Knut Rasmussen

Alder: 82
  RSS

Om Knut

Pensjonert lektor fra vgs (matematikk, fysikk og data) som er interessert i kristendom

Følgere

Okkupert er en serie som kommer på Tv2.

Publisert nesten 6 år siden

Den skal vise hvordan det vil oppleves å være okkupert av Russland. Jeg viser først til et innlegg jeg hadde for en tid siden.

Åpningen av Vestfronten startet i Normandie 6 juli, mens Østfronten ble åpnet i Sør Varanger 17 okt 1944.

Festung Kirkenes hadde vært under konstant bombing (mest bombet under krigen, bare Malta ble mer bombet) i lang tid. Det var russerne(VG tok feil de trodde det var tyskerne som gjorde dette) som bombet byen med bl.annet med amerekanske fly (husk låne leie avtalen). Etter at befolkningen ble terrorisert med bombing, ble russerne mottatt med begeistring som befriere. Etter hvert trakk russerne gradvis tilbake fra Finnmark, men ble stående i Sør Varanger i neste 1 år. Først ble Finnmark brent ned av tyskerne og når russerne trakk seg ut tok de allt av  løse gjenstander med verdifult verktøy med seg som krigsutbytte. 

Grensepasseringer har blitt myket opp gjennom Barentssamarbeidet og for noen år siden innført lettere overgang med innføring av grenseboer bevis. Det har ført til at det er nå nesten 30% russere som er bosatt i kommunen. I tillegg er det kommet mennesker fra andre land som også har søkt om arbeide her. En kan jo spekulere i hvor dette skal ende. På Kola halvøya bor det millioner av russere og når de dårlige tidene kommer til Russland, vil vi nok få en mengde russere som vil bosette seg her.

I sommer var eg på et møte med noen russiske journalister i Sør Varanger i forbindelse med organisasjonen Folk til folk ved en grense.

Jeg spurte journalisten om hun kjente til grenseoppgangen i 1828. Da gikk grensa langs Pasvikelva og Jarfjordområdet var russisk. Russerne ville gjerne ha område rundt klosteret Boris Gleb og og til gjengjeld ble  Jarfjordområdet  norsk og grensa går nå langs GrenseJakobselv.

Ja det viste hun om. Det som skjokkert meg var  at hun kalte  det for et FELLESOMRÅDE??????????????

Det var jo mange som trodde at russerne aldri ville trekke seg ut i 1944, det gikk jo nesten ett år.

Det har nok russerne angret på. De strever med sine grunne fjorder, slik at oljeomlastningen må foregå i Bøkfjorden.

Det er spenninger ved grensen og det var endel flere soldater som var utplassert i sommer.

Jeg tror mange i nord ser på dette som realistisk.

Gå til innlegget

Hvor ble det av bots og bededagen?

Publisert nesten 6 år siden

Det ser ut som at denne dagen er tonet veldig ned.

Ved lov av 22. desember 1950 ble bots- og bededagen lagt til søndagen før Helgemesse 

Dermed er førstkommende søndag (den siste søndagen i oktober) bots og bededag. 

Men trenger vi den lenger? 

Trenger vi ikke gjøre bot og be hver eneste dag? 

ER det ikke noe som heter daglig omvendelse? 

Jo - visst er det det. 

Men husk bakgrunnen for tradisjonen for en bots og bededag - en nasjonal dag ETTER ulykker eller i forbindelse med truende katastrofer. 

M.a.o. at HELE nasjonen samles EN spesiell dag til bot og bønn. 

Etter å ha lest boka 22.juli-profetien av Jeremy Hoff så ser det ut at vi kunne trenge denne dagen.

Det er sterkt å lese om venstresida sin kamp mot staten Israel i en rekke år og den støtte de har gitt til  totalitære  krefter som Hamas (og  Isil).

Jeg er enig med forfatteren at vi kunne trenge en dag for å ta et oppgjør mot disse antisemitiske holdningene.

Undersøkelser viser at antisemitismen er ganske utbredt. Jøder tvinges tilbake til Israel og til det trengs nye bosetninger og vi har spektakkelet gående.

Gå til innlegget

Arnljot Wig ble tatt av plakaten (Kolbergs uttrykk)

Wig og hans kollega fikk tidvis sterk kritikk for programlederstil og valg av tema i programmet, og Wig var en tid Norges mest utskjelte programleder. Han ble tatt av plakaten og vi så ikke mer til han før han gikk av .

Den vanlige oppfatning var at ansiktet hans var "brukt opp" og  fra  da av satte den politiske korrektheten inn.

Nrk lager et flott program for tiden  Sommeråpent, men så dukker Tooji opp i programmet.

Det er jo vært endel skandaler  i Nrk og en lurer på om Nrk driver rehabilitereing for Nav med forkvalkende mennesker.

Hvor lavt kan en person synke , men likevel kan brukes på Nrk?

Gå til innlegget

Men hva med forkynnelse av buddhismen?

Gjennom mange år som aktiv på høyeste nivå i Human-Etisk Forbund har jeg og ledelsen ellers bedt departementet gjøre klart at det ikke er lov til å drive forkynnende virksomhet i skolen. Dette har i prinsippet vært «forbudt» siden 1969 da kristendomsundervisningen sluttet å være dåpsopplæring, men myndighetene har vegret seg for å innskjerpe dette faktum til tross for utallige henvendelser fra oss og fra enkeltmedlemmer av forbundet.

Likefult er buddhistisk forkynning  på full fart inn i skolen.

Mindfullness innføres i skolen.Hvis du mislykkes, kan du kanskje prøve deg på mindfulness – en metode til selvhjelp som opprinnelig stammer fra buddhismen. Metoden lar deg løse psykiske problemer ved å observere følelsene dine på en nøytral måte, mens de farer forbi ditt indre blikk – som skyer som glir over himmelen.

Den nederlandske pedagogen Eline Snel har forsket på bruk av mindfulness i nederlandske skoler og institusjoner. 

Videre driver media  med skadelig åndelig påvirkning.

Det spys det ut satanisk musikk, åndemaning osv. Krimhistorier er blitt så grufulle av ondskap at mange  blir dårlig av å se på. Hvis vi tar inn over oss all ondskap som serveres, blir vi like ondskapsfulle selv. Vår Harry Potter generasjon er blitt innført i okkultisme med demonbesettelser.

Vi har forlatt våre kristne standarder og  de moralske standarder i samfunnet har sunket på et slikt lavmål at  en må spørre seg om hvor dette skal ende. Det er blitt så galt at noen vet ikke forskjell mellom rett og galt slik at de ikke kan dømmes. Jeg lurer på om det eksisterer noen minste moralske nivå hos Human-Etisk Forbund eller er det fritt fram?

Et tegn på det lave nivået er at høfligheten og takknemligheten er nesten fraværende hos mang en ungdom.

Det er selvet og det vulgære som dyrkes fram.

Hva har kirka å stille opp mot forkynning av falske religioner  i skolen?

Som et mottrekk mot buddhismens mindfullness, bør det  vurderes innføring kristen meditasjon.

Jeg vil trekke fram Andrew Wommack program om å utdanne disipler:  http://www.awmi.net/tv/this_week

Denne uka underviser han om kristen meditasjon.

Forrige uke underviste han om helbredelser og hva det er som hindrer helbrelser.

Vi må innføre en moralsk opprustning som  Oxford bevegelsen

Gå til innlegget

Du må ikke sove

Publisert over 6 år siden

Nessum dorma

Nessun dorma! Nessun dorma!

Tu pure, o, Principessa,

nella tua fredda stanza,

guardi le stelle

che tremano d'amore

e di speranza.

Ma il mio mistero è chiuso in me,

il nome mio nessun saprà!

No, no, sulla tua bocca lo dirò

quando la luce splenderà!

Ed il mio bacio scioglierà il silenzio

che ti fa mia!

(Il nome suo nessun saprà!...

e noi dovrem, ahime, morir!)

Dilegua, o notte!

Tramontate, stelle!

Tramontate, stelle!

Nobody shall sleep!...

Nobody shall sleep!

Even you, o Princess,

in your cold room,

watch the stars,

that tremble with love and with hope.

But my secret is hidden within me,

my name no one shall know...

No!...No!...

On your mouth I will tell it when the light shines.

And my kiss will dissolve the silence that makes you mine!...

(No one will know his name and we must, alas, die.)

Vanish, o night!

Set, stars! Set, stars!

At dawn, I will win! I will win! I will win!

Noe av det siste Puccini skrev var Nessum dorma.

La disse toner gi oss håp i de dystre tidene vi lever i.

https://www.youtube.com/watch?v=z5cryp4Mylg

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere