Kjersti Aspheim

Alder: 51
  RSS

Om Kjersti

Grønn filosof, aktivist og økofeminist ;)

Følgere

Hva er å være konservativ?

Publisert over 6 år siden
Arild Hermstad – gå til den siterte teksten.
Å overse de miljømessige effektene av dette, betyr at regjeringen lukker øynene for den åpenbare sammenhengen mellom nordmenns sløsaktige forbruk og verdens alvorlige miljøproblemer. Et konservativt parti bør være opptatt av å dempe unødig og miljøødeleggende overforbruk.

Ofte blir konservativ sett på som en livsholdning som vil bevare og bygge videre på nedarvede verdier, og stiller seg avvisende til endringer som kan ødelegge disse. I de konservative partiene i dagens Norge ser vi nærmest det motsatte. De tradisjonelt konservative partiene Høyre og Fremskrittspartiet tar valg som vil endre Norge for alltid.

Det norske folk har mange gode tradisjoner på å ta vare på naturen, nøkternhet og hjelpsomhet. MDG som ungt stortingsparti ønsker å styrke nettopp disse verdiene. Likevel blir vi sett på som en «opprører». Ikke at det er så galt. Litt opprør kan trengs opp i mellom når gamle partier ikke ser ut til å ta ansvaret for nasjonal-arven alvorlig.

Viljen til å tillate og til dels ønske overforbruk står sterkt hos enkelte partier og politikere. Nærmest som om de tror at velgerne ønsker at vi som nasjon skal ha et ikke-bærekraftig forbruk.

Jeg tror vanlig folk forstår at man ikke nødvendigvis blir lykkeligere av å spise til man spyr fremfor å spise et godt måltid…

Det er ikke uten grunn at velgerne strømmer til Miljøpartiet De Grønne, vi er et vanlig parti, for vanlige folk som forstår at det er bedre å ta vare på det man har, mens man har det, enn å gråte over spilt melk!

Gå til kommentaren

Publisert over 6 år siden
Odd Tarberg – gå til den siterte teksten.
er i landet har eg så langt ikkje sett at MDG har signalisert si haldning til denne avtalen. Det var positivt å få vite at partiet er så klar mot TISA. Kan du legge inn ein link til ein uttale om dette frå partiet sentralt?

MDG er medlem av Europian Greens  og støtter det synet Europian Greens gir uttrykk for. Vi er generelt mot frihandelsavtaler av den typen. Stortingsgruppa vår jobber i disse dager med en erklæring som blir offentlig ganske snart. For å få et inntrykk av holdningen vår om frihandelsavtaler kan du se erklæringen om TTIP

Gå til kommentaren

Krise for demokratiet

Publisert over 6 år siden

Et ja eller nei til TISA og TTIP er et ja eller nei til folkestyret i Norge. Det er brutale ord, dog ikke mindre sanne av den grunn. 

I sin tid (og forså vidt fremdeles) så man på EU som en trussel mot det Norske folkestyre. EU er på langt nær den trusselen som disse internasjonale avtalene er, der internasjonale bedrifters avtaler betyr mer enn hva folkevalgte parlamenter bestemmer. Det vil være slutten på demokratiet slik vi kjenner det. Starten på et liv der det private næringsliv ikke bare styrer når du er på jobb. Det private næringsliv tar all makt.

Et parti som ønsker TISA og TTIP har avslørt hvem de "heier" på. Og DET de heier på er ikke mennesker av kjøtt og blod som oss, men store aksjeselskap som har aksjene sine sprett rundt i utallige aksjefond og eiere. Det er ikke mennesker bak som kan stilles til ansvar på en ordentlig måte.

Jeg kan ikke tenke meg noe annet enn at de har misforstått fullstendig. Om de ønsker å gi fra seg makten oppfordrer jeg til å slutte å levere inn lister. Det er lov å kaste inn håndkle om man ikke vil mer.

Det som ikke er greit er å gjøre stemmeretten verdiløs! 

I MDG er vi sterkt i mot TISA fordi en frihandelsavtale for tjenester vil vil presse frem konkurranseutsetting og privatisering av offentlige tjenester på alle felt, det hindrer regulering av finanssektoren og undergraver personvernlovgivning på nett.Gå til kommentaren

Miljøpartiet De Grønne

Publisert over 6 år siden
Rune Holt – gå til den siterte teksten.
Det som går igjen hos de grønne "naturreligiøse"

Jeg antar du er klar over at Miljøpartiet De grønne ikke baserer seg på et religiøst ståsted. Slik at det er usaklig å blandet partiet inn i synet til "naturreligiøse".

Miljøpartiet De Grønne har et moderne og åpent menneskesyn. Vi har en basis i menneskerettighetene som vi begrunner med respekt for alt liv og solidaritet med dem som trenger det.

Våre medlemmer har en variert religiøs bakgrunn der både kristne, muslimer og ateister er representert. Jeg er selv kristen og ser ingen motsetning mellom det kristne menneskesynet og MDGs menneskesyn.

Gå til kommentaren

Jeg er veldig opptatt av økonomi.

Publisert over 6 år siden
Atle Pedersen – gå til den siterte teksten.
Hva med mennesker og økonomi?

Økonomi/næringslivspolitikk er vesentlig! Det er der man viser hvordan man skal skaffe de pengene man ønsker å bruke på alle de gode formålene man har.

Siden jeg holder på med en etterutdannelse innen økonomi, bachelor i økonomi og ledelse, er økonomi noe som interesserer meg spesielt. Det er viktig å ha den tradisjonelle kunnskapen, men samtidig være åpen for nye måter å tenke på.

Jeg har vært med å skrive næringslivsdelen av programmet vårt (s 39-42) i Oslo. Her kan du blant annet lese at vi i Oslo har det gode forutsetninger for å danne en næringsklynge rundt bærekraftig investering. En næringsklynge for bærekraftig finans vil stimulere Oslos eget næringsliv, men også være et utstillingsvindu for verden når det gjelder bærekraftig finansvirksomhet.

Vi er i kontakt med NHO og andre organisasjoner som har fokus på økonomi og næringsliv, og jeg du vil se at nå som vi vokser har vi mulighet til å vise at vi er et parti med forståelse for at man må ha en helhetlig politikk. Det er ikke tvil om at vi har fokus på miljø og klima, men det er målet. Økonomi er et av virkemidlene man bruker for å nå målene.

Vi har enda ikke en perfekt økonomisk politikk, men vi jobber hardt for å få på plass også den delen av politikken.

Når det gjelder mennesker, så syns jeg at jeg har svart på det i et innlegg lengre opp.

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere