Kjersti Aspheim

Alder: 51
  RSS

Om Kjersti

Grønn filosof, aktivist og økofeminist ;)

Følgere

Jeg tror du har et vesentlig poeng her

Publisert rundt 7 år siden
Kjell Aarsund – gå til den siterte teksten.
Den religiøst betingede bestialitet er ikke bare forbeholdt islam, men dette er tilbakelagte trinn i vestens historiske og sivilisatoriske utvikling, mens den islamske verden befinner seg på et lavere utviklingstrinn, i tilstander som kan sammelignes med den europeiske middelalderen.

Utdannede og opplyste enkeltmennesker og mindre grupper kan nok tilpasse sin islamske tro til et sivilisert samfunn, mens de store gruppene av anaalfabeter er avhengig av en opplysningstid i islam for å få et menneskesyn med høyere respekt for enkeltindividet. Og det ser ikke ut til at islam kommer dit med det første.

Gå til kommentaren

JA & NEI

Publisert rundt 7 år siden
Må jeg som kristen stå offentlig frem å ta avstand fra Herrens motstandshær eller fra abortmotstandere på drapstokt mot abortleger i USA? Er det ikke en selvfølge at jeg tar avstand?

Jeg stynes det er utrolig viktig at krisne tar avstand fra mørkemennene i kristendommen. 

Og jeg skulle også ønske det var en selvfølge. Det er det desverre ikke...

Den samme virkeligheten lever også muslimer i. Det er ikke en selvfølge at du er et godt og moralsk menneske. De hjertegode, moralske menneskene er unntakene i denne verden.  Har du så mange av dem i livet ditt at du ser på dem som en selvfølge, burde du kanskje komme med noen pene ord til dem opp i mellom:)

Gå til kommentaren
Geir Wigdel – gå til den siterte teksten.
Å drepe for fote kun begrunnet med "feil" tro, har ingen ting med verken religiøst eller kulturelt mangfold å gjøre. Det er blind terror kun for terrorens skyld.

For meg virker IS som en sterk, rik, religiøs gruppe som bruker brutal terror mot befolkningen som et virkemiddel for å nå et mål. De er uhyggelig effektive. Målet, en muslimsk stat styrt etter sharia-lovverket, virker høyst oppnåelig for dem om ikke verdenssamfunnet griper inn.

 

Så hvorfor ta tak i kvinnesynet? Da jeg skrev åpningsinnlegget publiserte jeg ved en feiltagelse alt for fort, så jeg fikk ikke tid til å skrive det mer gjennomtenkte innlegge jeg egentlig planla...

 

Hele verden ser brutaliteten og er kritiske til terroren IS utøver nå. Når støvet legger seg, kommer terroren til å gå i glemmeboken, mens kvinnene må leve med kvinnesynet hver eneste dag.

 

Å sammenligne landene i Midtøsten med hverandre kan være risikabelt, men om man strekker linjen til Palestina som jo IS-terroren konkurrerer oppmerksomheten med i vårt nyhetsbilde og kvinnesynet der, så blir det ikke snakket om hvilke kvinnesyn de palestinske kvinnene må leve med om Hamas skulle få sitt Palestina.

 

Kvinnesynet til IS er ikke unikt, det er bare at deres brutalitet evner å tvinge tankegods ut i praksis. «Kvinnen hører hjemme i hjemme.» Ikke få tradisjonelle menn mener egentlig det… IS gjennomfører det med makt.

Hele verden fordømmer IS menneskesyn, og jeg håper de i sammen slengen fordømmer kvinnesynet. Det kan også sette deres eget kvinnesyn i perspektiv. 

Gå til kommentaren
Lars Randby – gå til den siterte teksten.
Like kritisk skal man være til ikke-religiøse som forteller hvordan religiøse skal leve som når religiøse forteller ikke-religiøse hvordan de skal leve.

er det vel få av oss som er i stand til. Vi lever som best vi kan ut fra vår egen kultur, våre begjær og vår moral og det hangler å går sånn der;)

 

Likevel er det en vesensforskjell mellom å respektere enkeltmenneskene sitt valg over eget liv, kontra kritisere religioner/kulturer for å ha sviktende gangsyn.

 

Nå skiller jo IS seg ekstremt ut i negativ retning, med en brutalitet verden sjelden ser åpenlyst av noen gruppe.

 

Jeg klarer ikke fri meg fra den følelsen at IS er den nakne islam så og si. Uten al staffasjen, kulturen og de fine ordene.

 

Jeg håper virkelig jeg tar feil. At kjernen i islam er vakker slik mange sier den er. Det er hvert fall ikke tvil om at gode, oppegående mennesker kan være muslimer. Det har man mange eksempler på.

 

For meg virker det som om at alle de 3 monoteistiske religionene har en svart slagside der kvinnehatet kan utfolde seg om det får fritt spillerom, og av de tre er islam den verste.

Gå til kommentaren
Lars Randby – gå til den siterte teksten.
På den annen side er det vel heller ikke slik at det som er vår norm skal være alle andres norm.

Jeg er "fanatisk" nok om du vil formulere det slik, at jeg mener det er en universiell rett å ikke bli voldtatt, ikke være en eiendel til en mann og rett til å bli sett.

Så kan man alltids diskutere om et er opp til enhver kultur å avgjøre om menneskeretten i FN's forstand bør vare en norm eller ikke. Så vidt jeg har forstått har ikke islamske ledere akseptert dem. 

Likevel er det ikke alt ved vår norm som er best, den er bare adskillig bedre for kvinner totalt sett. Jeg er svært skeptisk når jeg hører menn snakke om at man skal respektere deres kultur, mens det ikke er en kvinne å se... Jeg tror menn hadde vært litt mindre kulturliberalister om de hadde måttet se verden gjennom kvinneøyne noen dager...

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere