Knut Rasmussen

Alder: 82
  RSS

Om Knut

Pensjonert lektor fra vgs (matematikk, fysikk og data) som er interessert i kristendom

Følgere

Staa sammen!!!!!!

Publisert over 5 år siden

Dumme politiker ødelegger i utenrikssaker (vi har jo en uskreven lov av vi står sammen da.)

Om Bjørnstjerne Bjørnson i 1905 finnes det en kjent historie. Den ble offentliggjort på selveste 7. juni 1905 og lyder slik:

Bjørnson telegraferer til statsminister Christian Michelsen med beskjeden "Nu gjælder det at staa sammen!" Michelsen svarer omgående: "Nu gjelder det at holde kjæft!"

Myndighetene prøver å effektuere stortingets vedtak med å sende ut de flyktningene som ikke har adgang til riket, slik at vi kan hjelpe de som trenger besyttelse.

Nå ser vi at utleveringsavtalen kanskje må skrotes på grunn av dumskap fra opposisjonen. Resultatet blir at Russland ikke vil ha noen av de ca 5000 som kom syklende over grensen og da får vi en dominoeffekt, at alle land i Europa kommer til å stenge sine grenser.

Som FN-representanten sa vi må vente på EU som vil komme et forslag hvordan krisa skal løses. Dette er jo ingen som tror på.

Bråkmakerne i opposisjon har kanskje ødelagd en gyllen sjanse  og de bærer  et stort ansvar.

Kunne ikke vi overlatt dette til myndigheten i stillhet og evaluert resultatet i ettertid.

Jaja. Det meldes om at det vil  innen 2017 komme 4 mill. flykninger til Europa

Gå til innlegget

Mange nasjoner deltar i kamper mot Is i Midtøsten.Er det starten på trengselstider?

Viktige temaer på Paris-toppmøtet:

1.Utslippskutt

Landene skal komme fram til et langsiktig klimamål fram mot 2050. I tillegg skal alle land melde inn mål for hvordande skal kutte i sine utslipp. Partene må bli enige om hvordan de skal måle og rapportere om arbeidet med utslippskutt går fremover.

2. Klimatilpasning

Selv om det fortsatt er mulig å bremse klimaendringene, vet vi at de fortsatt er merkbare over store deler av verden. Sykloner, flom og tørke fører til økonomiske tap, og store skader i mange land.

Mange land er nødt til å tilpasse seg for at det skal være mulig å fortsette å leve der. Både tilpasning til klimaendringer og gjenoppbygging etter naturkatastrofer koster penger.

Vi skal bruke vanvittig mye penger for å nå klimamålene om 30 år. Andre akutte behov må vike.

Kina som forurenser mest, gjør lite og Indonesia jukser med utslippstallene sine (gigangiske skogbranner).

Se mitt innlegg: http://www.verdidebatt.no/debatt/cat1/subcat5/thread11613934/

Hvordan tro at vi skal oppnå noe, når det er bare Europa som drar lasset?

Hvorfor er det så lunken oppslutning blant kristne, bare entredjedel engasjerer seg.

Kan det henge sammen med Matteus 24 som omhandler om trengselstider?

Er klimaendringene  bare begynnelse på trengselstidene?

Noen kristne stoler på  at Gud ordner opp, mens noen kristne (i Dnk) mener vi må hjelpe Gud. 

Matteus 24  Den store trengsel 

15 Når dere ser at det motbydelige som ødelegger, det som profeten Daniel har talt om, står på hellig sted – la den som leser opp, tyde det! 

16 – da må de som er i Judea, flykte opp i fjellene. 

17 Den som er på taket, må ikke gå ned for å ta med seg noe i huset, 

18 og den som er ute på markene, må ikke vende hjem for å hente kappen sin. 

19 Ve dem som venter barn og dem som gir bryst i de dager! 

20 Men be om at dere slipper å flykte om vinteren eller på sabbaten. 

21 For da skal det komme en trengselstid så stor som det aldri har vært fra verdens begynnelse og til nå, og som det heller aldri skal bli. 

22 Om disse dagene ikke ble forkortet, ville ikke noe menneske bli frelst. Men for de utvalgtes skyld skal disse dagene forkortes. 

Når Menneskesønnen kommer 

23 Om noen da sier til dere: ‘Se, her er Messias’ eller: ‘Der er han’, så tro det ikke! 

24 For falske messiaser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for om mulig å føre selv de utvalgte vill. 

25 Nå har jeg sagt dere det på forhånd! 

26 Om de altså sier til dere: ‘Se, han er ute i ødemarken’, så gå ikke dit ut, eller: ‘Se, han er i et rom der inne’, så tro det ikke. 

27 For slik som lynet går ut fra øst og lyser like til vest, slik skal det være når Menneskesønnen kommer. 

28 Hvor åtselet er, vil gribbene samles.

29 Så snart denne trengselstiden er over, skal solen bli formørket og månen miste sitt lys. Stjernene skal falle ned fra himmelen, og himmelens krefter skal rokkes. 

30 Da skal Menneskesønnens tegn vise seg på himmelen, da skal alle folkeslag på jorden bryte ut i klagerop, og de skal se Menneskesønnen komme på himmelens skyer med stor makt og herlighet. 

31 Når basunen lyder, skal han sende ut sine engler, og de skal samle hans utvalgte fra de fire verdenshjørner, fra den ene enden av himmelen til den andre. 

Lær av fikentreet 

32 Lær en lignelse av fikentreet: Når det får sevje i greinene og skyter blad, da vet dere at sommeren er nær. 

33 Slik skal også dere vite, når dere ser alt dette, at han er nær og står for døren. 

34 Sannelig, jeg sier dere: Denne slekten skal ikke forgå før alt dette skjer. 

35 Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldri forgå. 36 Men den dagen og timen kjenner ingen, ikke englene i himmelen og heller ikke Sønnen, bare Faderen. 

36  Men den dagen og timen kjenner ingen, ikke englene i himmelen og heller ikke Sønnen, bare Faderen. 

37 Som i Noahs dager, slik skal det være når Menneskesønnen kommer. 

38 For i tiden før storflommen spiste og drakk de, giftet seg og giftet bort, helt til den dagen Noah gikk inn i arken, 

39 og de skjønte ingenting før flommen kom og tok dem alle. Slik skal det være når Menneskesønnen kommer. 

40 Da skal to menn være ute på markene; én blir tatt med, én blir igjen. 

41 To kvinner skal male sammen på kvernen; én blir tatt med, én blir igjen.

42 Så våk da! For dere vet ikke hvilken dag deres Herre kommer. 

43 Men det skal dere vite: Dersom husherren visste når på natten tyven kom, ville han våke og ikke la ham bryte seg inn i huset. 

44 Derfor må også dere være forberedt! For Menneskesønnen kommer i den time dere ikke venter det.

45 Hvem er da den tro og kloke tjeneren som herren har satt over de andre tjenerne for å gi dem mat i rett tid? 

46 Lykkelig er den tjeneren som herren finner i arbeid med dette når han kommer tilbake! 

47 Sannelig, jeg sier dere: Herren skal sette ham over alt han eier. 

48 Men sett at dette er en dårlig tjener som sier til seg selv: ‘Det varer lenge før herren min kommer’, 

49 og så gir seg til å slå de andre tjenerne og spise og drikke sammen med drukkenbolter. 

50 Da skal tjenerens herre komme en dag han ikke venter og en time han ikke kjenner, 

51 og hugge ham ned og la ham dele skjebne med hyklerne, der de gråter og skjærer tenner.

Gå til innlegget

Nå er er hysteriet i gang igjen. Det er ikke måte på hvilken elendighet vi har i vente, alt håp er ute er omkvedet.

Jeg støtter alt arbeid med å ta vare på naturen, men..

Det er frykten for at temperaturen kan komme over 2 grader det dreier seg om, men oppvarmingen har ennå ikke vist seg. 

Og hvem er det som har forårsaket klimaelendigheten: jo det det er du og meg. Men vi  kan få syndens forladelse gjennom kjøp av klimakvoter og skatter. Det er blitt en religion dette for venstresida.

Det er Moder Jord som er den nye guden og vi har presteskapet og menigheten på plass. De gudløse har opphøyd seg til guder og har oversikt om alle problemer som kan ramme oss.

Disse klimafantastene kan altså utelukke at en astroide kan ramme oss eller at en at en vulkan bli aktiv igjen og formørke hele jordkloden med sin forurensing. Vi betaler milliarder til for å bevare regnskogen, men hva gjør vi med skogeierne som som gjør det stikk motsatte på lokalt plan? Eller når vi hadde en gigantisk skogbrann i Indonesia? Eller om  vi får en stor utblåsning av solvind som treffer jord og slår ut alt av kommunikasjon. Stømmen går og vi må fyre opp med ved med sterk forurensing og ikke får vi ut varer i butikken uten bankkort? Men disse gudene vet at det er klimakrisen som må løses og bare den kan redde oss om 50 år.

Derfor moret det meg ekstra når vi fikk se TV-bilder fra dybt vann i Sognefjorden og forskerne gjorde store øyne: Dette hadde de ikke sett før.

Det er som som en person som har engstet seg hele livet for at han kunne få kreft , men dør i en trafikk ulykke.

Det er ikke nok med terrorisme, men Paris skal også belemres med voldelige klimademonstranter. Muslimer kaster stein på den onde i Mekka, men her i Paris kan en kaste stein på kapitalismens ufyselige konskekvenser.

Å tro at en kan løse  all verdens klimaproblemer på et møte er jo dømt til å mislykkes. Når jeg så på noen demonstanter kledd i engleklær med plakat 100% ren  energi, altså 100% rensing fra første dag (hørt den før?). Det er jo som ønske om paradistilstander og opphevelse av alle fysikklover. 

Jeg har tatt influensavaksinen, men får aldri vite om det var den som virket når forble symptomfri. Jeg tar vaksinen i forvisning om at det ligger forskning bak.

Men klimahelbredring er et engangsforsøk med hjelp av klimamodeller og basereres seg på at en tror medisinen virker.

Her kan en med noen skuddsalver lamme byene  Paris og Brussel (Europas hovedstad) eller med noen skuddsalver sette hele turisitindustrien i Tunisia ut av spill.  Men en vil bruke vanvittige summer på å redde klimaet om 50 år.

Gå til innlegget

Lux aeterna

Temaet var mysteriet.

Lux aeterna, det evige lys.

Vi nordfra har en avbilding av det, nemlig nordlyset.

Må han ha mange gode år enda.

Takk for en fin avskjedspreken over radio.

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere