Kristin S. Breda

Alder: 59
  RSS

Om Kristin S.

Jeg er klinisk sosionom/familieterapeut og er leder for Enhet 0-13 år på Åsebråten barne- og ungdomspsykiatriske klinikk, Sykehuset Østfold. Skriver i Vårt Land i spalten Du&Jeg om temaet «Leve sammen» – om samliv og familieliv. Innleggene mine blir publisert på denne bloggen. Kom gjerne med kommentarer og ideer til hva jeg skal ta opp i spalten. Les mer om Du&Jeg her: http://www.vl.no/magasin/duogjeg/article3349882.ece

Følgere

Kommentarer og etterlysning av referanse

Publisert over 8 år siden

Hei til dere som kommenterer mine innlegg. 

Mine innlegg er først publisert i papirutgaven i Vårt Land hvor jeg skriver fast i spalten Du & jeg hver tredje uke.

Jeg har ikke hatt for vane å kommentere når innleggene legges ut på Verdidebatt, men ønsker og setter pris på engasjement og meninger rundt mine innlegg. 

Av og til kommenterer jeg respons fra lesere og verdidebattkommentarer i innlegg i papirutgaven ved en senere anledning. Dette blir gjerne også publisert i Verdidebatt.

En av kommentatorene til dette innlegget etterlyste referanse til forskningen jeg viste til. Den kommer her: 

Referanser: P. G Ramchandani, J. Domoney, V. Sethna, L. Psychogiou, H. Vlachos & L. Murray, Findings from a longitudinal cohort study, Journal of Child Psychology and Psychiatry, 19. juli 2012.

Do early father–infant interactions predict the onset of externalising behaviours in young children?

En omtale av forskningen under overskriften" Viktig pappakontakt" finnes på  http://www.forskning.no/artikler/2012/juli/328338 

Familier er svært forskjellige - og det skal de selvfølgelig være. Foreldre kan være biologiske, psykologiske, adoptivforeldre, fosterforeldre, far og mor, mor og mor og far og far. Foreldre tilbyr både noe likt og noe forskjellig til barna sine og dette er for de fleste barn både verdifullt og viktig. Når jeg siterer forskning er jeg selvfølgelig klar over at forskning som regel trekker fram informasjon om et avgrenset tema - og det tar heller ikke høyde for å kunne svare på mer enn det forskeren har studert. Det er imidlertid slik jeg ser det bra å stimulere til refleksjon og debatt rundt våre oppfatninger, kulturelle praksiser og mangfoldige samfunnsnormer i lys av forskjellig typer forskning. På denne måter økes vår bevissthet rundt egne valg for oss selv og våre familier - og vi bidrar i samfunnet vi er en del av til løpende utvikling rundt hvordan vi som samfunn ser på oss selv og våre liv.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere