Kjersti Aspheim

Alder: 51
  RSS

Om Kjersti

Grønn filosof, aktivist og økofeminist ;)

Følgere

Tenne lys

Publisert over 10 år siden

Jeg innrømmer glatt at jeg er veldig skjellen til gudstjeneste. Oftest når jeg er i kirken tenner jeg ett lys, ber en kort bønn og går igjen.

Jeg har liten tålmodighet med en ordinær gudstjeneste, og klarer heller ikke helt å se meningen.

Kl. slettet for gudstjeneste er ett av hindrene mellom meg om gudstjenesten, men det er bare det ene. For når det gjelder søndags formiddag er den hellig, i den forstand at jeg ikke har vekkeklokke på… Så får jeg heller være litt ugudelig på det.

Uten å nevne navn og kirke er det de to sist preken jeg hørte, julegudstjenestene, som gjorde at det ikke frister. For tre år siden var prekenen fin, og jeg ble faktisk positivt overrasket. Fjorårets preken viste at den hadde vært ett positivt unntak. I fjor, da presten begynte preken sin med. ”Jeg vet mange barn syns at en preken kan bli langdryg, derfor skal jeg gjøre den kort” (eller noe i den duren) ante det meg at årets preken kom til å bli laang. Og det ble den.

Om gudstjenestene ble flyttet til kveldstid, hadde gode kor som sang (når det er kor på kveldstid nå, tar de mye betalt syns jeg.) og prekenen var fin, vil det faktisk kunne hende at det var en av de tingene jeg kunne bruke tid på. I hvert fall om jeg kunne ta med meg hunden min.

Jeg ser ikke poenget med å gå til en gudstjeneste om jeg får en følelse av at presten kommer mellom meg og gud. Hvorfor den følelsen snerter meg vet jeg ikke, muligens fordi kvinnesynet, synet på homofile og respektløsheten for folks tid (dårlig preken) sperrer.

Når jeg tenker på gud, og leser i bibelen oppfatter jeg noe annen enn mange prester og salmer sender ut budskap om… Det er skremmende.

Ps! Hvorfor kan ikke presten komme seg opp på prekestolen slik at man kan se vedkomne?

Gå til kommentaren

Folk tror i Norge. Den vanlige mann i gata tror "det er noe der ute". Det noe, er gud. Mange folk tror på engler.

Det har slått meg at hva i alle dager er gått galt, når kirken avviser engletro. Engler står da forholdsvis sentralt i bibelen.

Hva i alle dager er galt når folk sier ”Jeg er ikke kristen fordi kristne folk er sånn og slik.” (fyll inn det som passer) ”Jeg tror på gud, men jeg er ikke kristen fordi jeg liker å gå ut, røyke og drikke alkohol.” ”Jeg er ikke kristen fordi kirken har misbrukt sin makt.”

Folk i Norge tror, men de tror ikke på statskirken. Det har vært for mye moralpreken, for mye hykleri, for mye avvisning av vanlige folks logikk og tanke.

Kirken har ikke gått sammen med folket, kirken har gått foran, men ikke som en som går foran med ett godt eksempel for folk å følge. Kirken går foran som en blind mann inn i fremtiden, usikker på om folket følger, men likevel fast bestemt på at vanlige folk tar feil og at gamle menn som har stukket nesen for dypt i gamle bøker, har rett. Uansett. Sånn er det bare.

Det er blitt Statskirken og Gud, ikke Gud, folket og kirken.  Det er for lite ydmykhet og villighet til å lese bibelen med nye øyne, og nye oversettelser. Det har vært for lite villighet til å åpne kirken for folk når de har trengt den.

Kirken har hatt låste dører, og nå lurer kirkens folk på hvorfor det ikke er folk i kirken… Det er faktisk litt rart.

Gå til kommentaren
Ragnhild Kimo – gå til den siterte teksten.

Det blir et helt annet Bibelsyn enn det DnK har. Skal det være opp til den enkelte hvor mye av Paulus sine skrifter vi skal bruke, eventuelt fjerne? Skal vi hver for oss bruke blanko på det vi ikke liker?

Beklager om jeg nå kommer på kanten av tema.

Jeg har ikke skrevet at jeg er helt enig i DnKs bibelsyn, så det er jeg klar over.

Det handler ikke om å bruke blanko på de delene av Paulus sine skrifter man ikke liker. Saken er rett og slett at det kan være fornuftig å ha i mente at Paulus bør ses som en forvalter/leder/lærer av budskapet, ikke den som definerer budskapet på egenhånd. Da setter man Paulus for høyt i mine øyne, og også høyere enn han satte seg selv ut fra min forståelse.

Ved å sette et jordisk menneskes uttalelser/skrifter/brev opp som fasit, svekker man betydningen av de delene av bibelen som har ett mer direkte budskap fra Jesus. Det er ikke til å unnslå at bibelen i mange hensende motsier seg selv, og man er derfor avhengig av en form for prioritering. Hvilken del av bibelen er viktigst.

Paulus er ett barn av sin tid og kultur, og så vidt jeg vet er det ingenting av det Jesus sa som tilsa at det skulle komme en profet etter han... en slik måte å se verden på tilhører andre religioner.

Jesus poengterte to ting som viktigst. At Gud er en, og at vi skulle elske vår neste som oss selv. Jeg ser ingen nestekjærlighet i de uttalelsene mot og til dels forfølgelsen av homofile som foregår fra enkelte kristne miljøer.

Jeg tror godt jeg forstår Knut Alfsvågs budskap om at debatten handler om hva den kristne tro og kirke egentlig er. Mitt budskap er at den kristne tro må hente sin kjerne andre steder enn hos Paulus, nemmelig i evangeliene. Kirken bør heve seg over detaljstyring av enkeltmenneskets liv og valg og legge fokuset der det hører hjemme. Gudstro og kjærlighet. Vi kommer langt med det!

Gå til kommentaren

1 Kor 6,8-11

Publisert over 10 år siden

Først vil jeg få lov til å vise bibelsitatet ditt i litt videre sammenheng.

"Men dere gjør urett og lar andre lide tap - til og med brødre. Vet dere ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? Ta ikke feil! Hverken de som lever i hor, avgudsdyrkere, ekteskapsbrytere, eller menn som ligger med menn eller lar seg bruke til dette, verken tyver, pengegriske, drukkenbolter, spottere eller ransmenn skal arve Guds rike. Slik var noen av dere en gang. Men nå er dere blitt vasket rene, dere er blitt helliget, ja rettferdige for Gud. I Herren Jesu Kristi navn og ved Guds Ånd."

Det er lett å fokusere på en synd å glemme de andre. Om man ser på syndene som blir ramset opp blir "menn som ligger med menn" sidestilt med "leve i hor" (samboerskap) og "ekteskapsbrytere" (folk som skiller seg). For ikke snakke om at det blir sidestilt med pengegriske og spottere. Hvem kan si de aldri hverken har vært pengegrisk eller spottet noen?

Listen er lang over synder man kan begå, og hvem er rettferdig og vis nok til å si at den ene synden er verre enn den andre? Vi har alle våre synder vi trenger å få tilgitt, slik jeg oppfatter det er det noe av hovedbudskapet i Mark 10.26-27 ”… Hvem kan da bli frelst? Jesus så på dem og sa: For menneske er det umulig, men ikke for Gud. Alt er mulig for Gud.”

Vi må alle bli frelst av Gud. Vi gjør alle utilgivelige synder som ved ett under likevel blir tilgitt. Så hvem har rett til å dømme utenom Gud?

Jeg vil nesten våge meg til å påstå at å diskriminere homofile er en verre synd enn å være homofil i seg selv. På grunn av at man da dømmer andre.

En siste lille sak jeg vil påpeke, som muligens vil provosere noen, er at Paulus er bare ett feilbarlig menneske. Han var ikke engang en av Jesus sine disipler. Derfor er jeg heller ikke villig til å se på Paulus sine brev som noe fasit. I det øyeblikket man ikke setter Paulus som en fasit, er det mye i kristendommen som endrer seg.

 

Gå til kommentaren

Flott innlegg

Publisert over 10 år siden

bare så synd du konkluderte med at du av den grunn ikke vil være kristen. Jeg er enig med deg i alt, likevel kaller jeg meg kristen. Grunnen til det er at selv om budbringerene er ufulkomne kan budskapet være riktig.

Man trenger ikke kaste seg inn i ett halelujakor for å tro på gud!

Jeg ønsker deg alt godt:)

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere