Knut Rasmussen

Alder: 82
  RSS

Om Knut

Pensjonert lektor fra vgs (matematikk, fysikk og data) som er interessert i kristendom

Følgere

Alt skal bli gratis, men hvem skal betale ?

Publisert over 5 år siden

Mange er opptatt av søppelberget, men hvem bryr seg om gjeldsberget?

Mette Hanekamhaug stiller spørsmålet:

Oslo - en kommuniststat?

Nå skal det bli gratis barnehage i Oslo.

Avisene forteller hvordan du kan  få det meste gratis fra det offentlige.

Her er tre eksempler på hvordan folk tar seg tilrette:

1)Vi bestemte oss for å gå til aksjon, forteller han til NRK.

De bevæpnet seg med slagvåpen og reiste ut.

– Tyvene ble møtt med brutal, rå, vold. Når vi var ferdig med dem, satte vi dem ut i veien, med bruddskader og sånn smått.

De kvittet seg med bilen de antatte tyvene hadde brukt.

– Det var ikke meningen at de skulle omkomme, men godt med juling fikk de.

Han vurderte aldri å ringe til politiet, for erfaringen fra andre i bransjen er at dieseltyveri bare blir henlagt. Han angrer ikke på det han gjorde og er heller ikke bekymret for hvordan det gikk med de antatte tyvene.

Resultatet er selvtekt og oppbygging av  borgervern.

2)Du kan gå inn å forsyne deg med varer i butikker uten å betale, det har ingen konsekvenser

I fjor sendte vår butikk inn et tosifret antall anmeldelser på tyveri fra vår butikk, der tyven gjennom et standard anmeldelsesskjema innrømmer de faktiske forhold og skriver under med fullt navn og adresse, etter å ha legitimert seg for oss eller vekter.

Nå er ikke alle anmeldelser ferdig behandlet hos politiet ennå, men tendensen er entydig, også når man tar med anmeldelser sendt inn i 2007: Samtlig anmeldelser blir henlagt. Oppgitte årsaker er forskjellige. Overrasket blir man ikke av at enkelte saker blir henlagt med henvisning til at man ikke har kapasitet til å behandle saken. Overrasket blir man heller ikke over at enkelte saker blir henlagt fordi forholdet er av forholdsvis bagatellmessig art.

Vi må prioritere de alvorlige sakene, og da må mindre saker vike, sier politiet.

Resultatet er at det er lov å prøve seg, du risikerer lite.

3)Det fuskes av studenter og andre som søker stønad hos Nav i millionklassen. 

Vanlig tankegang hos studenter som fusker med borteboerstipend: det er greie penger å få med seg.

Dette ser ut å være en villet politikk:

Vi skal få alt gratis og da må en spørre seg: Hvem skal betale dette tilslutt?

Miljøbevegelsen har sterkt fokus på søppelberget, men hvem bryr seg av gjeldsberget i verden.

Gjelden vokser i akslerende tempo og man trykker bare opp penger. Tilslutt sitter vi igjen med monopolpenger, de er  verdiløse. For å skjule at pengene ikke har noen verdi lenger, så  går samfunnet  over til elekronisk betaling.

Vi er på full fart i det kommunistiske samfunn hvor alt skal bli gratis, men vi mister all vår frihet.

Gå til innlegget

Gjør alle folkeslag til mine disipler.

Publisert over 5 år siden

Andrew Wommack prøver å realisere dette..

En stor dag for oss norske på awmi.net. 

Andrew Wommack har besøk av Robert og Elizabeth Muren i et intervju i går 

23 mars. Han er norsk og hun er cubansk/norsk og er nå innstalert på Bible College Charis.

Hun kommer fra en misjonærfamilie.

Andrew Wommack har fått et spesielt oppdrag, nemlig å realisere Matteus 16,18:

Da trådte Jesus fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. 19 Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn 20 og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.»

Andrew Wommack skriver:

Jamie and I are so thankful our path has crossed with yours. In fact, we believe it was a divine appointment. Over forty years ago, an encounter with God changed our lives forever, and we believe He’ll do the same for you. We consider it a privilege to have the opportunity to share the truth of His life-changing power and grace with you.

God called us to teach the truth of the Gospel to the body of Christ with special emphasis on God’s unconditional love and the balance between grace and faith. We are doing our best to fulfill that call by teaching at seminars, in churches, on radio and television, by training others at Charis Bible College, and by developing ministry materials designed to help you in your relationship with the Lord. 

Gå til innlegget

Denne ble skrevet som kommentar til innlegget: http://www.verdidebatt.no/debatt/cat1/subcat11/thread11632693/

Nå ligger gutta så langt etter at jentene vil gjerne hjelpe oss med en guttekvote.

Det var så lite menn i redaksjonen, så de fikk bare tak damer til å diskutere dette!!

Patriarkatet  ligner maursamfunnet (ordspråkene 6,8), alle (kvinner og menn) har sin plass i samfunnet og sin oppgave. Men vi er på full fart over til matriarkatet, bi-samfunnet med dronning (kvinner) og arbeidsbier (menn).

Dette er en utvikling som har vært kjent lenge, ingen har gjort noe (er det pga at kvinner har vært opptatt av kvinnekvoter i aksjeselskaper?).

Vi har en skolen med stor vekt på det sosial relasjoner med eleven, mens menn er mer handlingsorientert, vekt på undervisningen. Hvis du ryker uklar med en elev og du ikke kan snakke for deg kan det bli en sak høyt oppe i hierkratiet.

Resultatet er at menn ikke trives i skolen og forlater den.

Mer og mer har skolen blitt skreddersydd for jenter og resultatet ser vi.

Det er bare 30-35% menn som fullfører høyere utdanning og vi har fått store andeler av kvinner i legeyrket ( 70%), veterienær (90%) og psykologer nesten bare.

Tenkt det for noen tiår tilbake så var det nesten bare 100% menn i disse yrker!

Nå diskuterer damer hva skal vi gjøre med menn? Har vi bruk for dem(egentlig ikke det, vi har jo sædbanker)?

En kvinnelig urolog (70% kvinner) ble spurt om de var interessert i menns underlivsplager.

Overhode ikke var svaret. Det ser ikke lyst ut for oss menn.

Den norske snekkeren er også ute, 80 % flipper ut på yrkesfaglinja.

Grunnen migrasjonen utenfra fallbyr lønnene sine og norske snekkere faller ut.

Så det lekker i begge ender.

Gå til innlegget

Hva er skildnaden på en radikal muslim og moderat muslim?

 Dagens høyreekstreme finnes i alle samfunnslag i Norge fra arbeidsledige til professorer, det er både menn og kvinner. Truslene fra dem blir stadig grovere, mener eksperter.

– Vi ser både arbeidsledig, professorer og kriminelle, sier Øyvind Strømmen.

Han får støtte fra Tore Bjørgo

– Det er et bredt spekter av folk som i åpent landskap på nett promoterer vold, kommer med konspirasjonsteorier og er imot muslimer, sier Bjørgo.

Her gjør man den feilen som mange mener gjøres mot muslimer, man sondrer ikke mellom radikale  og moderate.

Det er jo mange som debatterer som spør seg om jeg en høyreekstremist/rasist eller nazist.

Å slynge ut slike generelle karakteristikker uten å komme med noen definisjoner, er å forsterke den polariseringen vi allerede har.

Det er tre punkter som er avgjørende for temperaturen i flyktningedebatten.

1)En er i ferd med å implementerer en fremmed kultur her til lands, nemlig muslimsk kultur (ingen har mot imot muslimer  som Bjørgo hevder) og det er vi som må tilpasse oss den.  

Det råder  en stor kunnskapsløshet om hva islam er og hva hva denne utviklingen innebærer. Mange land har problemer med den muslimske kulturen. Er det ikke påfallende at ingen andre religioner har noen problemer med å tilpasse seg  her i landet?

2) Hva skjer med nasjonalstaten? Hva skjer når Tyrkia truer med å åpne grensene og millioner strømmer til Europa.

Alle land må stramme inn for ikke å være det mest liberale og populære landet å komme til.

Har vi beredsskap tilstrekkelig til å møte denne situasjonen? Politimesteren i Øst Finnmark vil ha myndighet til å stenge grensa før noen passerer denne.

3) Det har aldri vært noen avstemning om vi vil ha en slik utvikling. Vi stemmer og stemmer, men får ikke bestemme.

Hvorfor begikk Brevik disse syke handlingene? Jo det var nettopp for hindre en slik utvikling med oppsmuldring av nasjonalstaten.

Det er jo dette som  driver polariseringen. Vi har aldri hatt høyreekstremisme i større grad hvis vi ikke hadde dette påtrykket  utenfra med destruksjoin av nasjonalstaten som resultat.

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere