutt, og at det vitenskapelig sett derfor godt kan finnes noe som er over eller utenfor den fysiske verden som naturvitenskapen ikke kan undersøke?

Denne typen spørsmålsstilling mener jeg viser en manglende forståelse for vitenskapelig metode og premissene forskning arbeider under . Det er helt greit å være skeptisk til vitenskapelige resultater , forskere selv er det hele tiden , men for at en slik skepsis skal ha noen vekt , må det vises et minstemål av kunnskap om vitenskapsteori og hvilke premisser forskningen arbeider under .

Ett av dem er at vitenskapen aldri postulerer , selv ikke muligheten for noe fenomen den aldri har observert , ikke engang muligheten for at det kan finnes . Den forholder seg kun til observerte fenomener , og det er mere enn nok å ta av i den observerbare virkelighet.

Besvarelsen på mine tre spørsmål mener jeg nettopp vil vise hvor godt grunnlag du har til å kritisere vitenskapen og dens metoder .

Om ikke dette holder , ser jeg ingen  grunn for at du ikke vil svare på mine tre spørsmål .

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere