Kjersti Aspheim

Alder: 51
  RSS

Om Kjersti

Grønn filosof, aktivist og økofeminist ;)

Følgere

Å prate med en kristen

Publisert over 10 år siden

islam.no er ett interessant nettsted syns jeg. Det er alltid spennende å lese fra en annen vinkel enn sin egen. Jeg håper trådstarter av denne tråden syns det er greit å bli linket til. Jeg får ikke spurt da jeg ikke er medlem.

Tråden tar opp hvordan vedkomne opplevde ett møte med en kristen.

http://islam.no/forum/forum_posts.asp?TID=17363

Kjenner du deg igjen? Kunne du vært den vedkomne diskuterte med?

Er kvinnesynet i kristennorge kommet lengre enn kvinnesynet til den gjennomsnittlige muslim om man skraper litt i lakken?

 

 

Gå til innlegget

Statskirkens mening og misjon

Publisert over 10 år siden

Det pågår kontinuerlig en ikke helt stille ”krig” om statskirken for tiden. Mange vil ha den avviklet, av de som ikke vil ha den avviklet ønsker en del at den skal sanke flere sjeler, misjonere mer. Hvorfor ellers har vi en kirke, liksom? Jeg ser på det slik at Statskirken har en klar oppgave. Statskirken er kirken til tvilerne, til de som tror på ”noe”, til de som går til gudstjeneste julaften og ønsker å døpe barna sine selv om det ”bare” er pga tradisjon. Statskirken er med andre ord kirken til ”mannen i gata”, til Ola Normann med lua godt trukket ned over ørene for å ikke høre om kirkestriden og annet mas. Og tenk. Det syns jeg er helt greit!

I mine øyne er Statskirkens hovedoppgave å være kulturbærer for den kristne kultur i Norge, og det er en viktigere oppgave nå enn noen gang! Med kristendomsundervisningen ute av skolen er norske barn i ferd med å få ett stort hull i sin kunnskap om den kristne moral og kulturarv. De trenger å lære andre julesanger enn ”På låven sitter nissen” etc. De trenger å lære om den barmhjertige samaritan, og de ti bud. Der ”Å slå i hjel” = å drepe.  De trenger å lære at alle mennesker er like mye verdt…

Og der var vi ute og syklet gitt, for det er man faktisk ikke enig om. Ikke rart det er ”krig” i kirken.

Jeg syns synd på entusiastiske ung prester som kommer til å love å holde seg til skrifter som har bibelvers som står i strid. For da kan de aldri gjøre ting helt riktig. Det finnes ingen fasit. Den samme handlingen er ikke like riktig hver gang. Det kommer an på situasjonen.

Jeg syns synd på gamle prester som ser kirkens budskap sause seg skikkelig til og blir riktig så ”ugudelig” der handlinger som det står helt klart i bibelen er galt, likevel blir akseptert i kirken. Jo da, det er nok mange som snur seg og stønner i graven.

Kirken er på riktig vei. Den har riktignok voksesmerter, og den må svelges en del kameler. Enkelte nedskrevne regler og løfter må endres. Det er skremmende. Det må innrømmes at bibelen er en bok skrevet av mennesker, og som ikke alltid har ett fasitsvar å tilby. Det er skummelt det, men i høyeste grad nødvendig.

I mine øyne må kirken åpne seg enda mer. Engler er noe jeg syns skulle være helt stuerent å tro på.

Jeg har tro på Statskirken i Norge. Den må stå så stødig som mulig, for den er en bærebjelke for kulturarven vår. Alle er hjertelig velkomne til å kritisere tvilerne, de homofile, de som ikke er kristne nok, og de som ”bare” vil døpe barna sine. De er alle syndere selvfølgelig… men en av en eller annen grunn var det blant de helt vanlige folka Jesus befant seg.

De rene og rettferdige, himmelen verdige klarer seg helt fint selv, ikke sant?  

Gå til innlegget

Slik kan du også ta imot Jesus

Publisert over 10 år siden

Hvis du har vært på kristne møter og hørt forkynning om å ta imot Jesus, og gått hjem med en dårlig smak i munnen? Jeg kan trøste deg. Du er ikke alene. Det du kanskje ikke hørte på samme møte, var Matt 25, 31-46.

Mulig det ikke er så logisk å starte ett innlegg med hovedformål å sitere ett bibelvers. Likevel, jeg vil gjerne ha noen innspill på det. Kanskje først og fremst fra dem som forkynner kristendom veldig basert på tro. Er det etisk riktig fokusere på tro?

31  Men når Menneskesønnen kommer i sin herlighet, og alle englene med ham, da skal han sitte på sin trone i herlighet, 32 og alle folkeslag skal samles foran ham. Han skal skille dem fra hverandre, som en gjeter skiller sauene fra geitene, 33 og stille sauene til høyre for seg, og geitene til venstre.
    34 Så skal kongen si til dem på sin høyre side: «Kom hit, dere som er velsignet av min Far, og ta det rike i eie som er gjort i stand for dere fra verdens grunnvoll ble lagt. 35 For jeg var sulten, og dere gav meg mat; jeg var tørst, og dere gav meg drikke; jeg var fremmed, og dere tok imot meg; 36 jeg var uten klær, og dere kledde meg; jeg var syk, og dere så til meg; jeg var i fengsel, og dere besøkte meg.» 37 Da skal de rettferdige svare: «Herre, når så vi deg sulten og gav deg mat, eller tørst og gav deg drikke? 38 Når så vi deg fremmed og tok imot deg, eller uten klær og kledde deg? 39 Og når så vi deg syk eller i fengsel, og kom til deg?» 40 Men kongen skal svare dem: «Sannelig, jeg sier dere: Det dere gjorde mot en av disse mine minste brødre, gjorde dere mot meg.»
    41 Deretter skal han si til dem på venstre side: «Gå fra meg, dere som er forbannet, bort til den evige ild, som er gjort i stand for djevelen og hans engler. 42 For jeg var sulten, men dere gav meg ikke mat; jeg var tørst, men dere gav meg ikke drikke; 43 jeg var fremmed, men dere tok ikke imot meg; jeg var uten klær, men dere kledde meg ikke; jeg var syk og i fengsel, men dere så ikke til meg.» 44 Da skal de svare: «Herre, når så vi deg sulten eller tørst eller fremmed eller uten klær eller syk eller i fengsel uten å hjelpe deg?» 45 Men han skal svare dem: «Sannelig, jeg sier dere: Det dere ikke gjorde mot en av disse minste, har dere heller ikke gjort mot meg.» 46 Og disse skal gå bort til evig straff, men de rettferdige til evig liv.

Gå til innlegget

Tro i patriarkatets endetid

Publisert over 10 år siden

I utgangspunktet hadde jeg tenkt å skrive ett innlegg om kvinnetro vet patriarkatets fall. Her ville jeg inkludert kvinner i Islam. Nå har jeg lest såpass mange innlegg her at jeg innser at dette sannsynligvis ville føre til at debatten sporet av siden jeg likestilte kristne og muslimer. Derfor har jeg valgt å holde meg til kristen tro.

For at det ikke skal være tvil om hva jeg legger i ett patriarkat velger jeg å definere det: En sterkt mannsdominert samfunnsform der eldste familiefar har høyeste myndighet. Slik det er kjent i kristendommen er Gud på toppen av denne rangstigen. Mange velger faktisk å beskrive begrepet familie på dette viset. Uten ett patriarkat, ingen familie. Patriarkatets oppløsning blir satt synonymt med familiens oppløsning.

Veldig mye av det vi leser i bibelen er preget av denne samfunnsformen. Valget av begrepet fader som en beskrivelse av Gud, og det generelle inntrykket det gir at dette er den naturlige kulturen å leve i. Nærmest gudgitt. Mannen skal stå over kvinnen slik Gud står over mannen.  Å bevege seg bort fra denne kulturen er fra manges side synonymt med å bevege seg bort fra Gud. Å kritisere patriarkatet blir å kritisere Guds eget valg av samfunnsform.

Men tenk om det ikke er slik. I så fall kan man velge å se det på to måter:

-          Gud er misfornøyd med måten patriarkene har brukt makten sin på, og velger å sette en stopper for en slik måte å leve på. Misbruk av makt kan man finne mange eksempler på. At makt korruperer, det er vel ingen overraskelse for noen.

-          Samfunnet er i utvikling og det er helt ok. Det betyr bare at bibelen på mange måter må leses på nytt. Vi må finne tolkningsmåter som setter råd og veiledning inn i den kulturen vi lever i nå. Det er stort sett ikke noe problem når det gjelder lignelsene i evangeliene. I nye testamentet er det først og fremst brevene, rådene til menighetene som ikke passer inn i vår tid. Jeg vet jeg nærmest banner i kirken når jeg hevder at rådene brevene gir kun gir mening når man henter frem en forståelse for datidens kultur og leser ut fra den kulturelle dimensjonen de hadde den gangen.  Enkelte perler kan man finne, men mye er urelevant i forhold til vår tid.

Kirken er i fritt fall siden patriarkatet er det kulturelle ståstedet kirken har hatt. Kirken har stått godt og trykt i 100 vis av år på grunn av at patriarkatet har satt Gud øverst i hierarkiet. Kirkene har blitt fylt med tvang om ikke folk har gått frivillig, i enkelte perioder rent fysisk, i andre tider kulturell tvang. Det betyr ikke at ikke folk kunne gå dit med glede, bare at de ikke hadde noe valg. Folks forhold til kirken fikk i årenes løp noe helt annet enn hvordan disiplene fulgte Jesus. Kirken ble en institusjon i seg selv, ikke bare ett gudshus rent fysisk. At man gikk i kirken hadde ikke nødvendigvis med tro å gjøre, det var en kulturell overbygning. Kirken hadde autoritet. De gamle autoritetsstrukturene i kirke svikter, men det gjør vel ikke nødvendigvis folks tro mindre.

Riktignok betyr det kanskje at færre svelger det ferdigtygde budskapet fra diverse kirker og foreninger. Hallelujakoret tror jeg passer for færre og færre.  Vår tids skriftlærde faller lite i smak hos Ola Normann uavhengig om de tror på Gud eller ikke.  En Gudstro finner man likevel hos mange.  Den organiserte kristne tro er organisert over en del bibelsitater der de offisielle kristne er forholdsvis enig om hva de betyr. Det å lese bibelen med nye øyne og vektlegge andre sitater kan forandre mye. Jeg har likevel liten tro på at dagers predikanter og prester etter hvert blir i stand til å akseptere annerledes troende, men muligens finnes det håp. Jeg har i vært fall håp om fortsatt tro i Norge, og så få man bære over med dem som formidler at deres egen tro er den eneste rette.  Det kommer nye generasjoner, og menneskets sjel har en iboende søken etter Gud.

Noen synspunkter?

PS! Tilgi meg om jeg har skrivefeil eller fornærmer noen.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere