Knut Haug

Alder: 97
  RSS

Om Knut

. Tidligere forstander/pastor. Interesser: Kristusliv, verdidebatt, og alt som kan gi større klarhet i åndelige sannheter. Glad i mennesker og ønsker for alle at de må få se inn i evangeliets rikdom og gjennom det få trøst og rettledning for livet her, og erfare at vi i Kristus av Gud har fått evig liv .

Følgere

Det ondes problem.

Publisert rundt 10 år siden

Disse tanker kommer inspirert av Leer- Salvesen`s tankevekkende, kloke artikkel i dagens Vårt Land.-Som bør leses i sin helhet!

Her viser han til det han tenker om det som skjedde 22 juli-2011, og skriver bl.a:" De vanskelige spørsmålene om det ondes eksistens handler minst like mye om menneskesyn som gudsbilde".

Vidre sier han:"Det ondes problem er så eksitensielt at det i sitt vesen er tverrfaglig. Flere fagfolk må inviteres inn i diskusjonen, og selvsagt også lekfolk. Vi finner nok aldri de fullgode svarene som er tilstrekkelige for de nærmest berørte blandt de sørgende etter 22 juli. Men vi kan komme litt  lengre i retning av forståelse hvis vi samtaler på tvers av faggrenser."

Dette er jeg hjertens enig i.-Det som jeg er redd for er at det som blir sagt oss fra Guds ord om det ondes problem blir oversett.-For her har vi mye forklart.F.eks. det Jesus sier i Joh.ev. 10,10:" Tyven  kommer bare for å stjele og myrde og ødelegge. Jeg er kommet for at de skal ha liv og overflod."Her ser vi tydelig at det er to forskjellige makter som vil påvirke oss. Den onde som vil stjele og myrde og ødelegge, men så kan vi ta vår tilfliukt til Jesus som har beseiret den onde.

Paulus behandler det samme i Efeserbrevet Kap.6, 10-18, hvor han sier til leserne:" Bli sterke i Herren og i hans veldige kraft! Ta på dere Guds fulle rustning, så dere kan holde stand mot djevelens listige angrep. For vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot verdens herskere i dette mørke, mot ondskapens åndehær i himmelrommet.

Ta derfor Guds fulle rustning på, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt."-Så kommer rustningsdelene hva de består av---les!   Vi forstår at det er en åndskamp mot den/det onde vi står i, og derfor må de onde krefter nedkjempes med åndelige våpen!

Gå til innlegget

Visdommen ovenfra--

Publisert over 10 år siden

Jakobs Brev Kap;3.vers 17." Men den visdom som kommer ovenfra, er først og fremst ren, dernest er den fredsommelig, rimelig, ettergivende, full av barmhjertighet og gode frukter, den gjør ikke forskjell, den hykler ikke.

Her  ga Jesu bror oss noe å tenke over.-Den "himmelske" visdom som her beskrives er noe vi burde trakte etter.-Det som først slår meg er at den er så fri fra selviskhet.- Det som ligger for vår natur nærmest.

Her i dette enkle bibelvers ser vi (om dette praktiseres) en vei som kan fri oss fra den vi ser i vår verdens sammenheng.-Her er det så lett å se at kjærligheten er fraværende og egoismen råder.

Men det er umulig å gjøre noe med dette før en opplever hva det ligger i Guds evangelium.-Han som elsker oss betingelsesløst og som har bevist det ved å sende sin egen Sønn til oss for å frelse oss fra våre synder.

Gå til innlegget

Guds kall.

Publisert rundt 11 år siden

Vi er alle kallt av Gud. Til samfund med han.

Vet du at du er kallt av Gud?- Det står i Salme 51: "Den Allmektige Gud Herren, taler og kaller på jorden fra solens oppgang til dens nedgang".

Gud kaller altså PÅ JORDEN, og så sant du er av dem som bor på Guds skapte jord, kaller han deg.

Hva kaller han til?-Først og fremst EVIG FRELSE for din sjel. Det står i Joh. ev. 3, 16:"For så har Gud elsket verden, at han gav sin Sønn den enbårne,for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes men ha evig liv". Vi tar med vers 17 også": For Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men forat VERDEN SKULLE BLI FRELST VED HAM.

Hva gjør vi så med hans kall?-Tror det og takker for det skulle vel være en selvfølge for vi vil da ikke gå fortapt men ha et EVIG LIV HER OG NÅ ved det Gud selv har gitt oss i Kristus Jesus!

Når vi slik i tro til Gud tar imot den frelse han har gitt oss da han lot sin Sønn dø for våre synder på korset-da blir vi født på ny-og ser Guds rike. Vårt liv blir forandret, vår vandring på jorden blir i samfund med HERREN.-Vi ser med nye øyne på vår neste, ja blir Jesu disipler som ønsker i alt og følge ham  , etter den kraft han får gi oss.

Gå til innlegget

Flott engasjement.

Publisert rundt 11 år siden

Leser i nettavisen til Vårt Land at Arnfinn Klemetsen vil engasjere seg i KrF.

Det synes jeg var positivt. Klemetsen er en kapasitet på mange områder. Han kan

være med å tilføre KrF tanker som kan være med å bygge opp partiet.- Så jeg ble

meget begeistret for nyheten, og ønsker både partiet og Klemetsen lykke til.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere