Lars Laird Iversen

Alder: 43
  RSS

Om Lars Laird

Beskriv deg selv her

Følgere

Bekjennelser fra en frafallen

Publisert nesten 4 år siden

Mange sier at de liker troen, men ikke den institusjonaliserte troen. Ikke kirken. For meg er det helt omvendt.

Åste Dokka skriver som vanlig godt, denne gang om tro og kristendom for «åndelig umusikalske» (Vårt Land, 20. februar). Altså de (vi) som går gjennom livet uten store gudsopplevelser eller wow-følelser om «noe mer».

Mine erfaringer ligner på de Dokka beskriver. Heller ikke jeg opplevde disse tingene som noen rundt meg snakket om (men egentlig ikke så veldig mange, tror jeg). Men jeg havnet et annet sted enn henne. Så her er et vitnesbyrd om en omvendt reise: Fra å være komfortabel med Gud, men anspent i møte med kristne, er jeg nå ganske så komfortabel med kirken og kristne, men ikke Gud og troen.

 

En frase, noen ord. Mot slutten av ungdomstiden ble jeg klar over at jeg vel egentlig ikke hadde opplevd Gud. At ordene «Jesus er min personlige frelser» var en frase, noen ord. En relasjon til Gud? Hva er det? Var det et problem? Nei, egentlig ikke. Sånn var det mange kristne som hadde det. Jeg vokste opp i et lavkirkelig men ikke karismatisk miljø, med flust av sterk og stille kristendom.

På et tidspunkt mista jeg også den intellektuelle siden av troen. Jeg trodde ikke på det. Nuvel, den kristenverden jeg bebodde hadde masse ressurser for det. Tvil var innenfor, og reiser og kriser i troen var det mange som snakket om og i det hele tatt. Denne tvilende-kristen-fasen varte noen år.

Etter hvert ble jeg også kjent med mer avanserte gudsbilder - teologer og kristne som hadde intellektuelt åpne og spennende verdensbilder som lignet mye på mitt eget. Jeg trengte ikke lenger være kompis med Jesus eller føle Gud i magen for å være skikkelig kristen - det skjønte jeg.

 

Kunne stått inne for. Dette er jo egentlig en fin og åpen ting. Den mer liberale kristendommen var intellektuelt mer mulig for meg. Slik er det vel den dag i dag også. Det finnes kristne verdensbilder, gudsforståelser og teologier jeg helt sikkert kunne stått inne for.

Jeg har også forståelse for den historiske konteksten den åpne folkekirkelige tankegangen kommer fra: Det var reelt at man kunne bli sett på som «ikke god nok» til å få 100 prosent kristenstempel. Det har vært frigjørende å fortelle folk at deres tro er god nok, at de er kristne uavhengig om de tikker alle boksene. Også det skjønner jeg.

Men for meg ble den sosiale dynamikken annerledes. Den åpne omsorgsfullheten («Din tro er god nok!») ble litt for ofte til en litt imperialistisk holdning («Du vet det ikke selv, men det du er, er faktisk kristendom det også - samme hva du kaller det«). Det ble tatt for gitt at jeg egentlig hadde en indre lengsel etter å få kalle meg kristen. Jeg ville ikke høre at jeg nok kunne være kristen allikevel. For meg var det ikke trøst, men klamme innkasterhender.

 

Satt langt inne. Jeg tok nok tanken om en indre lengsel etter Gud for gitt selv også. Å slutte å kalle meg kristen satt jo langt inne. Det hadde vært min viktigste identitet. Men så en dag spurte jeg meg selv: Savner jeg å tro på Gud?

Svaret var: Nei. Egentlig ikke.

Så begynte jeg å si at jeg ikke tror. At jeg ikke kaller meg kristen lenger. Da skjedde det noe rart. For det første kunne jeg slutte å lage masse underlig (om enn poetisk) krøll i mitt verdensbilde. Jeg trengte ikke forsøke å endre landskapet etter et kart som nå fremstod som litt underlig.

For det andre sluttet jeg å føle meg truet av Kristen-Norges krav til meg. Jeg kunne senke skuldrene og anerkjenne de mange fine sidene ved både min konservative oppvekst og mine liberale venners kristenliv og fantastiske engasjement for samfunnets svake. Og jeg får jo fortsatt være med! Jeg elsker fortsatt å synge salmer!

 

Mer glad i kirken. Det finnes en klisjé som sier «jeg liker kristendommen, men ikke kirken». Jeg er klar over at det finnes sprø og farlige kristne. Jeg leser om dem i avisen. Men de er ikke i min hverdag. I motsetning til klisjeen er jeg i stadig økende grad glad i kirken - og mange folk der - men troen er ikke noe nærmere. Tvert i mot.

Jeg pleier å si at jeg er frafallen, men falt ikke så langt. Jeg kjenner jo Kristen-Norge. Slapper av der (stort sett). Men jeg tror rett og slett ikke. Og her kommer kanskje min pietistiske indremisjons- og menighetsbakgrunn inn. Jeg har kanskje ikke gitt slipp på trosidealene derfra.

Av og til irriterer jeg meg over liberale kristenstemmer som vil gjøre folk som meg til ofre for de slemme konservative med deres smale gudsbilder og høye troskrav. De virker som om de synes jeg har sviktet laget ved å stille meg utenfor smale troskrav i stedet for å slåss for åpne (en kamp som i stor grad er vunnet for de fleste, tror jeg).

Oppsummert: Hvis man kan skille mellom kristendommens etikk og troens grenser, så deler jeg de liberales etikk og de konservatives grenser. Det er ikke noe strategisk valg, men det er slik jeg tror sannheten er.

Gå til innlegget

Sanseligheten er det verre med

Publisert rundt 4 år siden

Syvertsen har helt rett. Her er det jeg egentlig mente.

NOEN GANGER TREFFER man ikke helt. For noen dager siden ble jeg oppringt at en hyggelig Vårt Land-journalist og spurt om jeg hadde noen tanker om Vålerenga Kirke sin navne-endring og forholdet mellom kirke, klassetilhørighet og Oslos øst- og vestkanter.

Jeg hadde en litt emmen følelse etter den hyggelige og interessante samtalen med journalisten. Når jeg så saken i Vårt Land ble jeg litt flau. Jeg kjente igjen telefonsamtalen, men dette ble feil. Tonen fremstod harselerende og negativ, og det hørtes ut som om jeg mener såkalt høykultur er bra, mens arbeiderkultur ikke er like bra. Det mener jeg jo ikke. Både «selvbevisst markedsføring» og «sanselig» er verdiladede ord, og sammenkoblingen ble feil.

Når jeg så leser Håvard Syvertsen sitt tilsvar, så sitter jeg i den litt merkelige situasjonen at jeg er mer enig med ham enn med mitt fem dager yngre selv som snakket med Vårt Land-journalisten i avisen.

Syvertsen begrunner navne-endringen fint. Folk i området sier Vålerenga, og det innebærer en oppvurdering av den lokale måten å snakke på, med røtter i Oslo øst til arbeiderkultur. Dette henger jo også sammen med større endringer i holdninger til språk, der det kanskje er et økende ideal om at skriftspråket skal henge sammen med talespråk, koblet med et ønske om å heve statusen til tradisjonell arbeiderkultur.

Inngangen til den ubetenksomme ordbruken min står jeg allikevel for: Det er interessant at navneendringen kommer når det skjer endringer på Vålerenga. Boligprisene stiger og flere av innflytterne har høyere utdanning, velpleiet skjegg (de som har anlegg for slikt), kreative yrker og er kulturelt alt-etende. Dette vanner ikke ut Vålerenga sitt rykte for autentisk arbeiderkultur. Tvert i mot, jeg vil tro at innflytterne omfavner og hauser opp dette. Jeg er innflytter i Oslo øst selv (med høy utdanning og skjegg), så hvis dette tolkes som en kritikk så rammer den meg selv også. Men ikke alle skråblikk er vondt ment.

Sanseligheten er det verre med. Her mente jeg noe annet enn det jeg fikk sagt i intervjuet. Det er selvfølgelig ikke slik at høykultur og høykirkelighet er sanselig, mens folkekirkelighet ikke er det. Det jeg hadde i tankene var forskning som ser ut til å vise at høykirkelige uttrykk ser ut til å ha suksess når de fremhever sine estetiske og sanselige kvaliteter. Det er jo noe helt annet. Dette var egentlig en del av en litt annen debatt, nemlig hvilke typer religiøsitet som opplever fremgang, og hvilke som ikke gjør det. Det har vært hevdet at konservative,  motkulturelle og karismatiske kristne retninger gjør det bedre enn liberale meningskirker, kanskje fordi de gir en tydelig opplevelse av identitet og tilhørighet. En alternativ tolkning som kanskje får mer og mer støtte, er at religion som knytter an til opplevelser, sanselighet og estetikk gjør det bra – til dels uavhengig av om det er høyt eller lavt, konservativt eller liberalt. Religionssosiolog Pål Repstad og hans kollegaer har formulert trenden slik: fra forsakelse til feelgood.

Det var dette sporet jeg ville inn på når journalisten ba meg kommentere at Uranienborg kirke opplever suksess med sin høykirkelige gudstjenesteprofil.

Det er ikke overraskende at menigheter i en storby får et særpreg over tid. Avstandene er ikke så lange, og en kirkegjenger som ikke helt føler seg hjemme i den nærmeste kirken, finner kanskje noe som faller mer i smak et annet sted innen rimelig reisetid. Denne dynamikken blir annerledes på små byer. Dette trenger jo ikke være kynisk markedsføring eller utenpåklistret falsk fasade. Men bare det å leve i en setting med mangfold, gamle og nye tradisjoner som møtes i stadig raskere takt gjør at vi alle tvinges til en viss grad av selvbevissthet. Det trenger ikke å være noe galt i det.

Gå til innlegget

Populisme og folkekirke

Publisert over 4 år siden

Kan høyrepopulister klare å kuppe folkekirkebegrepet? Nei, men de kan skape hardere fronter. En lett forkortet sto på trykk i VL 4.7, under tittelen "Norske tilstander".

Etter Vårt Land sitt intervju med meg den 19.6 har flere skrevet og kommentert forholdet mellom folkekirkelighet, norskhet politisk korrekthet (hva nå enn det er) og Den norske kirke. Professor Hans Morten Haugen, Biskop emeritus Tor Berger Jørgensen og filosof Lars Kolbeinstveit skriver alle videre på tema, blant annet med utgangspunkt i mine uttalelser. Det kan derfor være på sin plass med noen oppklarende og utdypende kommentarer.

Bakgrunnen for saken til VL er at de svenske høyrepopulistene i Sverigedemokratene har varslet at de ønsker å involvere seg i kirkevalg, og sier kirken er den «tradisjonsbærer» som «tydeligst bevarer det Sverigedemokratene vil løfte frem».

Hans Morten Haugen og Tor Berger Jørgensen argumenterer for at dette ikke vil skje i Norge på samme vis. De viser til ulike tradisjoner i kirkedemokratiet. Dette er jeg helt enig i, og det er liten grunn til å tro at aktive kirkegjengere i Den norske kirke vil bli tiltrukket av en høyrepopulistisk kobling mellom norskhet og kirken i noen særlig grad. Det er enda mindre grunn til å tro at en slik kobling vil få noe fotfeste i kirkens valgte organer, tvert i mot. Både Haugen og Jørgensen henviser til at det er ikke bare en kirkelig elite som er liberal, men at internasjonalt engasjement og miljøinteresse er godt forankret hos kirkens fotfolk.

Retorisk sett, derimot, er det kort vei for populister å brennemerke kirkelig aktive som sådann for en ”snever elite”. I det hele tatt kjennetegnes populister ved at meningsmotstandere per definisjon er enten eliter eller ”dem” i en aller annen forstand. De kan dermed prøve seg med at de representerer den sanne folkekirken, den som forholder seg taus, ikke møter opp, men allikevel vil at kirken skal være som den alltid har vært: Den norske.

Spørsmålet er: har høyrepopulistene rett? Det tror Kolbeinstveit, og er bekymret for ytterligere høyrepopulistisk mobilisering. Hans strategi er å gi lillefingeren.

Kolbeinstveit tar mine kommentarer til inntekt for at Den norske kirke ikke bør bli ”for tydelig” i det han kaller «politisk korrekte» saker, slik som klima, flyktningepolitikk og avstandstaken fra «koblingen mellom en moderat nasjonalisme og kirken». Konsekvensen av en slik «raddis-kirke» kan bli ekskludering, mener Kolbeinstveit.

Her tror jeg Kolbeinstveit snur forklaringsretningen på hodet. Det er nok ikke kirken som skaper motreaksjoner i folket. Den økende aktualiteten av koblingen mellom norskhet og kristendom er et resultat av at sentrale konfliktlinjer i dagens samfunn blir tolket inn i et religions- og sivilisatorisk perspektiv. Eller enklere: Når det er mye oppmerksomhet rundt Islam som den relevante andre, blir det lett for noen majoritetsnordmenn å ty til kristendommen som garantist for å definere deres ”oss”.

Haugen viser at sammenhengen mellom kirkegang og fremmedfrykt kan tegnes som en omvendt U. De som aldri går i kirken har minst fremmedfrykt. De som går ofte i kirken skårer også relativt lavt. Den høyeste scoren på fremmedfrykt er knyttet til gruppen som går sporadisk i kirken. Men stop en halv! Denne gruppen av sporadiske kirkegjengere er jo de som tradisjonelt har blitt sett på som de ”folkekirkelige”. Dette roter til  tradisjonelle antakelser i norsk kirkepolitisk debatt, at den åpne, liberale og demokratisk anlagte folkekirken utgjør den tause majoritet av sporadiske kirkegjengere. Dette har jo også vært bildet frem til nylig, særlig koblet til sex og samlivsetikk.

Så har ”folkekirken” blitt slem? Nei. Den store gruppen nordmenn som er medlemmer i Den norske kirke, men som ikke er regelmessige kirkegjengere er mangfoldig. Det er mange ulike undergrupper, hver av dem store nok til å skape mange anekdotiske bevis, flust av eksempler og adskillige avisoppslag – nok til å gi inntrykk av en ”folkemening”. Hvis vi er svært rause og sier at 10% av Norges befolkning er aktive kirkegjengere (sannheten er nok nærmere 5%), så utgjør det 500 000 mennesker. Den norske kirke har 3,8 millioner medlemmer. Det vil si at selv et beskjedent overslag så er det 3.3 millioner medlemmer av den norske kirke som sporadisk eller aldri er aktiv i kirken. Disse 3.3 millionene er overhodet ikke enige seg i mellom. Samme hva Den norske kirke gjør, kommer den til å komme på kant med en relativt stor gruppe av sine medlemmer. Kolbeinstveit har rett i at en ganske stor gruppe kommer til å reagere negativt på at Den norske kirke er aktiv når det kommer til spørsmål om klima. Men en minst like stor gruppe av de sporadisk aktive ville blitt provosert hvis kirken IKKE så seg som en ansvarlig aktør for å forvalte skaperverket for fremtiden.

Den som evner å få eierskap til hva de sporadisk aktive mener, og fremstå som deres talerør, står sterk i norsk kirkepolitisk debatt. Min spådom er at denne retoriske kampen kommer til å hardne til, og at høyrepopulister kommer til å påberope seg å tale for det de vil mene er den egentlige folkekirken. Tilfeldigvis kommer den til å være fossilvennlig og islamfiendtlig. Slike fremstøt kan komme til å få støtte av en ikke marginal minoritet av de sporadisk aktive kirkemedlemmene, nok til å skape et inntrykk av at det eksisterer en taus stemme ”der ute” blant folket. Det er dette landskapet Sverigedemokratene fisker i. Her er det viktig å ikke la seg lure. Selv 20% av folket er ingen majoritet. Folkets stemme er det folk mener, ikke det populister definerer som folkelig.

Sosiologer som spår om fremtiden tar ofte feil, men min analyse tilsier altså ikke at Den norske kirkes organer vil bli kuppet av nasjonalkonservative. Den sier heller ikke at den tause majoritet egentlig er nasjonalt orientert. Den sier at en ikke marginal gruppe ønsker å knytte den norske kirke til en nasjonalkonservativ mobilisering av kristen kulturarv og det de kaller kristne verdier. Dermed vil frontene hardne i norsk politisk debatt om kirkens plass i samfunnet, og definisjonskamper om begrepet ”folkekirke” vil stå sentralt.

 

 

-

Lars Laird Iversen

Religionssosiolog

MF - Det teologiske menighetsfakultetet

 

 

Gå til innlegget

Ledekultur og ­sammenhengskraft

Publisert over 4 år siden

Det er først når kristendommen sekulariseres og gjøres til «kulturarv» at den blir en politisk mobiliseringsfaktor.

Tyske tenkere og politikere anbe­faler en «leitkultur» for å få 
sam­tidens flerkulturelle tyske samfunn til å fungere. Vårt Land dekker saken fyldig 30. mai, og Alf Kjetil­ ­Walgermo kommenterer temaet 1. juni. Dette er en spennende og viktig sak. Hva trengs av felles kultur for at et samfunn skal være godt?

Dette er et tema som mange opplever er fullt av feller. På den ene siden er det nesten­ en banal selvfølgelighet at det f­innes en norsk kultur, at det lever tradisjoner her som er viktige for folk, som ikke finnes på samme måte i andre land, og som folk tenker på som norske. Levende tradisjoner er et gode. En aktiv stat bør kunne støtte organisasjoner og prosjekter­ som bidrar til å holde levende tradisjoner i gang. Noen av disse tradisjonene tenker vi på som nasjonale. Dette er det ikke noe galt med. Det er fullt mulig å se på disse tradisjonene som verdifulle, og siden de er særskilt levende her i Norge, kanskje kun finnes her, så er det et ansvar for nordmenn, kanskje også staten, å holde liv i disse tradisjonene.

Felles kultur. På den annen side blir det straks vanskelig når denne kul­turen skal formuleres og vedtas. Det ville vært nyttig med noen testspørsmål for å ­undersøke hva som bør trekkes frem som felles kultur.­ Jeg foreslår to. En tradisjon bør være levende, og den bør være mulig å velge.

Det er altså ikke slik at jo norskere et kulturelt fenomen er, jo mer ekskluder­ende er det. 17. mai er fullt av folkedrakter, norske flagg og patosfylt nasjonale taler, men har inkluderende potensial. 17. mai er offentlig tilgjengelig, lett å delta i, ikke avhengig av hudfarge eller avstamning, men derimot tilslutning til en demokratisk grunnlov. Historien til 17. mai er også en historie om norsk anti-rasisme og en arena for å utvide det norske. Nasjonale markører som tradisjonsmat, hardingfele og langrenn er også prinsipielt valgbare og levende tradisjoner.

To feller. Forsøkene på å nasjonalisere kristendommen går i begge fellene jeg har presentert i denne teksten:

Det er absolutt levende kristne tradisjoner i Norge, men de er ikke på noen entydig måte opptatt av å knytte kristen­dommen og norskhet sammen. Mange aktive kristne er opptatt av å ha plass til å leve ut sine levende tradisjoner, og dette ­engasjementet stopper ikke ved Svinesund. Omsorg for flyktninger, forvaltning av skaperverket, nestekjærlighet mot utstøtte grupper er alle aspekter av mange kristnes levende tradisjon som står i sterk strid mot populistiske forsøk på å mobilisere kristne symboler for norsk nasjonsbygging. Faktisk må kristendommen sekulariseres, og gjøres til «kulturarv» før den er politisk populær som kilde til felleskultur.

Er religion mulig å velge? På den ene siden er voksne frie til å melde seg inn ­eller ut i hvilken tros- og livssynsorganisasjon de selv vil. I hvilken forstand velger folk sin religiøse identitet? På den annen side, for de fleste fremstår ikke denne friheten som en parallell til å velge sin favorittmat på buffet. Det oppleves mer som å få rom og plass til å handle i tråd med den man allerede er. Menneskerettighetene og idealet om trosfrihet innebærer at vi i de aller fleste tilfellene mener det er urimelig å holde folk ansvarlig for sin religiøse identitet. Dermed bør vi være forsiktige med å knytte nasjonal identitet til tydelige religiøse markører. Det er ikke tilstrekkelig valgbart.

Upresist. I Vårt Lands dekning av «leitkultur» sklir diskusjonen sømløst mellom «tradisjoner», «kultur», «religion» og «verdier». Dette er forskjellige ting. Verdier, når de er levende, er ledestjerner for liv og handling.

Et demokratisk, gjerne nasjonalt fellesskap, bør diskutere – og vedta – hvilke verdier vi ønsker skal prege fremtiden vi vil skape sammen. Vi bør spørre om verdiene er gode, ikke om de er våre. Et samfunn bør ha felles institusjoner, ­felles ­møteplasser, felles fremtidspro­sjekter og en felles samtale om verdivalg. Et samfunn bør også gi sine medborgere ­muligheten til å få del i levende tradisjoner, og har et ­ansvar for levende tradisjoner som er unike.

Men det som er felles bør være ting som alle samfunnsborgere kan bli invitert til å mestre. Religion er en del av innholdet i vårt samfunn, ikke inngangsporten til det.

Lars Laird Iversen

Sosiolog, Det teologiske 
menighetsfakultetet

Gå til innlegget

Innvandring og kriminalitet

Publisert over 5 år siden

En av de overraskende statistikkene for Groruddalen I Oslo, forteller at kriminaliteten ser ut til å ha gått drastisk ned de siste ti årene.

Fordommene tilsier at økt innvandringsandel fører til økt kriminalitet. Den fordommen er forståelig. Innvandrere er overrepresentert i kriminalitetsstatistikken, og norske fengsler har uproporsjonalt mange utlendinger.

Men hvis innvandrere er overrepresentert i kriminalitetsstatistikken og innvandrerandelen i Groruddalen øker, burde ikke da kriminaliteten i Groruddalen også øke?

En forklaring kunne vært at akkurat Groruddalens innvandringsbefolkning er særlig snill og lovlydig. En annen forklaring kunne være at ekstra mye kriminalitet forblir under radaren til politiet i Groruddalen på grunn av selvjustis i store minoritets­miljøer. En tredje, like sprø, forklaring kunne være at når innvandrerbefolkningen i et område øker, så blir majoritetsbefolkningen på magisk vis ekstra lovlydige.

Så vidt jeg kan se blir slike forklaringer alle veldig snodige. Det må de bli, når man forsøker å forklare kriminalitet med «innvandrerhet».

Det finnes en viktigere forklaring, vi kan kalle det relativ status. Både fattigdom og andre former for marginalisering kan føre til en opplevelse av at gruppen du tilhører har lav status i samfunnet. Innvandrerbefolkningen er både fattigere og mer marginalisert enn majoritetsbefolkningen. Da er både de objektive mulighetene til å etablere solide og forutsigbare liv på lovlydig vis mindre, og de subjektive grunnene til å føle seg forpliktet på lovene til et samfunn blir svakere. I Groruddalen er denne utviklingen reversert.

Sosial ulikhet er en driver for kriminalitet. Særlig farlig er det når økonomisk ulikhet faller sammen med synlige forskjeller, som hudfarge. Da er lett for både majoritet og minoritet å sause sammen marginalisering og fattig med ideer om gruppers egenskaper.

FØRST PUBLISERT I SPALTEN KLARTYEKST - VÅRT LAND 2.5.2016

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere