Lars Erlend Kielland

Alder:
  RSS

Om Lars Erlend

Prest i Den norske kirke. Engasjert av kirkepolitiske spørsmål.

Følgere

Oppfordring til saklighet

Publisert rundt 8 år siden

Først - takk for hovedinnlegget. Det er velbegrunnet, presist og aktuelt.

Derimot er det direkte trist å lese mange av kommentarene og svarene her inne. Det er helt utrolig å lese hvordan enkelte debattanter (som tydeligvis har lite annet å gjøre i livet enn å skrive på verdidebatt.no) forsøker å gjøre dette til en sak om hvorvidt man tar Bibelen på alvor eller ikke. Og for slike debattanter innebærer tydeligvis å ta Bibelen på alvor, at alle svar i livet gir seg selv, bare man blar opp i boken.

Så enkelt er det ikke. Mange av debattantene her har nok sikkert lest mye i Bibelen (til opplysning kan jeg informere om at den ikke er skrevet på norsk i opprinnelsen, dermed altså oversatt, og dermed allerede tolket, kulturelt og teologisk, ikke minst gjelder dette den såkalte "Norsk Bibel" fra 1988, men også alle andre oversettelser), men mangelen på grunnleggende teologisk kunnskap, virker likevel å være total.

Det er ikke så rart. Myten om at "her kan alle bare slå opp og lese selv, så får vi svaret", lever dessverre så altfor godt.

Takk til Maren Ninni, som har levert en rekke lenker med veg til innsikt med tanke på tolkning av bibelske tekster. Jeg håper noen av debattantene tar seg tid til å lese.

Selv er jeg en klokkeklar tilhenger av at homofile, som heterofile, bør få anledning til å gifte seg i Den norske kirke (hva dere har tenkt å gjøre med dette i den katolske kirke, blir for meg ikke så interessant, Eirik A Steenhoff). Jeg mener som jeg gjør, fordi jeg tar Bibelen og evangeliet på dypeste alvor.

 

 

 

Gå til kommentaren

Avsindig, Weld

Publisert rundt 8 år siden

Det er nettopp slik type argumentasjon som Weld leverer som kan kalles avsindig, og som gjør at debattene her på verdidebatt er nokså slitne å følge med i. Urimelige påstander som at barn forstår mer enn Presteforeningen etc etc, er direkte useriøst, men også et tendensiøst og krenkende maktspråk.

Jeg anbefaler Weld og likesinnede å faktisk sette seg litt mer inn i både Presteforeningens og Bispemøtets uttalelser i saken, før konklusjoner trekkes om motdebattanters intellektuelle og menneskelige modningsnivå.

Og muligens anbefaler jeg også Weld å avstå fra videre kommentarer. Det finnes helt sikkert mer egnede nettforum for ytringer av det kaliber som Weld velger å fronte. 

Gå til kommentaren

Praktisk avklaring

Publisert rundt 8 år siden

Presteforeningens sentralstyre viser praktisk veg i et landskap hvor den teologiske legitimiteten ligger i Bispemøtets argumentasjon og flertall. Det må Lauvhjell og andre bare finne seg i.

Sentralstyrets rolle er å ivareta og lede Presteforeningens medlemmer, mellom generalforsamlingene. Det gjør styret i denne saken.

Det er svært gledelig at vi har en fagforening som på denne måten tar på alvor at det blant medlemmene finnes ulike syn, og at disse må få komme til uttrykk i levd liv og liturgi.

Gå til kommentaren

Forbilledlig ryddig

Publisert rundt 8 år siden

Takk til sentralstyret i PF for en glimrende uttalelse. Den viser veg i et krevende kirkelig landskap. Den anerkjenner det som Bispemøtet med klart flertall har fastslått, at begge syn kan anerkjennes teologisk, og at dette må få praktiske konsekvenser.

Så håper jeg debatten om dette kan holdes saklig og velbegrunnet, og at vi kan spares for grums eller skyttergravretorikk a la enkelte av innleggene over.

Gå til kommentaren

Helt rett, Simonsen!

Publisert rundt 9 år siden

Biskopenes prioritering gir Kirkerådet i sin første tilsettingssak av biskop en stor utfordring. Men nå er det viktig at Kirkerådet makter å opptra som nasjonalt lederorgan. At Den norske kirke har fått selvstendighet i tilsetting av biskop betyr overhodet ikke det samme som at avgjørelsen skal fattes på absolutt lavest mulig nivå. Også i Den norske kirke er man nemlig seg selv nærmest, og både kjennskap og vennskap gjør det noen ganger vanskelig å fatte objektive og kloke beslutninger. Derfor er det helt nødvendig at det valgte Kirkerådet makter å stå som selvstendig organ i denne saken, hvilket jeg også tror de klarer.

Dette er imidlertid ikke en sak hvor det lar seg gjøre å ta hensyn både til den ene og andre kanten. Avgjørelser i slike saker vil ofte vekke debatt og uenighet. Noen vil føle seg forbigått. Andre vil være strålende fornøyd.

En såkalt hensynsfull praksis kan bare på sikt dokumenteres ved at Kirkerådet i summen av bispetilsettinger viser at det ikke bare er føringer fra sentralt hold som gis avgjørende vekt, eller at kirkedemokrati ikke er det samme som at lokalplanet skal bestemme alt (slik noen ser ut til å mene).

Innenfor gitte rammer står Kirkerådet fritt til å tilsette den de vil. Argumentene for hvorfor det blir den ene eller den andre er uansett unntatt offentlighet. Jeg ønsker Kirkerådet lykke til i denne viktige saken!

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere