Lars Erlend Kielland

Alder:
  RSS

Om Lars Erlend

Prest i Den norske kirke. Engasjert av kirkepolitiske spørsmål.

Følgere

Publisert over 4 år siden

Hmm...etter et drøyt år som pilegrimsprest i Hamar bispedømme må jeg si at jeg ikke kjenner meg helt igjen i Kjells beskrivelse:

Et kort svar i ferietiden, jeg deltar gjerne i mer utførlige samtaler om dette siden:


1 det er ikke "få som går", det har vært årlig økning på 20-30% hvert år de siste årene. Men de fleste går nordover, så man går etter hverandre, og dermed møter man ikke mange andre vandrere.

Nordmenn går også. Ca 25% av vandrerne er norske.


2 merking: denne er vesentlig forbedret de siste åra. Få klager på dette i dag, tvert i mot. Men her vil det alltid være rom for ytterligere forbedring


3 økningen i antallet vandrere hadde ikke skjedd uten etableringen av de regionale pilegrimssentrene. Økningen faller sammen i tid med sentrenes arbeid med merking, markedsføring og mottak/betjening


4 kommersialisering, som Kjell kaller det, er bare et av flere tiltak. Det vanligste er at pilegrimene går "billig", slik Kjell eksemplifiserer, trolig også billigere.


Forslagene om forbedring er det beste med Kjells innlegg. Ikke minst trengs det flere frivillige i arbeidet. Noen som melder seg?

Gå til kommentaren

Intet nytt, m a o, fra Benestad

Publisert over 7 år siden

Benestad gjentar seg selv. Han har visst så stort hjerte for barna, men det kan virke som om for ham, er det kun en oppvekst med to, monogame foreldre av motsatt kjønn, som er godt nok. Benestad og den kampanjen han fronter, morfarbarn.no, tråkker på alle barn som idag vokser opp med annen type omsorg enn biologisk mor/far, og signaliserer at den oppveksten er til skade for barnet. Det er drøyt.

(PS kanskje Benestad kunne tenke seg å reflektere litt over Jesu oppvekst, sett i lys av biologi?)

Gå til kommentaren

Kommentarer totalt på viddene

Publisert nesten 8 år siden

Først: takk til Gard R Sandaker-Nielsen for innlegget. Det er grundig og godt skrevet, og verdt å lytte til.

Noe svært mange av debattantene her inne åpenbart ikke klarer.

Det samme skjer hver eneste gang - kommentarfeltet ødelegges av noen få enkeltpersoner, som a)har et svært lettvint forhold til bibellesning og tolkningen av tekster, og b)klarer å dra enhver debatt langt utpå viddene.

Dette lærer meg kun en eneste ting: Hovedinnlegg er verdt å lese, resten er ikke noe å kaste bort tiden på.

 

Gå til kommentaren

Misvisende av Hegstad

Publisert nesten 8 år siden
Harald Hegstad – gå til den siterte teksten.
I denne saken har Bispemøtet ikke bidratt til avklaring, men levert en uttalelse med to motstridende konklusjoner. Det gjør at Kirkemøtet og Kirkerådet må foreta en selvstendig vurdering, og ikke bare la biskopenes kjøttvekt rå.

Dette kan bare ikke stå uimotsagt. Bispemøtet har gjort noe langt mer enn bare å levere en uttalelse med "to motstridende konklusjoner" 

Bispemøtet har for det første uttalt enstemmig: Et samlet bispemøte vil derfor konkludere med at uenigheten ikke er av en slik karakter at det gudstjenestelige og sakramentale fellesskapet i Den norske kirke må brytes.

(Sak BM-16/13)

For det andre har 2/3 av medlemmene av Bispemøtet tilrådd at det utarbeides forbønnsliturgi. Dette er ikke en uvesentlig brøk, og mer enn et klart flertall: Det er den andelen som skal til for at Kirkemøtet jfr Kirkemøtets forretningsorden §2-4 har plikt til å lytte til Bispemøtets uttalelse, og føringer legges for videre saksgang:

Dersom en tilråding som har minst 2/3 flertall i Bispemøtet, ikke får flertall i Kirkemøtet, sendes saken tilbake til Bispemøtet. Ved annen gangs behandling i Kirkemøtet stilles krav om minst 2/3 flertall dersom vedtaket ikke er i samsvar med Bispemøtets siste tilråding. (forretningsordenen §2-4)

Dette er noe helt annet enn å la "biskopenes kjøttvekt rå". Dette dreier seg om vedtatte spilleregler for saker om lære/liturgi, og slik er det inntil Kirkemøtet med 2/3 flertall eventuelt vedtar en annen forretningsorden.
 

Gå til kommentaren

Fjerdingen på repeat

Publisert nesten 8 år siden

Du får bare holde på, Fjerdingen, jeg er nokså tykkhudet, men jeg synes nok innleggene dine mot meg grenser mot personsjikane. Jeg forventer imidlertid ikke at du ser det på samme måte, så når jeg herved ønsker deg god helg, så er jeg spent på hvordan du velger å tolke det.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere