Torbjørn Røe Isaksen

Alder: 43
  RSS

Om Torbjørn Røe

Jeg kommer fra Porsgrunn i Telemark. Kunnskapsminister 2013 – . Innvalgt på Stortinget fra Telemark.

Redaktør i det konservative tidsskriftet Minerva - www.minerva.as Minerva har en klar borgerlig profil, men vil samtidig utforske spenningene mellom konservativ, liberal, liberalistisk og kristendemokratisk tankegang. Vi har bidrag fra hele det ikke-sosialistiske spekteret, fra KrF via Høyre til Frp.

Følgere

Støtte til våre soldater

Publisert over 12 år siden

I dag vedtok Høyres landsmøte at regjeringens begrensningen på norske styrker i Afghanistan må oppheves. Landsmøtet vedtok også en støtteerklæring til våre modige menn og kvinner i uniform. Utrolig nok er vi første parti som gjør akkurat det.

Norge burde være stolt av våre soldaters innsats i Afghanistan, men vi har fortsatt noen store utfordringer.

Det kan være lett å glemme hvorfor norske styrker bidrar i Afghanistan. Terrorangrepet 11. september viste at ekstremistiske grupper truer også vestlige demokratier. Al Quida som utførte angrepet, hadde i mange år hatt treningsleire i Afghanistan under beskyttelse av Taliban-regimet, et regime som dessuten førte en grov undertrykkelsespolitikk, særlig mot kvinner. Da USA ble angrepet, trådte NATOs artikkel fem i kraft.

Denne artikkelen – som sier at et angrep på et medlemsland må regnes som et angrep på alle – har beskyttet Norge gjennom tiår med kald krig. De væpnede aksjonene i Afghanistan handler derfor både om vår sikkerhet og om alliansesolidariteten. I tillegg har aksjonene frigjort det afghanske folket fra brutale, religiøse undertrykkere. Det gjenstår mange problemer, men det er ikke uvesentlig at unge jenter igjen får gå på skole (selv om Taliban forsøker å skremme dem bort, blant annet ved å kaste syre i ansiktet på unge jenter!) og landet har blitt et demokrati.

Noen av sosialistene på venstresiden har store vansker med å forstå Norges engasjement. I stedet bruker de tiden sin på å underminere soldatene våre med tanketom – og i verste fall farlig – retorikk. «Aksjonene i Afghanistan er mer brutale enn naziokkupasjonen av Norge», har partilederen i Rødt uttalt. I går la partiet ut en video som sammenlignet den norske frigjøringskampen med motstanden i Afghanistan. Det samme partiet har tidligere hevdet at norske soldater er legitime mål. Det er etter min mening et dypt umoralsk standpunkt.

Militæroperasjonene i Afghanistan er både legale og legitime i henhold til internasjonal lov. Det er faktisk tre ulike folkerettslige grunnlag for den internasjonale militære tilstedeværelsen: Først selvforsvar, og siden en invitasjon fra de lovlig valgte afghanske myndigheter, og i tillegg resolusjoner i FNs sikkerhetsråd. Samtidig er det ikke til å stikke under stol at de internasjonale styrkene har enorme utfordringer. Mye går i riktig retning, men fremgangen er treg. Noe går også i gal retning.

Opprørerne øker sin innflytelse i grenseområdene til Pakistan og opiumsproduksjonen øker.

Krigen i Afghanistan kan ikke vinnes med militære midler, og vesten kommer ikke til å vinne en militær seier på slagmarken. Det er det heller ikke noen som noensinne har trodd. Likevel er militærmakt og NATOs nærvær gjennom ISAF en forutsetning for å kunne oppnå målet: En fungerende afghansk stat. Da må man ha tilgang og sikkerhet for stats- og institusjonsbygging og humanitært arbeid.

De humanitære organisasjonene og utviklingsorganisasjonene ville ikke vært i stand til å fungere uten den sikkerheten ISAF-styrkene leverer. Ekstreme opprørere i Taliban skiller nemlig ikke mellom sivil og militær tilstedeværelse fra det internasjonale samfunnet. Alle anses som mål.

Jeg er enig med Forsvarssjef Sverre Diesen som har sagt om situasjonen i Afghanistan at i det strategiske perspektivet er all bruk av militærmakt i landet defensiv – det er det sivile arbeidet som skal «vinne» og slik sett utgjør «offensiven», mens militærmaktens oppgave kun er å sørge for sikkerheten til det sivile apparatet. Strategisk sett er militærmakten slik den brukes i Afghanistan derfor «defensiv». Det er en viktig erkjennelse.

Venstresiden i Norge påstår at NATO driver en «angrepskrig» som rammer sivile og utgjør et problem i seg selv, ikke en løsning. Jeg er uenig. Operasjonen, og de norske soldatene som utfører den, fortjener vår fulle støtte.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere