Knut Sand Bakken

Alder: 2
  RSS

Om Knut Sand

Følgere

Ingen partier vinner på eldreomsorgen!

Publisert rundt 10 år siden

Ikke mange hadde trodd at eldreomsorgen igjen skulle bli en stor og viktig valgkampsak, skriver Knut Sand Bakken, kandidat for ap til Bydelsutvalget I Bydel Sagene i Oslo

Igjen partier vinner valget på eldreomsorgen !
v. Knut S. Bakken, BU – kandidat (ap) , Bydel Sagene

 Eldreomsorgen er en av de store sakene i valgkampen. Det er kanskje litt merkelig etter 22.juli Men eldreomsorgen mobiliserer sterke følelser hos mange av oss, selv om jeg tror at ingen partier vil vinne på et eldrevalg. Vi blir likevel opprørt når vi leser om 95-åringer som ikke får sykehjemsplasser. Det vil alltid være behov for forbedringer! Men det skal være godt å bli gammel! Jeg ser frem til at valget om 2 år tar opp andre viktige saker som oppvekst og skole, fattigdom og miljø. Men da må eldreomsorgen ha blitt bedre enn den er i dag! 


Det må gjentas til det kjedsommelige: På samme måte som andre må vi eldre selv bestemme hvordan vi skal innrette våre liv. Eldre mennesker er like ulike som andre, både i bakgrunn, helse og kultur. Derfor trengs det varierte helse- og omsorgstilbud. For eldreomsorg er noe langt mer et antall sykehjemsplasser!

De som ønsker det skal få anledning til å bo i egen bolig, men samtidig skal alle eldre ha trygghet for at de skal kunne komme på sykehjem den dagen behovet oppstår og fastlegen mener det er det eneste riktige. Flere plasser og ansatte må bli noe mer enn tomme løfter! 

En verdig alderdom må bli mer enn fagre ord. For det handler om å leve! Det skal være godt å bli gammel i Norge! 

Gå til innlegget

Storbyen Oslo- for fattig og rik

Publisert rundt 10 år siden

Vi må gjenskape troen på det urbane, skriver Knut Sand Bakken, kandidat til bydelsutvalget på Sagene I Oslo for ap i dette innlegget

Enten vi liker det eller ikke: Osloområdet er landets maktsenter. Det er ikke bare utdannelse og arbeid som trekker. ”Det moderne” er også viktig. For storbymennesket har alltid vært moderne. Det nye – politiske ideer og strømninger - har gjennom historien blitt skapt i storbyene.

Hvor lenge denne trenden vil vare? Den som visste det. Men det vil fra landets hovedstad alltid komme noe nytt. Oslo vil i landssammenheng alltid være trendsetter.

Selv om Oslo har problemer med høye boligpriser, støy og forurensing er det ingen vei tilbake. Folk må få bo der de ønsker. Det er en tapt sak å bekjempe Oslo, byen der det er mange rike, men stadig flere faller utenfor. Flere barnefamilier kategoriseres som fattige, og Frelsesarmeens slumstasjon har hatt en økning av trengende på over 40 % det siste året.

Men mennesker som bor i Oslo er glad i byen, og mange av oss vil gjenskape troen på det urbane! Det er mange uløste oppgaver i Oslo. Storbyen er i stadig forandring. Vi som bor her må ikke være passive tilskuere i det som skjer. For byen trenger innbyggernes hjelp til å møte de utfordringer befolkningstilveksten vil føre med seg. (Men kanskje er det relevant å stille seg spørsmålet om hvor stor Oslo bør bli?)

Siden storbyregionen Oslo trekker tilseg mennesker som som en magnet og har kommet for å bli, trenger vi en storbypolitikk her i landet. Av redsel for å svikte distriktene er de politiske partiene forsiktige når de uttaler seg om Oslo, særlig i en kommunevalgkamp. Jeg ser frem til at sentrale politikere våger å sette Oslo og dens utfordringer på dagsorden.

Vi trenger en gjennomtenkt storbypolitikk i Norge som kan gi oss urban optimisme og kreativitet. Vi må i sterkere grad vise at vi har tro på storbyen Oslo. Klarer vi ikke det kan det gå med våre storbyer som det gikk med Babylon, som en gang var et teknisk og økonomisk mirakel, et hovedsenter for kultur og vitenskap.

Gå til innlegget

Godt å bli gammel?

Publisert rundt 10 år siden

Det er viktig at eldreomsorgen har blitt en valgkampsak. Men det må bli mer enn løfter, skriver Knut Sand Bakken, ap-medlem i Oslo

Fordelen med å bli eldre avtar som kjent med alderen. Det skulle være ledige sykehjemsplasser når eldre ikke klarer å bo hjemme. Jeg er glad for at regjeringen satser på flere sykehjemsplasser. Men

det må bli mer enn løfter!

 

Jeg tilhører en generasjon som selv vil være med på å utforme landets eldrepolitikken. Men eldreomsorg er noe mer enn sykehjemsplasser.

 

På samme måte som andre må vi eldre selv bestemme hvordan vi skalinnrette våre liv. Eldre mennesker er like ulike som andre, både ibakgrunn, helse og kultur. Derfor trengs det varierte helse- og

omsorgstilbud. De som ønsker det skal få anledning til å bo hjemme i egen bolig, 

 

Det er viktig å etablere kvartaler med seniorboliger for eldre som

ønsker å bo for seg selv, men samtidig i fellesskap med andre eldre.

Det må også bygges flere omsorgsboliger med et noe høyere støtte- ogpleienivå. Dette må være fleksible tilbud som kan benyttes permanent. I tilknytning til slike boliger må det være medisinske tjenester, fotpleie, eldresenterog kantine. Slike boliger bør være tilgjengeligefor gamle med dårlig råd.

 

Hjemmetjenestene må ha kapasitet til å dekke eldres behov for praktiskbistand og pleie i hjemmet. Det bør tildeles tilstrekkelig antalltimer med hjemmehjelp uten stoppeklokke, slik at den enkelte bruker i samarbeid medhjemmehjelpen kan bestemme hva som skal gjøres fra gang til gang. 

 

Eldre skal føle seg trygge på at de får den hjelp og støtte de har

behov for til rett tid. Derfor er det viktig å ha trygghetsalarm.

Disse alarmene må være gratis for alle pensjonister.

 

Eldresentre er noe av det aller viktigste vi har for de eldre. Det må

være gode tilbud fra flere eldresentre i hver bydel, og de må være

åpne og imøtekommende overfor alle. Eldresentre skal være frie og

mangfoldige institusjoner, styrt av de eldre selv. Tilsvarende må

dagsentrene ha høy kvalitet og være åpne for alle.

 

En verdig alderdom må bli mer enn fagre ord. For det handler om å

leve! Det skal være godt å bli gammel i et verdens rikeste land!

Gå til innlegget

Godt å bli gammel?

Publisert rundt 10 år siden

Eldreomsorgen er en sentralt tema i valgkampen. Og godt er det, skriver Knut Sand Bakken, arbeiderpartimedlem i dette innlegget

 

 

 Fordelen med å bli eldre avtar som kjent med alderen. Det skulle være ledige sykehjemsplasser når eldre ikke klarer å bo hjemme. Jeg er glad for at regjeringen satser på flere sykehjemsplasser, men forstår den frustrasjon mange eldre opplever.

 

Jeg tilhører en generasjon som selv vil være med på å utforme landets eldrepolitikken. Men eldreomsorg er mer enn sykehjemsplasser.

 

På samme måte som andre må vi eldre selv bestemme hvordan vi skalinnrette våre liv. Eldre mennesker er like ulike som andre, både ibakgrunn, helse og kultur. Derfor trengs det varierte helse- og

omsorgstilbud. De som ønsker det skal få anledning til å bo hjemme i egen bolig, 

 

Det er viktig å etablere kvartaler med seniorboliger for eldre som

ønsker å bo for seg selv, men samtidig i fellesskap med andre eldre.

Det må også bygges flere omsorgsboliger med et noe høyere støtte- ogpleienivå. Dette må være fleksible tilbud som kan benyttes permanent.I tilknytning tilslike boliger må det være medisinske tjenester, fotpleie, eldresenterog kantine. Slike boliger bør væretilgjengelige også for gamle med dårlig råd.

 

Hjemmetjenestene må ha kapasitet til å dekke eldres behov for praktiskbistand og pleie i hjemmet. Det bør tildeles tilstrekkelig antalltimer med hjemmehjelp, slik at den enkelte bruker i samarbeid medhjemmehjelpen kan bestemme hva som skal gjøres fra gang til gang. Stoppeklokken må legges bort! Deter viktig at det er få personer  som kommer og at denenkelte trives med den hjemmehjelperen som kommer.Eldre skal føle seg trygge på at de får den hjelp og støtte de harbehov for til rett tid. Derfor er det viktig å ha trygghetsalarm.Disse alarmene må være gratis for alle pensjonister.

 

Eldresentre er noe av det aller viktigste vi har for de eldre. Det må

være gode tilbud fra flere eldresentre i hver bydel, og de må være

åpne og imøtekommende overfor alle. Eldresentre skal være frie og

mangfoldige institusjoner, styrt av de eldre selv. Tilsvarende må

dagsentrene ha høy kvalitet og være åpne for alle.

 

En verdig alderdom må bli mer enn fagre ord. For det handler om å

leve! Det skal være godt å bli gammel i et verdens rikeste land!

Gå til innlegget

«Kristen politikk»-valg- og verdier

Publisert rundt 10 år siden

Kristne stemmer forskjellig.Og slik må det være

Det er direkte ukristelig å hevde at Bibelen er en kokebok

med oppskrifter på politiske løsninger. Det finnes i Norge

praktiserende kristne i alle partier. Når kristentroen påvirker noen

politikeres avgjørelser for eksempel i lovgivningen er naturligvis det

helt legitimt. Men en slik kristen påvirkning gir ikke avgjørelsen en

kristen legitimitet. Hvis noen hevder det blander de det verdslige og

det åndelige regiment sammen og gjør kristendommen til en lovreligion.

Jeg prioriterer daglig hva jeg skal irritere meg over. Men debatten om

hva som er kristelig politikk som reises under hver valgkamp, har jeg

ikke helt klart å la være å irritere meg over. For når det går mot

valg, blir det ofte et tema om hvordan det kristne folket bør stemme.

Etter 22.juli har vi opplevd hva som binder oss sammen i landet her

høyt mot nord. Vi må gå til stemmeurnene 12.september for å vise at

vi vil verne om disse verdiene.

For det er viktig å ta vare på disse grunnverdier. Vi har blitt flinke på

likhet i kongeriket selv om levekårene for mange ikke er gode nok.

Vi har et stykke igjen å gå når det gjelder mangfoldet, det flerkulturelle

Norge.

Dersom samfunnet lar grunnverdiene flyte, vil markedet overta hele

styringen. Da vil de svake tape! Felles for oss kristne er en jo

nettopp en tro som utfordrer til engasjement for fattige, svake og

de som faller utenfor. Og en rettferdig fordeling.. Derfor er det viktig at

enkeltindividet ikke settes fremfor fellesskapet. Og det skal et visst

mot til å stemme på partier som gjennom ”sine kristne grunnverdier”

skaper angst for det ukjente og fremmede! For det er langt fra det

jeg vil kalle en kristen politikk!

Vi bør legge vinn på å  bygge det politiske arbeid påverdier

som rettferdighet, fellesskap, omsorg og kjærlighet, noe som har preget nasjonen

etter 22.juli. 

For kommunevalget 12. september handler dypest sett om verdier!

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere