Laurits Hallum

Alder: 59
  RSS

Om Laurits

Følgere

Det skrevne ord....

Publisert over 7 år siden

" Så bøyde han seg ned igjen og skrev på jorden." Joh.8.8

Jeg har en tid undret meg litt på dette med det skrevne ord. I et moderne samfunn er det selvfølgelig helt u-unnværlig , ja sågar en av forutsetningene for at et slik samfunn overhode kan opprettholdes .

Men dette skrevne ord er slett ikke helt uproblematisk i alle sammenhenger , og for å holde seg til en kjent sjanger her på VD kan det kanskje tales om "et tveegget sverd "?

Om man retter oppmerksomheten mot det som betegnes som " hellige skrifter " , kommer dette problematiske ganske fort til syne . For disse hevdes da vanligvis å være inspirert av det guddommelige , ja av noen sågar  diktert av guddommen selv . Og verre , uforanderlige og gyldige til evig tid .....uten engang å tillates tolket .

Og det problematiske her , i våre dager , eller også historisk for den del , er vel så åpenbart at det ligger i dagen for enhver å se .

Så til mitt lille sitat fra ingressen , hvor vel også det mere folkelige uttrykk " å skrive i sand " muligens stammer fra . Uten å trekke fram hverken direkte siater eller noen enkelte skribenter her på forumet , så mener jeg å ha sett uttrykt noe sånn som at "...det må da vitne om en ganske så håpløst dum og ignorant gud å ikke sørge for å ha kompetente og skriveføre folk tilgjengelig , når han først skulle åpenbare seg her på jorden..."

Og da blir vel det neste naturige spørsmål  ; ja , hvorfor skrev ikke mesteren selv noe ned mens han vandret omkring her på jorden ? Jeg har forstått det slik at det er rimelig konsensus om at han var både lese - og skrivefør . Da hadde vi da i det minste hatt det fra selve kilden .

Her vil det nå være nyttig å peke på en annen kontrovers som er oppe til debatt her på VD fra tid til annen  ;   hva er kilden til , eller hvor stammer våre moralske oppfatninger og normer fra ? 

Her vil en troende nesten bestandig peke tilbake til skriften , og nesten like kategorisk vil den ikke-troende hevde at , nei , ingen såkalte hellige skrifter kan være noen moralsk kilde , gjerne da med begrunnelse i hvor mye umoral som ligger implisitt i slike skrifter . Vår moral er et resultat av evolusjonen .

Å her en gang for alle skulle avgjøre denne tvisten , vil nok være litt for ambisiøst , for å si det litt forsiktig . Men vil det være mulig å tenke tanken , i alle fall for en troende , at med Kristi inntreden på historiens arena ble det i mennesket nedfelt et nytt prinsipp ;  ikke lengre loven utenfra , men innenfra . Det var vel da i tilfelle det første mirakel ?  Eller kanskje noe mere spiselig for en ikke-troende ; nå var utviklingen kommet så langt at mennesket utfra seg selv kunne begynne å danne egne moralske normer .

Skulle dette kunne hinte om en mulig løsning , så ville det iallefall medføre at det skrevne ord skulle kunne reduseres til å kun fungere som en form for inspirasjonskilde eller korrelat til egen tenkning og refleksjon , og ikke lengre være så altoverskyggende og styrende .

Så var kanhende ikke denne guddommen så håpløst ignorant alikevel ?

Da blir mitt enkle spørsmål ;   var det kanskje likevel en god grunn til at Jesus  selv ikke skrev noe ned , det nødvendige var nedlagt i oss for selv å kunne finne svarene ?

" i kristendomen ble ordet til menneske , i islam ble ordet til tekst "

 

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere