Lilli Spæren

Alder: 104
  RSS

Om Lilli

Engasjementet på verdidebatt er avsluttet

Følgere

Kjære ateister

Publisert over 9 år siden

Jeg skriver til dere fordi jeg opplever mange av dere som flotte og engasjerte  mennesker som har stått i et veiskille en eller annen gang, og tatt en beslutning som har ført dere til en ateistisk bekjennelse.

Jeg har selv måttet ta et oppgjør med livet mitt og alle de verdier jeg tidligere stod for. Jeg kunne kanskje endt opp som ateist eller nyreligiøs, jeg vet ikke sikkert. Jeg kastet meg ut "på de sytti tusen favners dyp" som det heter. Jeg ville ha sannheten, ville ikke lenger være liberal troende.

I den prosessen begynte jeg å lese alt jeg kom over av filosofi, sosiologi, psykologi og til slutt og ikke minst gammel og ny klosterlitteratur. I den åndelige veiledningen jeg fant der, så "kom jeg hjem" for å si det sånn. I tillegg begynte jeg å få drømmer som på sin symbolske måte viste meg veien til Jesus.

Min forståelse av verden, medmennesker, meg selv og Gud har endret seg i møte med Jesus, som er selve troens kjerne. Nå handler livet mitt om etterfølgelse av ham som gav omsorg til alle som sliter med livet sitt, og alle som sliter med tro og tvil, fordi jeg er en av dem.

Gud kan aldri bevises eller motbevises med de metodene vi råder over og er vant til å bruke når vi forsker på ulike fenomener. Slik er det også med kjærlighet og selve livet. Vi ser når kjæligheten er virksom fordi den da skaper noe godt. Vi ser at livet leves, men forstår ikke hvor det blir av når noen dør.

Som mennesker er vi begrensede i vår forståelse. Vår hjerne rommer ikke alene denne dype forståelsen av de store eksistensielle spørsmålene. Til det har vi fått et hjerte som kommuniserer med våre følelser og utdyper sannheten så den blir en del av våre liv. Livet er fullt av mysterier, og det er flott. Mysteriene gjør noe med oss, skaper dybde i alle relasjoner, er grunnlag for respekt og stor undring. I stor undring ser jeg opp på stjernehimmelen og takker Gud for at han har det alt i sin hånd. Og takker for at lille meg har fått en plass i denne tiden og den settingen som er mitt liv. I bibelen står det at den som tviler skal du vise stor omsorg. Vi står ikke så langt fra hverandre, bare sånn ca sytti tusen favner der noen av oss roper på Jesus og blir dratt opp for å bli etterfølgere i kjærlighet.   

Gå til innlegget

Åpent brev til Haakonsen

Publisert over 9 år siden

En Kristologisk bibelforståelse

Det er et tankekors at bibelen kan leses og forstås på så mange ulike måter. En Kristologisk forståelse av hele bibelen gjør det mulig å se at Gud også i det gamle testamentet er en kjærlig og barmhjertig Gud. Profeten Hosea ble bedt konkret om å gå tålmodighetens og kjærlighetens vei, og slik forstå på kroppen hvordan Gud er. Det står også skrevet at Moses en gang slo hardt med staven sin da han i sinne skulle handle på Guds vegne. Dette korrigerte Gud ham på. 

Det har vært vanlig og skille mellom lov og evangeliet. Jeg er litt usikker på om vår iver etter å definere Gud har gått på nåden og sannheten løs. Bibelen sier om Jesus at "og vi så Hans herlighet, den herlighet Han har fra sin Far, full av nåde og sannhet". Jesus viser oss i fortellingen om "Den barmhjertige Samaritan" hvordan Gud er.

Slik jeg forstår er det gamle testamentet en fortelling om hvordan Gud utvelger seg et folk for å forberede Frelserens komme. Folket måtte rettledes og læres Guds vei, som var svært annerledes enn nabofolkenes hedenske skikker. Dette var vanskelig oppdragelse, og folket måtte læres opp gjennom straff og belønning og ytre leveregler som skulle symbolisere hjertets Gudsforhold.

Jeremia 31.31 varsler om en ny pakt, der loven skal skrives inn i sinn og hjerte. Etter Jesu komme er Guds folk bestående av alle som tror.

Jeg har litt vanskelig for å forstå at vi som kristne skal behandle jøder annerledes enn andre mennesker. Vi er kalt til å leve ut det dobbelte kjærlighetsbudet, og skal ikke dømme noen. Det er Jesus klar på.

Våre Gudsbilder kan være svært forskjellige. De formes ofte av forholdet vi har hatt til våre foreldre, miljøet troen har blitt uttrykt i, og tidsånden. Jeg ønsker deg alt godt, Haakonsen. Du har satt igang en debatt som kanskje kan bidra til økt bevissthet om hvor vi henter våre Gudsbilder fra. Gud har ikke forandret seg, men han handler ulikt til ulike tider, og vi har begrenset forståelse for hvorfor og hvordan. I denne forbindelse synes jeg historien om Job er aktuell. Jobs venner var svært religiøse når de ville forklare hvorfor han led. Men de tok feil. Som kristne tror jeg vi må trå et steg tilbake når det ubegripelige og vonde skjer. Samtidig som vi skal slå armene rundt de som lider.

Jeg oppfatter deg som en velment veileder som selv har det vondt nå, og ønsker deg alt godt.

 

 

 

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere