Kjersti Aspheim

Alder: 51
  RSS

Om Kjersti

Grønn filosof, aktivist og økofeminist ;)

Følgere

Hva er European Green Party?

Publisert rundt 5 år siden

Europian Green Party er et transnasjonalt politisk parti, deres medlemmer er grønne partier fra europeiske land. Partier kan også være kandidater eller ha assosierte tilknytting. De viktigste organer i EGP er the Council og the Committee.

The Council består av 120 representanter fra medlempartiene. Disse er tildelt på grunnlag av deres nyeste europeiske eller nasjonale valgresultatet. Hver av medlemspartiene har minst to delegater. Det er ansvarlig for politiske saker mellom kongressene og det beste
mer over organisatoriske forhold, som for eksempel valg av komiteen, søknader om medlemskap og lignende.

Komiteen består av ni medlemmer, inkludert to co-chairs , en mann og en kvinne, i tillegg til en generalsekretær. De er ansvarlig for daglig politiske saker, gjennomføringen av rådets beslutninger og aktiviteten i sekretariatet.

På bildet har du co-chairs Reinhard Bütikofer. 

EGP tilbyr muligheten til å danne regionale nettverk, og tematiske nettverk som Gender NetworkEuropean Queer Greens og nettverket av grønne europeiske pensjonister. Mer informasjon om de spesifikke nettverk kan du finne på nettsiden om EGP nettverk. Arbeidsgruppene er dannet for å løse spesifikke politiske spørsmål og presentere politiske dokumenter til the Council. 

Miljøpartiet De Grønne  i Norge er medlem av EGP til tross for at vi ikke er medlem i EU. Personlig mener jeg det gir oss en veldig styrke, og større faglig tyngde på grønn politikk fremfor andre såkalte miljøpartier i Norge. Vi er en del av noe større, og har folk vi kan støtte oss til. I en verden der størrelse faktisk betyr noe. Å være et stort politisk parti betyr å ha flere 
oppegående mennesker, både frivillige og ansatte, til å samle informasjon, vurdere den og skille mellom hva som er bra, og hva som ikke er fullt så bra. De betyr at man har større resurser til å holde seminarer og foredrag. Det hjelper selvfølgelig lite å være stor om man ikke er grønn ;) På bilde ser du Andrew Kroglund og meg på Council i Utrecht tidligere i år.

EGP en del av Greens/EFA som er den 4 største gruppen i Parlament 2014 med 52 seter.

Du kan følge EGP sine aktiviteter på dette nettstedet, men også gjennom deres sosiale medier, Facebook og Twitter.

Featured Image er lånt og på denne siden har jeg hentet mye informasjon.

Publisert tidligere på bloggen: greenlinebrussels.com

Gå til innlegget

LUXLEAKS RETTSSAKEN SAMMEN MED ANDRE SJOKKERENDE AVSLØRINGER SOM PANAMA PAPERS OG NSA LEKKASJE AV EDWARD SNOWDEN, HAR RØRT DEN OFFENTLIGE DEBATTEN OM VARSLERVERN

For tiden er det en stor utfordring å beskytte varslere - de som avslører sikkerhetsstemplet informasjon av offentlig interesse.

Oftest blir disse menneskene overlatt til seg selv. Nye lekkasjer, som Panama Papers, har nok en gang understreket den viktige rollen varslere har i å spre informasjon av offentlig interesse og jobbe for økt åpenhet. Disse lekkasjene fungere ofte som en katalysator som driver prosessen med lovendring fremover. Denne kjeden av hendelser avdekker et problem som har eksistert i mange år.

Dette er ikke egentlig nyheter… er det vel?

I dag er det verken noe fast eller felles grunnlag av lovgivning som definerer hvordan man skal gi varslere i Europa beskytte og støtte. Dette har store konsekvenser for de involverte. Det avhenger av landet hva slags beskyttelse – eller straffeforfølgning – de mottar.
I over ti år har Europaparlamentet bedt EU Kommisjonen til å ta affære og ta tak i dette problemet. Tro det eller ei, har Europaparlamentet allerede bedt om et forslag fra Kommisjonen ved fire forskjellige anledninger. Lykkes de den femte gangen? Vi håper virkelig at behandlingen varslere har fått den siste tiden tas alvorlig og man forstår at det er viktig å ta affære øyeblikkelig. Dette, sammen med the Trade Secrets directive – vi kommer snart tilbake til det – er hovedgrunnen bak faren for at situasjonen til varslere svekkes ytterligere.
Det har gått alt for lang tid allerede. Nå, mer enn noen gang, er det på tide å ta tak i problemet og skape et felleseuropeisk juridisk grunnlag for å sikre at tjenestemenn som avslører informasjon av allmenn interesse får den beskyttelsen de trenger.

Så hvordan kan vi klare det?

Vi mener at det bør være klare bestemmelser for å beskytte varslere i hele EU. Det er rett og slett uakseptabelt at et moderne samfunn som Europa, ikke har felles lovgivning på dette. EU-parlamentet har allerede bedt kommisjonen om et forslag til regelverk, ettersom grunnlaget for et slikt rammeverk er tydelig til stede i de europeiske traktatene.
Denne rammen er viktig for å beskytte og fremme den rollen som varslere spille i å sikre åpenhet, tillate journalistisk etterforskning og ansvarliggjøring. Den store mengden av eksempler på lekkasjer i stor skala som har avslørt kriminell virksomhet som ulovlig masseovervåking, skatteunndragelse i profesjonell skala etc, understreker det ytterligere behovet for dette.
Ved å lansere dette direktivet har the Greens in the European Parliament som mål å samle bred tverrpolitisk støtte i Europaparlamentet, slik at kommisjonen kan bruke dette i arbeidet, og bygge videre på det. Videre håper vi også å generere videre debatter på nasjonalt nivå om behovet for å beskytte avsløringer av offentlig interesse.

Selvfølgelig kan det ikke alltid være enkelt

Tillat meg å presentere the Trade Secrets Directive:
Dette direktiv ble godkjent i april, og selv om grunnlaget for ideen kan virke logisk, har det vidtrekkende konsekvenser for potensielle varslere. Det kan til og med stoppe dem fra å avsløre informasjon på grunn av frykt for hva som kan skje med dem.
Alle europeiske selskaper vil nå ha samme minimum av beskyttelse mot industrispionasje i hele EU, høres ikke det fornuftig ut? Ikke om du ser på mulige konsekvenser for arbeiderne, på grunn av hvordan forretningshemmeligheter faktisk håndteres. All informasjon kan nå håndteres som en forretningshemmelighet. Dette kan inkludere ting som kontrakter med regjeringer eller misligheter som vi har sett i Volkswagen-skandalen.
Videre vil det nye Trade Secrets Directive legge bevisbyrden på whistlebloweren. Dette betyr at varsleren har ansvaret for å bevise at den informasjonen de har avdekket er i offentlighetens interesse, og ikke kommersielt motiverte løgner.
Dette setter en enorm juridisk og økonomisk belastning på varsleren, noe som vil skremme folk fra å avsløre slik informasjon. Dette er grunnen til at vi trenger et Whistleblower Protection Directive for å gi et felles grunnlag for beskyttelse. Uten det, er sjansen stor for at informasjonen i offentlighetens interesse – som opplysningene som ble åpenbart i LuxLeaks – forblir skjult.
Vi trenger det i dag, mer enn noensinne. Spesielt i lys av Trade Secrets Directive. Dette direktivet er utformet på en slik måte at det truer muligheten for framtidige avsløringer, da det behandler praktisk talt all forretningsinformasjon man ønsker å skjule som en forretningshemmelighet.

Alright, men hva nå?

Enkelt, vi opp ante og fortsette å legge press.
EU-kommisjonen skulle foreslått lovgivning innen juni 2016, slik at du kan forestille deg at folk er utålmodige. Med hjelp av to forskjellige komiteer og en cross-party intergroup, fortsetter parlamentsmedlemmer presset på kommisjonen.
The Parliament’s Legal Affairs Committee er forpliktet til å utarbeide enlegislative own-initiative report som vil oppfordre Commission til å komme med et konkret forslag om beskyttelse av whistleblowere. Denne rapporten vil også inkludere det spesifikke juridiske grunnlaget som blir foreslått, omfanget av beskyttelsen som skal gis og de viktigste prinsippene som bør iverksettes. Sammen med Legal Affairs Committee, vil the Budgetary Control Committee utarbeide en rapport om behovet for beskyttelse i lys av behovet for EU-midler.
På cross-party level, the European Parliament Inter-Group on Integrity, Transparency, Corruption and Organised Crime, som består av medlemmer fra nesten alle politiske grupper i Parliament har valgt varslerbeskyttelse som en av sine strategiske prioriteringer. De vil arrangere en konferanse om saken i høst.

Vi kan ikke gjøre det alene, og det er nettopp derfor vi trenger deg også. Vi har lansert en offentlig høring, der vi ønsker å høre dine tanker og innspill om saken. Du finner konsultasjon ved å klikke her. Høringen er åpen til og med 1.september 2016.

Vil du ha en rask løsning på innholdet i Whistleblower Protection Directive? Du finner vår podcast med MEP Sven Giegold her, eller et skriftlig sammendrag av direktivet her. Hvis du ønsker å vite mer om emnet på store finner du finne spørsmål og svar her.

DETTE BLOGGINNLEGGET ER TIDLIGERE PUBLISERT PÅ BLOGGEN MIN: GREENLINEBRUSSELS.COM EN OVERSETTELSE AV ET MEGET GODT OG RELEVANT NYHETSUTSPILL. “WHISTLEBLOWER PROTECTION: A MATTER OF FREEDOM, JUSTICE AND PUBLIC INTEREST” PUBLISERT 28 JULI 2016 AV EUROPEAN GREEN PARTY. DU KAN LESE ORIGINALEN HER  

Om det skulle være noe uriktig i oversettelsen er det helt og fullt mitt ansvar.

Gå til innlegget

De Grønne, filosofi og Gud

Publisert rundt 6 år siden

Miljøpartiet De Grønne er et verdiparti, et parti med tro på fremtiden, et livsvalg og mennesker som er villig til å ofre tid og penger på fremtiden. Vi er budbringere for et liv i balanse og ber om medlidenhet med flyktninger.

Jeg tror på Gud, jeg tror på et liv i forsakelse fra verdens farligste fristelser. Jeg tror at menneskenes synder ødelegger verden og vil skape et helvete på jord.

Dramatiske ord kanskje, og mange vil kanskje si de ikke hører hjemme i en valgkamp. Akkurat nå virker valgkampen langt borte. Jeg er innlagt på sykehus, og har god tid til å tenke.

Mange kristne overser De Grønnes moralske aspekt. Vi er som Noa, som varslet at folk måtte vende seg mot Gud og endre livsstil hvis ikke kom havet til å stige.

De Grønne forsøker å formidle at vi må vende om til et liv i pakt med naturen, et liv tilpasset den planeten vi er gitt å leve på, vi må forsake skadelige synder, og heller ta for oss av de godene som ikke er farlige.

Grådighet er en synd mot Gud.  Gud gav oss ikke de 10 bud for moro skyld, men fordi det er bra for oss å leve et liv i pakt med dem. Man kan argumentere for at alle budene er like viktige, og at Bibelen skal tas bokstavelig. Jeg våger meg likevel å trekke frem noen av budene som ekstra viktige og sette dem inn i et viktig perspektiv når vi skal velge hvordan vi vil leve våre liv. For miljøvalg handler ikke først å fremst om det kommunevalget som ligger fremfor oss, uansett hvor viktig De Grønnes fremgang i valget er. Det virkelige verdivalget tas hver eneste dag. Så kanskje du akkurat i dag skal tenke over hva du skriver om partier og mennesker som ser verden litt annerledes enn deg?

Du skal holde hviledagen hellig, det er veldig enkelt å forstå hvilke politisk diskusjon dette budet sier noe om. Søndagsåpne butikker vil endre det Norge vi kjenner, til å bli et samfunn med enda mer forbruk.

Du skal ikke slå i hjel. Umiddelbart tenker de fleste av oss at det er da ikke et vanskelig bud å holde. Man dreper da ikke folk… Det dør folk ved Norges grenser hver eneste dag. Med schengenavtalen vi har, har vi felles grenser med blant annet Italia. Vi har et ansvar. Hver eneste en av oss. Den barmhjertige samaritan gjorde noe uventet, men riktig. Hvor skremmende disse fremmede enn virker er de mennesker i nød. Det gjør noe med oss å vende oss bort.

Du skal ikke tale usant om din neste. I disse internett tider er det mange som skriver ord og meninger de aldri ville sagt høyt slik at familie og venner ville hørt det. Her på verdidebatt er det også mange som skriver ting om partier og mennesker som sjokkerer meg, men her er det i det minste under fullt navn. De Grønne blir tillagt mye som ikke stemmer.

Du skal ikke begjære din nestes eiendom. Grådighet har brakt verden inn i problemer vi ikke har oversikt over. Vi føler naturkreftene, vet at uværene kommer oftere, men å innrømmet at flommen skyldes grådighet sitter langt inne hos mange. Det finnes ikke en virkelig stor formue som er brukt på annet enn krig. Å samle opp stor rikdom gir ikke lykke.

Jeg vet det kan komme innlegg som latterliggjør tankene mine. Det får så være. Jeg føler et ekstra ansvar for å formidle budskapet til kristne fordi den kristne moralen om måtehold er akkurat det vi trenger. Det er bare skjedd ett eller annet på veien.

Når folk tar inn over seg at vi har valget mellom å skape en himmel eller et helvete på jord, nå, ikke om lang tid frem, og slett ikke etter døden, så tror jeg folk forstår at de må vende om mens det enda er tid. Flommen kommer, men det er enda tid å vende om til et bedre liv.

Møter du en fra De Grønne på din vei, håper jeg du tar imot en flyers, og tenker nytt og stemmer grønt! Det vil være en stemme for fremtiden!

Gå til innlegget

MDG har sykkel-aksjon!!!

Publisert over 6 år siden

Østensjø MDG har sykkel-aksjon 7. april, fordi da stopper T-banen linje 3 fra Mortensrud. Vi skal minne folk om at det er vår og fint å sykle til jobb nå, Det er helt klart hyggeligre å sykle fremfor å vente på buss.

Vi har sykkel-aksjon 7. april, fordi da stopper T-banen linje 3 fra Mortensrud.

 

·         Vi ønsker strakstiltak for forbedring av sykkelvei til sentrum!

·         Førstekandidat Einar Wilhelmsen sykler fra Bøler 07:30 med alle som har lyst å sykle til Operaen. Vi sykler via Østensjøveien, Østensjø skole, vi passerer der ca.07:40. Derfra til Brynseng- Etterstad-Middelalderparken og så til slutt til Operaen! Turen tar 20-25 minutter.

·         Østensjø MDG deler ut sykkelkart og flyers på buss-stopp langs T-banen.

·         Sykkel-aksjonen er starten på vår første valgkamp i Østensjø MDG, vi ble startet i 2013.

 

Det er for seint å lappe på dårlige sykkelveier og manglende utbygging nå.  Strakstiltak som kan settes i gang og som kan gjøre det bedre for syklistene.

 

·         Å male opp der malingen i veien er slitt bort

·         Tydelig skilting

·         Sette ned farten på enkelte utsatte strekninger, og rundt skolene

 

Når T-banen ikke går kan det fort bli bil og busskaos. Bussene må snirkle seg gjennom boligstrøk og trange gater- ikke minst på Oppsal. Hvis mange velger bilen blir det en voldsom trafikkøkning rundt omkring i boligfeltene. Det er nok biler på barnas skolevei som det er. Dessuten blir bussene stående å stampe bake alle bilene. Vi vil derfor hjelpe alle som har lyst over på sykkelen!

 

Reisevaneundersøkelsen fra Transportøkonomisk institutt[1] viser at stadig flere velger bilen som transportmiddel.

[1] Reisevaneundersøkelsen til TØI viser at sykkelandelen av daglige reiser  i Oslo er stabil på 5 % i 2009 og 2014 (Målt over hele året) Bilandelen av reisene har vokst fra 28 til 32 %, mens andelen som går har falt

 

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere