Kjersti Aspheim

Alder: 51
  RSS

Om Kjersti

Grønn filosof, aktivist og økofeminist ;)

Følgere

Bevisstheten om å ta vare på skaperverket er kanskje stort blant kristne slik Ragnhild Mestad skriver i sitt innlegg. Likevel kan jeg ikke si annet enn at denne gruppen har vært lite representert på barrikadene for klima og miljøtiltak. Det kan komme av manglende interesse hos KrF for å prioritere de samfunnsendringene som må til i Norge. Klimaendringer er nemlig ikke noe som bare skjer langt borte, det skjer også her, nå!

Det er ikke kirken som har vært uklar i sine uttalelser, biskopene har gang på gang formidlet sin bekymring. Det er enighet om at noe må gjøres.

Det er mulig endringene som må gjøres er så store at man ikke treffer folk hjemme. Man har mer enn nok med familie, jobb og det tradisjonelle arbeidet i menigheten.

Mulig det har sammenheng med at det som kjennetegner det tradisjonelle menighetsarbeidet er veldig fjernt fra miljøorganisasjoner og andre logiske samarbeidspartnere. Det blir med den gode tanken.

Man har kanskje ikke vært så gode til å strekke hender over den kulturelle kløften mellom en organisasjon for troende, og folk utenfor. De som velger å bruke tiden sin på andre ting.


Nå sier jeg ikke at kristen tro er til hinder for miljuøaktivisme. De mest dedikerte aktivistene jeg vet om er også de mest dedikerte kristne jeg har møtt, og miljuøaktivisme er for dem å følg Guds vilje, ikke jordiske lover.

Det er likevel et kulturelt hav mellom disse brennende aktivistene, og tradisjonell kristen kulturarv og sedvane.

Jeg oppfordrer sterkt til ikke bare å se på miljøarbeid på noe som skal redde verden langt borte, det handler vel så mye om hva vi gjør her, nå.


La oss stå hånd i hånd for en trygg fremtid for alle.

Gå til innlegget

De Grønne kommer over sperregrensa!

Publisert nesten 5 år siden

Det har aldri vært større grunn til å stemme på MDG. Det lenker jeg til. Jeg benytter også anledningen til å svare flere av de gode innleggene som har vært publisert i det siste. Kutos til dyktige skribenter.

Om det var valg i juli ville MDG hatt 7 stortingsrepresentanter! Folk syns det er viktigere med klemmetid i stedet for tidsklemme, og velger ut fra det! Et parti som er enig med deg i at tid med barna er viktigere enn statussymboler. I Nye meninger kan du lese om MDGs fremgang på meningsmålingene. Overraskende for noen, men ikke for oss som jobber hard før valget.

På mange måter blir dette en oppsummering og svar på flere innlegg

Det synes som det sikreste er å stemme på Venstre

Jeg skjønner overhode ikke hvorfor det skulle være sikrest å stemme Venstre. Venstre er blitt et ullent parti der det eneste som er 100 % sikkert er at en stemme på Venstre er en stemme på frp i regjering. Jeg har stemt Venstre selv, følte meg trygg på gode idealer som frihet likeverd og et trygt samfunn. Det er så lenge siden at Venstre er lang, langt ute på fjorden uten mulighet til å komme på trygg grunn ved dette valget. Fremtidsrettet? Nei, Uten en politikk der vi kan nå Parisavtalen mangler de fullstendig troverdighet.

Verdier av mange slag

Lars Gule tar opp noe som er veldig viktig å ta med seg inn i valgkampen. For denne valgkampen kommer til å handle om verdier: Menneskerettigheter, fordi flere partier tar til ordet for å kjøre en asylpolitikk som ikke er et demokrati verdig. Demokrati, fordi våre demokratiske rettigheter blir satt på spill ved flere anledninger der regjeringen har direkte latt være å ta Stortingets avgjørelser til etterretning. Er det en slik regjering vi vil ha? Velferdsordninger Og sosial trygghet i form av støtte fra NAV, Rettsvern og rettssikkerhet i form av arbeidsmiljøloven. Utdanning og muligheter til å realisere seg selv både for unge mennesker og oss andre.

Finnes det egentlig kristne partier?

Nei, det finnes ikke kristne partier, bare kristelige politikere. Det konkluderte Kay Morten Aarskog  med selv. Bedre kan det ikke sies. Jeg anbefaler å ta en realitetssjekk før man stoler på fasader.

Møt opp på valgdagen, velg et parti som står som garantist for at de viktigste tinga står på dagsordenen de neste årene!

Gå til innlegget

Listhaug troverdig?

Publisert nesten 5 år siden

Kristne verdier i en krisetid!

Med mål om å sanke stemmer fra de kristne miljøene reiser Listhaug rundt å besøker sommerstevner og andre begivenheter. Det er ikke nestekjærlige verdier og omsorg for de svake på programmet selv stemmen er forførende. Vi har alle lest om falske profeter.

Frp sitter i regjering for første gang, og må som alle andre forholde seg til Norges avtaler om flyktninger. Det vil si at den fulle stoppen som loves ikke er mulig. Det som er enda mindre troverdig er hennes mantra “Asylinnvandring bidrar til at vi kan hjelpe færre mennesker i nød” som vi hører fra henne hele tiden. Om frp hadde fått sin politikk gjennom, vil det bli en så stor reduksjon i bistand og nødhjelp at den hadde nærmest vært ikke-eksisterende, og mest koblet til returavtaler. Bistand ville blitt begrenset av nedbetaling av gjeld.

Et øyeblikk eller to er det lett å tenke at det blir mer penger til pensjoner og sykehus om vi dropper nødhjelpen. Skoler. Vi har alle saker vi ønsker penger til, og hun har rett i at å hjelpe folk i nød koster mange penger.

Kristne verdier tilsier likevel at vi ikke alltid skal sette oss selv først, og glemme vår neste i veikanten.

Politiske mål om enda noen kroner i kassa til forbruk, fortrenger kristne verdier. Å ta vare på skaperverket, å praktisere måtehold og ha omsorg for hverandre. Det er ikke pengene som gjør oss lykkelig, når vi alt har mer enn andre.

De Grønne er et parti som kommer til å ta tak i de strukturene som har gitt oss et samfunn på stupet av en katastrofe. Vi har hav som stiger, skoger som brenner, elver som flommer over, temperaturer i fattige land som ikke er til å overleve. Sannheten er at vi må snu. Vi må ta grep. Vi må ta de gode valgene. Alle må gjøre sitt. Først da vil vi lykkes å ta vare på fremtiden!

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere