Kjersti Aspheim

Alder: 51
  RSS

Om Kjersti

Grønn filosof, aktivist og økofeminist ;)

Følgere

Konspirasjonsteorier mot FNs klimapanel

Publisert rundt 3 år siden
Daniel Krussand – gå til den siterte teksten.

Synd at du støtter deg til en liten minioritert finansiert av petroleumsindustrien som publiseres falske nyheter.

Gå til kommentaren

"Fifty shades of grey" og et grønt!

Publisert rundt 4 år siden
Mitt hjartesukk er at vi treng politikarar og parti i Norge som tør å stå for noko og gjennomføre det, sjølv når resten av partia meiner noko anna. Som tar konsekvensane av sin ideologiske ståstad

De Grønne er det eneste partiet i Norge i dag som tørr å være tydelig på sine verdier, og som taler makta mitt i mot når det gjelder!   Det eneste partiet som tar Parisavtalen alvorlig.

De Grønne er et parti der medlemmene syns det er fantastisk når noen er medmenneskelige og omsorgsfulle, og ikke ser på det som en dårlig strategi.

Grønn politikk har visjoner om fremtiden, vi fremmer ikke gårsdagens løsninger på dagens problemer. Vi har en plan for dagen og fremtiden. For fremtiden begynner nå!

Gå til kommentaren

Publisert rundt 4 år siden
Mats Skaar – gå til den siterte teksten.
Men personlig synes jeg det er ganske uinteressant om vi beholder K'en i religionsfaget om ikke Norge fortsetter å dele av våre ressurser til de som trenger det mest. Vi står ovenfor en flyktningekrise som krever at Norge må gjøre mer, situasjonen for mindreårige asylsøkere i Norge er uholdbar og barn forsvinner fra asylmottakene våres.

Dette syns jeg er en utrolig flott holdning. Miljøpartiet  De Grønne har en solid politikk og tradisjon for å stå for en human flyktningepolitikk. I EU jobber representantene i EGP hard for å få til løsninger som både er human samtidig som at det ikke skal gå ut over Europas befolkning. 

For neste stortingsperiode har De Grønne følgende politikk for mindreårige flyktninger:

Overføre omsorgsansvaret for enslige mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år til barnevernet.
Fjerne ordningen med midlertidig oppholdstillatelse for enslig mindreårige asylsøkere, og som et minimum sikre at disse og unge papirløse alltid får fullføre videregående opplæring som er startet i Norge, også etter fylte 18 år.
• Gi alle barn som oppholder seg i Norge skal få gå på skole, slik at også barn over 16 år som søker asyl i Norge får rett til opplæring i videregående skole.
• Styrke og differensiere opplæringen i norsk språk og samfunnsliv for asylsøkere for å bidra til raskere integrering

Når det gjelder KRL har vi følgene:

• Erstatte faget KRLE med faget FRED (filosofi, religion, etikk, dialog) som et inkluderende og mangfoldig religions- og livssynsfag i norsk skole. 

Jeg håper mange tenker som deg, og at De Grønne er et alternativ til tross for at vi har en annen løsning enn KRL i programmet.

Gå til kommentaren

Publisert rundt 4 år siden
Vi bør kjenne vår besøkelsestid og skape rammer om unge asylsøkere som sikrer at de får lov å bli i Norge, ta utdannelse og bli integrerte statsborgere. Det er vår humanitære forpliktelse å redde noen som er så utsatt at de ikke har andre enn oss som garantist for sine liv. Vi bør sette oss i rollen som fortsatt garantist så lenge det er behov for det. Norge er nødt til å endre sin politikk på dette feltet.

Jeg kunne ikke skrevet det bedre selv. Norges behandling av unge flyktninger er en skam. Det er en umenneskelig politikk som igjen påvirker hvordan samfunnet behandler andre unge. At en 18 åring uten fullført utdannelse blir regnet som egnet til å ta vare på seg selv er en tanke som ikke bunner i realiteter. Det skaper presidens. 


Vi bør være bevist på at handling ofte skaper moral og holdninger, ikke motsatt. Vi skaper det brutaltale samfunnet vi påstår å skulle redde nordmenn fra ved å stoppe innvandring.

Gå til kommentaren

Publisert rundt 4 år siden
Alf Gjøsund – gå til den siterte teksten.

Etter det har jeg begynt å si ifra. Det er ikke så farlig som jeg trodde. Og det blir satt større pris på enn jeg trodde.

Jeg synes vi menn skal gjøre det: Si ifra når vi ser og hører krenkelser. Fordi et trygt og fritt samfunn er et fellesprosjekt.

Takk for at du sier i fra, håper andre menn følger ditt eksempel!

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere