Kjersti Aspheim

Alder: 51
  RSS

Om Kjersti

Grønn filosof, aktivist og økofeminist ;)

Følgere

Billigst mulig?

Publisert rundt 9 år siden

Det jaktes i Norge, en evig jakt etter blilligst mulig, alt mulig. Jo større kvanta for pengene jo bedre. I hverdagen er det lett å glemme de moralske spørsmålene der vi løper langs kjøledisken på jakt etter dagens kupp...

Jeg har en ekkel tendens til å moralisere, noe som provoserer mange, men jeg velger likevel å stikke nakken ut fordi jeg syns at budskapet mitt er viktig!

Er målet ditt billigst mulig mat og klær har du enten dårlig råd, det er helt legitimt, eller vil ha valutta for pengene. For de fleste i Norge er det ikke tom lommebok som gjør at vi jakter, det er ideen om å få mest mulig for pengene.

Ren grådighet altså.

Vær så snill å ha dyrevelferd, miljø og menneskene som produserer varene du kjøper i bakhodet før du velger det billigste produktet!

Gå til innlegget

En god guds hevn?

Publisert over 9 år siden

1 Mos,15 Jeg vil sette fiendskap mellom deg og kvinnen, mellom din ætt og hennes ætt. Den skal ramme ditt hode, men du skal ramme dens hæl.

Få ting forundrer meg mer i bibelen enn guds hevn over slangen. Jeg ser ikke bort fra at det er det nærmeste man kommer dokumentasjon på at GTG ikke er rent god.

Slangen er sansynligvis et symbol, fortrinnsvis fordi den snakker, om ikke alle dyrene i paradis kunne snakke. Mener jeg hørte rykter om det da jeg var barn. Det nærmeste man kommer er slangen som symbol på gudinnen i den gamle gudinnetroen.

Hva er dine tanker omkring skapelsesberetningen? Er dette spor etter en religionskamp mellom gudinnentroen og patriarkatets "maskuline" gud?

Gå til innlegget

En blodtørstig gud?

Publisert over 9 år siden

Er bibelens gud en blodtørstig gud? Ofring til gud var en selvfølge i GT. Dengangen var den mye ofring av dyr, og til og med menneskeofring til gud ble vurdert. Menneskeofring av den uskyldige Jesus står sentralt i kristen tro. Er ikke dette problematisk?

Ofring er noe jeg har tenkt mye på i det siste. I mine øyne er ofring til en gud høyst problematisk. Dette av flere grunner.

For det første gir det presteskapet/de som arrangerer ofringen en urimelig makt, men for meg er det også selve ideen som skurrer. Det er noe primitivt over en gud som må ofres til for å blidgjøres.

Ideen om den blodofferkrevende gud, passer ikke med min tanke om gud som kjærlighet.

Jeg er klar over at ved å ta opp dette tema stiller man spørsmålet, tror man på bibelens gud overhode. For meg er det gudsbildet som blir gitt i bibelen ingen fasit. Det viser bare hvem forfatterne mente gud var på den tiden bibelen ble skrevet. Guds sanne vesen er relativt uavhengig av den.

Om noen talte med gud på den måten GT beskriver samtaler med gud ville vi vel se på vedkomne som gal? La meg ta et eksempel tredje mosebok «Herren sa til Moses: Si til Aron og sønnene hans at de skal være varsomme med de hellige gavene som israelittene vier til meg, så de ikke vanhelliger mitt hellige navn.» Det er skrevet som en samtale mellom Moses og gud, og veldig mye handler om gaver og forskjellige typer offer.

Hvordan ser du på ofring?

Gå til innlegget

Troen og troens påvirkning på mennesket

Publisert over 9 år siden

Finnes det noe mer ustabilt enn tro? For de som tror, har du aldri vært i tvil? Spørsmålet til de som overhode ikke kjenner troen i sitt hjerte, har troen aldri snittet din sjel? Jeg mistenker at nærmere 100 % av de som er på verdidebatt i det minste har snittet innom troen engang, ellers ville de neppe vært her.

Om du overhode aldri har følt tvil i ditt forhold til Gud og Jesus, eller hva du enn måtte ha av religiøs tro, tror jeg det er noe galt med deg. At du fortrenger, for tvil er ikke bare en menneskelig følelse, det er også utgangspunkt for sunn mental vekst og individuell tanke. Jeg liker å omskrive Descartes «Cogito ergo sum» til «Jeg tviler derfor er jeg» Tvil er beviset på det tenkende menneske.

Man kan tro på mange ting, på en jobbmulighet, på barnas genialitet, på professorer og lærere, selgeren av støvsugere eller bestemors livsvisdom… men den TROEN man oftest mener om når man debatterer tro er selvfølgelig den store troen.

Troen som kan flytte fjell, hjelpe folk å gå på vannet, helbrede syke og ikke minst redde menneskeheten fra helvete og opp til himmelen.

Jeg vil påstå at vi alle tror på noe. På lang sikt vil et menneske gå til grunne om de ikke har en formening om verden rundt seg. Et verdensbilde av ett eller annet slag, likt eller ulikt mitt. Man er glad i å sette folk i bås, så oftest blir mennesker med lignende verdensbilder satt navn på, og det blir opplest og vedtatt hva disse tror på.

Tro er ikke et valg. Verdensbilde ens er noe som kommer innenfra. Om jeg skal kritisere den harde kjerne av kristne for en ting alene så må det være påstanden om at tro er et valg, og at ikke troende derfor kan straffes enten det nå er før eller etter døden.

La oss si at en gammel kvinne har trodd trofast hele livet, for så å på sykeleiet har måttet tåle så mye lidelse at gudstroen har smuldret bort. Er hun da dømt til helvete? Må man tro i dødsøyeblikket? I så fall produserer kristendommen nederlag. Man skal bli frelst, på nytt og på nytt… tro blir en leveringssak og den som ikke kan være en stabil leverandør feiler og havner på feil sted.

Det kan da ikke bare være meg som finner denne tankegangen litt vel eiendommelig? Og det er vel nettopp motsetningen mellom dette apokalyptiske som på mystisk vis skal være stabilt ved kristendommen som skaper tapere. Og som man vet, i våre dager er ikke det en særlig ønsket følelse blant folk flest. Vi aksepterer ikke stemplet som mislykket. Spesielt ikke om vi faktisk leverer et så bra liv vi makter.

For de som setter bibelen i førersete og syns den er like troverdig som et kompass er dette selvfølgelig absurd, vi må akseptere oss selv som syndere. Se ned i elendigheten og innse at vi er like uverdige som Hitler, Stalin, ABB etc… vi må frelses, igjen og igjen og igjen.

Jeg tror, men jeg tror på en Gud som er kjærlighet, som kjenner universets hemmeligheter og holder til der lys blir til av mørke…

Gå til innlegget

Handlingsplan mot voldtekt

Publisert over 9 år siden

Handlingsplanen mot voldtekt er offentliggjort, og det er en fin ting, dog to ting som slår meg. Hvorfor blir ikke de høye straffene for voldtekt brukt? Hvorfor har vi voldtektsmenn og kvinnelige ofre? Ikke lett å være voldtatt mann i Norge i dag.

http://www.regjeringen.no/upload/JD/Dokumenter/Planer/Handlingsplan_mot_voldtekt_2012-2014.pdf

Det rettslige utgangspunktet: Voldtekt rammes av straffeloven § 192 med følgende ordlyd:

§ 192. Den som

a) skaffer seg seksuell omgang ved vold eller ved truende atferd, eller

b) har seksuell omgang med noen som er bevisstløs eller av andre grunner ute av stand til å motsette seg handlingen, eller

c) ved vold eller ved truende atferd får noen til å ha seksuell omgang med en annen, eller til å utføre tilsvarende handlinger med seg selv, straffes for voldtekt med fengsel inntil 10 år. V ed vurderingen av om det er utøvd vold eller truende atferd eller om fornærmede var ute av stand til å motsette seg handlingen, skal det legges vekt på om fornærmede var under 14 år.

Straffen er fengsel i minst 3 år dersom

a) den seksuelle omgang var samleie, eller

b) den skyldige har fremkalt en tilstand som nevnt i første ledd bokstav b for å oppnå

seksuell omgang.

Fengsel inntil 21 år kan idømmes dersom

a) voldtekten er begått av flere i fellesskap,

b) voldtekten er begått på en særlig smertefull eller særlig krenkende måte,

c) den skyldige tidligere er straffet etter denne bestemmelsen eller etter § 195, eller

d) den fornærmede som følge av handlingen dør eller får betydelig skade på legeme eller helse. Seksuelt overførbar sykdom og allmennfarlig smittsom sykdom, jf. smittevernloven § 1-3 nr. 3 jf. nr. 1, regnes alltid som betydelig skade på legeme eller helse etter denne paragrafen. Den som ved grov uaktsomhet gjør seg skyldig i voldtekt etter første ledd, straffes med fengsel inntil 5 år. Foreligger omstendigheter som nevnt i tredje ledd, er straffen fengsel inntil 8 år.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere