Lilli Spæren

Alder: 104
  RSS

Om Lilli

Engasjementet på verdidebatt er avsluttet

Følgere

Til deg som har sett lyset

Publisert rundt 6 år siden

Til deg som har sett lyset

Hvilket lys var det du så?

Var det lyset fra andre menneskers iver for de marginaliserte?

Var det lyset fra drømmen om himmelriket på jord?

Var det opplysningens lys som fasinerte?

Var det rampelyset du så?

Var det trafikklyset som gjorde at du stoppet opp eller gav full gass?

Var det den motgående som hadde glemt å innstille lysstyrken riktig og som irriterte deg?

Var det et lys som blendet så du et øyeblikk mistet synet? Hva gjorde du så med det?

Mange av oss som har sett lyset trenger ofte å korrigere oss selv og stille oss noen ransakende spørsmål.

Jeg undres ofte hvorfor folk tenker slik og sånn. Andre ganger lurer jeg på hvorfor jeg selv tenker som jeg gjør.

Svarene er sikkert mange og bak disse svarene igjen ligger ofte våre sårbare og små liv. Iblant undrer jeg meg på hvordan historiske personers liv startet og endte opp og hvilke lys de lot seg lede av.

Fredrik Nietzsche er en av dem, han som i sin ensomme barndom uten en sterk foreldrerelasjon konkluderte med at Gud var død. Adolf Hitler er en annen, han som brant for den rene rase og gjorde seg skyldig i mange millioner menneskers lidelse og død.

Mor Theresa er derimot et lysende eksempel på nestekjærlighet i praksis.

Apostelen Paulus er den som ble slått til jorden og blendet av et lys som fikk han til å snu om på alt i livet sitt. Til slutt kostet det hans eget liv.

I vår tids kirkedebatt tenker jeg på hvor lett det er å ta sitt opplyste ståsted for gitt, enten det er for eller imot det ene eller det andre. Like lett er det å tenke at meningsmotstanderne er formørket.

Den egentlige forklaringen er kanskje at vi alle har sett et lys. Et lys vi trodde var sant og rett forstått, ut fra vårt eget ståsted. Vi er kanskje like ærlige alle sammen, og like velmenende til og med. Forskjellen er bare hvilket lys vi har sett og hva det har gjort med oss.

I en fjern fortid gikk jeg på bibelskole i Staffeldsgate og husker enda noen av Jens Petter Jørgensens ord hvor han understreket viktigheten av ikke å falle i to ulike grøfter som kristen. Han snakket om å gå seg bort i nestekjærlighetens grøft, men talte også sterkt om viktigheten av å ikke bli kjærlighetsløse sannhetsapostler.

All verdens nød, inkludert måten homofile har blitt møtt med i kirkelige sammenhenger, er invitasjoner til oss som tror. Vi skal behandle hvert eneste menneske med Kristi kjærlighet, gråte med de gråtende, smile med de glade og løfte mennesker opp så de kan få øye på Jesus som Frelseren og den som gir oss framtid og håp. Vi skal rettlede i kjærlighet slik kloke foreldre gjør og være med på å reflektere Guds lys som et fyrtårn i en urolig verden der folk trenger forankring og fast grunn under føttene.

Vi skal gi ikke gi stein for brød og orm for fisk, når folk sulter.

 

Gå til innlegget

Om lydighetens munnkurv

Publisert rundt 6 år siden

I avisen Vårt Land blir Norsk Luthersk Misjonssamband kritisert for å hindre meningsmotstandere i å uttrykke seg fra talerstolen.

Det fremstår som svært strengt og urimelig at ikke meningsmotstandere får slippe til og prege misjonsorganisasjonen i liberal retning. 

Folk gremmer seg over at NLM har verdier som de vil bevare, som samfunnet utenfor har forkastet som utgått på dato.

Spørsmålet blir om dette kan aksepteres i vår tid og om dette vil få noen følger.

Samtidig snakkes og skrives det varmt om toleranse og viktigheten av å ha et åpent samfunn med tros - og ytringsfrihet.

Hvordan henger dette sammen?

Og hvorfor stilles ikke de samme kravene til politiske organisasjoner? Hvorfor kan ikke en arbeiderpartipolitiker få tale i Høyres Hus på lik linje med Erna Solberg?

Og hvorfor kan ikke fotballforbundet like godt ha en leder som er mest interessert i diskoskasting?

Og hvorfor kan ikke en rockesanger få synge i en operaforestilling på lik linje med en operasanger?

Er det virkelig bare snakk om fordommer og manglende forståelse for mangfold og åpenhet når vi ikke sauser alt sammen?

Selvfølgelig skal Norsk Luthersk Misjonssamband få styre sitt eget trossamfunn.

Selvfølgelig skal Høyre få styres av høyrepolitikere.

Selvfølgelig skal fotballforbundet styres av fotballeksperter. De trenger ikke en gang å like diskoskasting i det hele tatt, for det er irrelevant for dem.

Selvfølgelig skal operaen få styres av fagfolk på operasang. Rockeren må enten endre stilen sin radikalt om han skal bli aktuell, eller bare fortsette å drive med rockemusikk et helt annet sted.

Kjære folk, kan det virkelig være så vanskelig?

Hvilken hensikt har debatten om NLM`s munnkurv?

Er den i bunn og grunn "anti-kristelig"? Jeg bare spør.

Gå til innlegget

Overraskende medlemsskap i Folkekirken?

Publisert rundt 6 år siden

I disse dager kommer det frem hvem som er medlemmer i Folkekirken.

I forbindelse med kirkevalget 2015 sendes det i disse dager ut valgkort til Folkekirkens 3,8 millioner medlemmer.

På valgkortet står det at det er dåpen som gir dette medlemsskapet.

Stor var undringen hos noen av oss idag da valgkortet kom i posten og var adressert til personer som aldri har vært døpt i kirken og heller aldri har tatt aktivt initiativ til å bli medlem.

Spørsmålet er hvordan vedkommende ble medlem?

Og likeledes hvor lenge har dette medlemsskapet vart?

Det kan ha vart i 32 år da vedkommende giftet seg med et statskirkemedlem. I tilfelle så har kirken beriket seg på omlag kr.32.000,- for dette.

På valgkortet stod det at dersom du ikke er medlem, så er det bare å gi beskjed om dette, så strykes du ut. Enkelt og greit.

For Folkekirken får det ingen ubehagelige juridiske etterspill. Der i gården er alt tillatt.

Mitt råd i sakens anledning er å be om å få utmeldelsesskjemaet skriftlig i hende. For før du vet ordet av det kan du være innmeldt på nytt, også har du det gående.

Gå til innlegget

Arbeid på deres frelse med frykt og beven

Publisert rundt 6 år siden

Begynt er ikke endt.

Den lutherske teologien om at "en gang frelst, alltid frelst", er ikke sann.

Hvorfor skulle ellers Jesus be oss om å ta korset opp å følge Ham?

Hvorfor skulle Han ellers be oss om å være lys og salt?

Hvorfor skulle Han be oss om å vandre i lyset?

Hvorfor skulle Han be oss om å forvalte våre talenter?

Hvorfor skulle Han be oss om å være våkne ved å ha olje på lampen og være rede til hans gjenkomst?

Den lutherske teologien som taler om kun å "bli bevart", er mager teologi. Når noe skal bevares, så lyder det som hermetikk eller oldtidssamlinger.

Guds kall til medarbeiderskap for verdens frelse er et radikalt budskap og et ærefullt oppdrag for Guds enkle vandringsmenn og kvinner på jorden.

Som kristne får vi sitte ved Kongens bord hver eneste dag og tale fortrolig med hverandre. Der får vi åpnet våre øyne for de ferdiglagte gjerningene som vi skal få vandre inn i. Der kan vi finne hvile når det røyner på i livet.

Gjør derfor som Jakob som i sin nød vendte seg til Gud og tilkjempet seg Guds velsignelse. Det mest verdifulle som finnes i verden er nettopp velsignelsen i å få være en Kristi etterfølger.

Gå til innlegget

Den konfesjonelle evangeliske lutherske kirke

Publisert rundt 6 år siden

Når splittelsen i folkekirken blir et endelig faktum, kan det være et godt alternativ for noen menigheter å slutte seg til LBK som er den lutherske bekjennelseskirke.

Den lutherske bekjennelseskirke LBK er medlem av Den konfesjonelle evangelisk - lutherske konferanse (KELK) som er en sammenslutning av lutherske bekjennelseskirker over hele verden og som ble stiftet ved det konstituerende møtet i Oberwesel i Tyskland 27-29 april 1993.

Den lutherske bekjennelseskirke LBK er en kirke som tror, lærer og bekjenner at Bibelen er Guds ord og dermed helt gjennom pålitelig og ufeilbar. Den er den eneste norm, regel og rettesnor for tro, lære og liv. Ingen andre skrifter av eldre eller nyere dato får likestilles mot den Hellige skrift, men må underordne seg denne.

LBK er en luthersk, evangelisk frikirke som står i kirkefellesskap med lutherske bekjennelseskirker over hele verden og KELK består av over 20 medlemskirker fra alle fem verdensdeler. 

LBK fikk sin første menighet i Norge (Den lutherske forsamling i Avaldsnes) i 1978. LBK har sine røtter i Oldkirken og den lutherske reformasjonen.

Lutherrosen er den lutherske kirkes eget merke som består av et kors midt i et rødt hjerte som hviler på den hvite messianske rosen med grønne, friske blader. Rundt rosen går det en gullring som symboliserer evigheten. Innenfor sirkelen står også bokstavene VIVITsom er latin for Han Lever".

Mens Luther oppholdt seg på borgen Coburg, ga han kurfyrste Johann Fredrik et segl av gull med Lutherrosen som han siden 1516 hadde tatt ut av sitt familievåpen og tolket som et symbol for sin teologi.

"Da De spør meg om seglet er det rette, vil jeg gi Dem del i mine første tanker om hvordan jeg vil oppfatte seglet som et symbol for min teologi. Det viktigste skulle være et kors i et hjerte for å minne meg om at troen på den korsfestede gjør oss salige. Men et slik hjerte skal stå midt i en hvit rose og vise at troen skjenker glede, trøst og fred; derfor skal rosen være hvit og ikke rød, for det hvite er åndenes og alle englenes farge. En slik rose i et himmelfarget felt for å vise at denne glede i ånden og i troen er en begynnelse til den kommende himmelske glede. Og om det himmelfargede feltet skal det være en gylden ring, for å vise at denne salighet i himmelen varer evig, og at den også er kosteligere enn alle gleder og alt godt, likesom gullet er det høyeste, edleste og kostbareste metall."   

                                                                            

                                                     

                                                       

                                    

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere