Lars Erlend Kielland

Alder:
  RSS

Om Lars Erlend

Prest i Den norske kirke. Engasjert av kirkepolitiske spørsmål.

Følgere

Grei påminnelse

Publisert nesten 8 år siden

Njål, det poenget tar jeg, hurra for åpenheten. Jeg er prest i Den norske kirke. Så oppfordrer jeg også de andre debattantene til å avdekke sin tilhørighet.

Gå til kommentaren

Takk, Sommerfeldt!

Publisert nesten 8 år siden

Det var godt å lese biskop Atle Sommerfeldts innlegg. Takk for din tydelige stemme. Takk for at du setter fokus på det et samlet bispemøte sier: At denne saken ikke er av kirkesplittende karakter.

Så til dem som er raske til å gripe til motsvar:

1) Det er forskrekkende å registrere hvilken overforenkling av bibellesning mange av dere legger opp til. Det viser a)liten forståelse for det bibelske materialet, b)minimal respekt for folk som arbeider seriøst faglig og c) en skremmende mangel på respekt for tematikken

2) Jeg kjenner ikke debattantenes konfesjonelle tilhørighet. Men tenker at a) dersom man tilhører et annet kirkesamfunn enn Den norske kirke, er det ryddig å signalisere det når man tar ordet i denne debatten, og b) dersom man selv står i Den norske kirke, burde man kanskje ha såpass respekt for bispeembetet at man tillot seg selv å lytte til et samlet bispemøte.

For øvrig mener jeg fortsatt det jeg har sagt tidligere - kommentarfeltene på verdidebatt.no er trist lesning. 

Gå til kommentaren

Vedr prestetjeneste

Publisert rundt 8 år siden

Heldigvis går det meget godt an å være prest, ta Bibelen på dypeste alvor, og komme til en åpen og inkluderende holdning til homofile. Det er faglig begrunnet så det holder. Men for å oppdage det må man nok ha en litt annen innstilling enn at Bibelen er en så enkel og ukomplisert bok som deler av lekmannsbevegelsen forsøker å gjøre den til. Evangeliet må tolkes for vår tid. Den som leser Bibelen, tolker. Og det gjøres bedre når man tolker på bakgrunn av fagkunnskap. Men en slik holdning har NLM og tilsvarende organisasjoner aldri vist tilstrekkelig respekt for, hverken i spørsmål om homofili, gjengifte eller kvinners tjeneste.
Gå til kommentaren

Troverdig og tydelig fra Isachsen

Publisert rundt 8 år siden

Lederne i Misjonssambandet og Indremisjonsforbundet burde heller forsøke å ta inn over seg den smerte de ved sitt syn påfører andre, enn å forsøke å score billige retoriske poenger ved å anklage Isachsen for problematisk og manipulerende retorikk. Det hadde vært spennende om Aasland og Furnes heller kunne lytte og gå i dialog, enn straks å gå i forsvar når Isachsen ytrer seg. Kan vi håpe på bedring?
Gå til kommentaren

Dette lover godt for fremtiden

Publisert rundt 8 år siden

Takk til Marianne Brekken for et klokt og modig innlegg.

Noen mener innlegget ikke lover godt for fremtiden, men jeg vil hevde stikk motsatt. Det er gledelig at kommende, og unge prester, viser veg. Som mangeårig medlem i Presteforeningen ønsker jeg henne varmt velkommen. Jeg håper hun og andre vil være med og utvikle Presteforeningen i retning av mer fagforening, mindre ensretting.

Mitt inntrykk er at Brekken ikke er alene. Ønsket om å kunne vie likekjønnede har stor tilslutning blant Den norske kirkes prester. Det viser de senere års debatt. Utviklingen i Presteforeningen er derfor den eneste rette. Bare slik kan en fagforening gjøre en god jobb overfor et samlet presteskap. Jeg håper flere følger hennes eksempel og melder seg inn.

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere