Lars Erlend Kielland

Alder:
  RSS

Om Lars Erlend

Prest i Den norske kirke. Engasjert av kirkepolitiske spørsmål.

Følgere

Presisering, Fjerdingen.

Publisert nesten 8 år siden

Dette virker krevende for deg å forstå, så derfor i klartekst: Jeg opplever at du ikke er åpen for dialog. Jeg trenger ikke dine karakteristikker, og du er ikke i posisjon til å eksaminere meg. Dersom du reelt sett er nysgjerrig på hvordan man kan praktisere og lære en ikke-sakramental (og dermed ikke-katolsk) ekteskapsforståelse i Den norske kirke, så oppfordrer jeg deg til å søke den kunnskapen hos noen du har tillit til. Det har du åpenbart ikke til meg, det viser din språkbruk. Lykke til videre. 

Gå til kommentaren

Snakk sammen, Hauge og Fjerdingen

Publisert nesten 8 år siden

Bestillingen dere leverer meg, harmonerer ikke.

Gå til kommentaren

Enig med Njål

Publisert nesten 8 år siden

Kjødes innlegg burde vært postet der det hører hjemme, som en komentar til Sommerfeldts innlegg. Men det er mulig Kjøde bygger trådstartingen på det samme som mange andre har hevdet - at kommentarfeltene på verdidebatt.no ofte blir usaklige, rotete og "grumsete"?

Gå til kommentaren

Lærevillig?

Publisert nesten 8 år siden
Takke meg til DRKK. Den eneste forsvarer av Jesu sanne budskap og frelse.

Fjerdingen, det er bortimot umulig å oppleve deg lærevillig i din retorikk. Det viser jo blant annet utsagnet over.

Når det gjelder mitt eget syn i denne saken, så har jeg tidligere gitt min støtte til biskop Sommerfeldts innlegg. Der vil du finne noe av den kunnskap du søker.

For øvrig vil jeg oppfordre deg til å heller stille åpne spørsmål, dersom det er dialog og læring du søker.

Når det gjelder ditt ønske om at jeg mer presist beskriver hva jeg opplever som fordømmende, vil jeg fremheve dette utsagnet:

"  Kreativ bokføring er alvorlig nok og rammes av straffeloven for bedrifter og privatpersoner. Men kreativ bokføring for å få Skriften og Ordet til å passe med sin egen agenda er langt alvorligere."

Dette kan neppe leses annerledes enn at du a)mener biskopen driver "kreativ bokføring" (underforstått bevisst juks) i sin argumentasjon, og at du b) mener dette bør straffes i alvorligere grad enn straffeloven legger opp til.

Gå til kommentaren

Først:

Det jeg skriver, står for min regning. Det er ikke du som skal bestemme hva jeg skal svare for og hva mine innlegg skal inneholde.

Dernest:

Min konklusjon om at du forfekter en katolsk ekteskapsforståelse, står jeg for, basert på ditt tidligere innlegg. Du leverer tydelige utsagn i den retning, blant annet det jeg siterte. Du gir så tydelig uttrykk for at DRKK står for det synet på ekteskapet du kjenner er rett, at det er umulig å forstå deg annerledes.

Mye av det andre du skriver, er så useriøst og fordømmende at jeg ikke engang vil kommentere det.

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere