Kjersti Aspheim

Alder: 51
  RSS

Om Kjersti

Grønn filosof, aktivist og økofeminist ;)

Følgere

Du vil ikke angre på å stemme på MDG!

Publisert over 6 år siden
Så kanskje jeg skal gjøre noe jeg aldri har gjort før, stemme på de grønne?

Miljøpartiet De Grønne er det eneste partiet som legger klima og miljø i bunnen for alle avgjørelser. Hos oss er det ikke litt grønt-pynting på toppen av kaken! EGP - Europian green party sikrer at "De Grønne" i Europa sammarbeider, og dermed blir mye av vår politikk mer slagkraftig. Vi tenker politikk ut over landegrensene. 

I Norge blir oftest MDG sett på som et veldig lite parti, men som en del av en grønn politisk bevgelse er vi mer enn andre partier i Norge, siden vi er en del av noe større. 

Likevel, dette valget er et lokalvalg, så her og nå er lokalpolitikk i sentrum! Det er et MDG lokallag der de fleste bor! Vi har stilt lister i over 200 kommuner og kommer til å flerdoble antall folkevalgte om meningsmålingene holder frem til valget! Alle brenner etter å komme i gang å gjøre lokalmiljøet sitt bedre! 

Gå til kommentaren

Hva MDG mener om mennesket!

Publisert over 6 år siden

Hva MDG mener om mennesket!

Alle som stiller på grønne lister for høstens kommunevalg vet at uten samspill og respekt for naturen er det heller ikke levelig for mennesket på denne jorden.

Sitat: HILDE OPOKU, NASJONAL TALSPERSON MILJØPARTIET DE GRØNNE

Gå til kommentaren

Miljøpartiet De Grønnes sykkel-politikk!

Publisert over 6 år siden

Dagens sykkelpolitikk bygger på den antakelse at mange begynner å sykle dersom man får flere halvgode gang- og sykkelveier, sykkelveier, sykkelfelt eller etablerer blandet trafikk med 30-sone. Men erfaringene fra både Oslo og andre byer viser at dette ikke er riktig. Dermed står det meste av Oslos såkalte hovedsykkelveinett ferdig, uten av sykkeltrafikken har eksplodert av den grunn. Vi må derfor tenke nytt innen sykkelpolitikken.

Fotgjengere, syklister og biler skal kunne bevege seg mest mulig uavhengig av hverandre. Å skille disse tre typene trafikanter gir både økt effektivitet, fremkommelighet og færre ulykker – men først og fremst gir det en økt opplevelse av trygghet som gjør at mange flere grupper vil tørre å ta sykkelen og beina i bruk.

Vi vil øke ambisjonsnivået og arbeide for at 25% av daglige reiser i Oslo gjennomføres på sykkel i 2025. Vårt mål er at det alltid skal være lettere å sykle enn å ta bilen for å gjennomføre dagens gjøremål.

Miljøpartiet De Grønne vil:

•        Starte en omdisponering av gate- og veiareal som underbygger sykling og etablere egne sykkelfelt som oppleves trygge av brukerne

•        Utbedre høye kantsteiner og andre unødvendige hindringer i sykkeltraseene.

•        Prioritere ombygging av kryss og rundkjøringer etter modell fra Nederland, slik at syklende,

fotgjengere og motortrafikk skilles i størst mulig grad.

•        Gjennomføre et sykkelløft for byens skolebarn. Ambisjonen er at alle skolebarn skal ha en

trygg skolevei og mulighet til å benytte sykkel til skolen.

•        Holde sykkeltraseene frie for snø og is om vinteren

•        Oppgradere gang- og sykkelveiene langs innfartsårene til sykkelekspressveier, med nye traseer der det i dag er for bratte bakker og krappe svinger.

·         At bysykkelordningen utvides slik at den i 2017 dekker hele byggesonen, og at Groruddalen etableres som prøveprosjekt for å teste ut hvordan man mest mulig effektivt utvider bysykkelordningen utenfor ringveien.

•        Utrede reklamefri utvidelse av bysykkelordningen

•        Legge til rette for økt bruk av el-sykler, herunder utvide bysykkelordningen slik at den også omfatter sykler med elmotor.

•        Koble sammen systemene til ruter og bysykkelordningen, slik at man kan låne sykkel dersom

man har månedskort hos Ruter.

•        Gjøre det mulig å delta i bysykkelordningen fra og med fylte 16 år.

•        Tilby utleie av fraktesykler knyttet til biblioteker, avfallsstasjoner, studentbyene og ved

kollektivknutepunkt.

•        At det etableres by-sykkelstativer ved alle utdanningsinstitusjoner og studentbyer og i alle

bydelssentre og ved viktige handelssentra.

•        At kommunen lager et prøveprosjekt hvor man låner ut el-sykler på midlertidig basis, tilsvarende prøvekjøre.no.

•        At bysykkelordningen også skal ha tilbud om barnesykler og sykler med barnesete.

•        Gjennomføre et sykkelparkeringsløft i hele byen. Dette innebærer storstilt utbygging av

sykkelparkering i sentrum, ved bydelssentra, utbygging av sykkelhotell i nærheten av kollektivknutepunkt. Det skal også tilrettelegges for parkering av fraktsykler og ladestasjoner for el-sykler.

•        Utvide kapasiteten i Plan- og bygningsetaten slik at de kan prioritere reguleringsplaner for

sykkeltiltak.

•        Legge til grunn beste praksis fra land som Nederland og Danmark ved utforming av nye

sykkelveier, også der norske veinormaler stiller lavere krav.

Gå til kommentaren

Robin Haug

Publisert nesten 7 år siden

Jeg får dessverre ikke lest artikkelen du henviser til, den ligger ikke der...

Så vidt jeg har fått med meg, og jeg bruker mye tid på å bli oppdatert innen klima og miljø, så åpner også de skeptiske geologene for at drivhus-gassene påvirker klimaet,  de bare mener det er innenfor den såkalte normalen. En "normal" som inneholdee ekstremt mye høyere verdier enn man har i dag. 

Klima har som vi kjenner til endret seg ekstremt gjennom millioner av år. Vi har sykluser med høyt co2 innhold på omtrent 8000 000-10 000 000 år, (håper dette ble riktig antall nuller) som stemmer sånn noenlunde med vår tid.

Det mange da glemmer å tenke over, er at, natur eller ikke overlever ikke vi og vår fauna dette. Om vi skal ha en fremtid må du og jeg gjøre en innsats. Vi velger selv hvordan vi vil at vår fremtid skal bli.

Konklusjon: menneske-skapt eller ikke er urelevant.  Det er hvordan vi skal ha det i fremtiden som er relevant! 

Gå til kommentaren

Total mangel på respekt for forskning...

Publisert nesten 7 år siden

Jeg blir ikke lengre sjokkert over mangelen på respekt over alle den tiden dyktige forskere har lagt ned i å finne årsaken bak kimaproblemene vi har i dag.

Jeg har likevel konkludert med at vi må forlate den ufruktbare diskusjonen om hvorfor vi har klimaendringer,  og gå i fellesskap fullt inn for hvordan vi kan få klima til å stabilisere seg på et nivå vi kan leve med. 

Jeg har vært på seminar hos geologer som mener at økningen av co2 i atmosfæren er naturlig, selv om man ser uregelmessigheter som kan være menneskeskapt, økningen er en del av en naturlig syklus på omkring 1 millioner år. Jeg ser ikke bort fra at dette stemmer.

De samme geologene erkjenner at dette vil mest sansynerlig føre til en naturlig masseutryddelse av store deler av dagens fauna på grunn av klimaendringer i løpet av de neste 50-100 år.

Ville det ikke være naturlig å forsøke å påvirke klima i den grad det er mulig?  For meg er det den logiske måten å reagere på uavhengig om man tror klimaendringene er menneskeskapt eller ikke!

Jeg oppfordrer de som holder beinhard på at klimaendringene er naturlig å tenke over om det ikke kan være lurt å forsøke å redde verden slik vi kjenner den likevel.  

Det er godt mulig klimaendringene som kommer er naturlige, jeg har uansett tenkt å gjøre det jeg kan for å stoppe dem, da det vil ødelegge verden slik vi kjenner den. 

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere