Knut Rasmussen

Alder: 82
  RSS

Om Knut

Pensjonert lektor fra vgs (matematikk, fysikk og data) som er interessert i kristendom

Følgere

Kampen mellom liberal og konservativ kirke.

Publisert nesten 5 år siden

Er det lov å plystre eller joike?

Biskopen skriver i en artikkel at han vil ikke gripe inn mot menighetsrådet i Kautokeino.

 Det var i forbindelse med en konsert i Kautokeino kirke at artist Maria Arredondo fikk en lang liste med krav, blant annet fikk hun ikke plystre, hun måtte ta bort «Hovedøen», ikke jodle og ikke være for jovial. Det meldte Dagbladet.

– Jeg registrerer at Kautokeino kjører strengt, og det må de få lov å gjøre. De er i sin fulle rett til å gjøre det, og Arredondo kan jo gjøre andre ting når hun blir bedt om det, sier biskop Olav Øygard. Han er klar på at menighetsrådet bestemmer hvordan kirken skal brukes.

– Det er mulighet til å anke et vedtak til biskopen, og biskopen kan overprøve menighetsrådet. En slik sak har jeg imidlertid ikke hatt på mitt bord i løpet av den tida jeg har vært biskop, så det er ikke vanlig, sier Øygard.

– Det handler om samisk kultur, og da må de få definere det. Vi kan ikke komme utenfra å bestemme det, det har vært nok av at man kommer utenfra og forteller samene hva man synes er rett og galt og hva de skal like, sier biskopen.

Argumentasjonen mot plystring, forstår han ikke helt hvor kommer fra.

– Jeg har hørt det i forbindelse med det læstadianske miljø at å plystre er en påkalling av djevelen. Jeg vet også at man har et generelt vedtak mot joik i kirka, og det er nok derfor man er tilbakeholdne med folkemusikk. Det handler om hvilke assosiasjoner det skaper, sier Øygard.

For kort tid siden ble en kvinnelig prest nektet å holde gudstjeneste i Láhpoluoppal, i Kautokeino kommune. Den gang var det Samemisjonen som sto bak. Biskopen innrømmer at det er oppsiktsvekkende at det er Indre Finnmark som stadig kommer i søkelyset.

 Det er selvfølgelig kjempekinkig. Vi er ikke vant til disse restriksjonene, vi har også kapeller i Nord-Troms som eies av læstadianske menigheter hvor læstadianere kan styre bruken. I Kautokeino er dette så langt jeg vet en ny problematikk. Det som skjedde i Láhpoluoppal var ren diskriminering, fastholder han

Biskopen forklarer at en del av årsaken til den sterke posisjonen det konservative synet har fått i Kautokeino, kan være den spesielle historien med avskjedigelsen av presten Lyngmo som startet sin egen virksomhet i bedehuset.

 Den store menigheten vil ikke provosere ved å være mer liberal slik at folk ikke vil gå i den røde kirka. Det er en dynamikk der som gjør det mer konservativt enn bygda og lokalsamfunnet, forklarer Øygard.

Det er i hovedsak den såkalte Lyngen-læstadianismen som har fått kraftig fotfeste i Kautokeino, mens Karasjok tradisjonelt har vært mer knyttet til Alta.

 Læstadianismen står sterkt i en del miljøer, selv om den er svekket en del steder. I området Elvebakken/Kronstad i Alta, Kautokeino og Lyngen/Nord-Troms, er bevegelsen fortsatt sterk, til tross for at den er svekket i forhold til tidligere. Mange er vokst opp i tradisjonen og har tilknytning og lojalitet. Det er en gammel vekkelse, som har sitt utspring for 150 år siden, så da blir den naturlig nok konservativ. Fortsatt i dag betyr læstadianismen mye positivt for mange mennesker, men deler av bevegelsen er lite på plass vår tid, sier biskopen.

Menighetsrådet i Kautokeino har også varslet at de vil nekte homofile å gifte seg i kirka.

Dette vedtaket har ikke formell gyldighet, ifølge Øygard.

De har ikke hjemmel for å nekte. En liturgi som er fastsatt for vår kirke, gjelder i hele landet, slår biskopen fast.

Biskopen karakteriserer  denne  menigheten som gammel samisk bevegelse og  som er i ferd med å dø ut.

Han isolerer dette til et  sært problem langt mot nord og for oss i sør ikke behøver å engasjere oss i?

Eller er det her opprøret starter mot den liberale kirka?

Nå snart legges den nye vigselsliturgien fram, 7 oktober.

Hvordan blir den utformet?

Vil det gi adgang til ikke bare enkjønnet gifte, men også flergifte (polygami).

Vil det bli flere som vil reservere seg mot den nye liturgien som menigheten i Kautokeino har gjort  og med det resultat  opprivende rettsaker med avsigelse av  konservative prester.

Gå til innlegget

To amerikanske presidenter er der og vi er bare representert med  utentriksministeren.

Sier det noe om vårt forhold til Israel?

Kondolanse til hele Israel.

Gå til innlegget

Hva skal vi frykte mest?

Publisert nesten 5 år siden

Vi bruker milliarder på frykt i sikkerhet og for å hindre et klimahelvete, men overser andre mulige farer som solflares, astreroider, befolkningseksplosjon osv

Truls Sevje, forfatter og foredragsholder har skrevet en interessant artikkel.

FN har to viktige vedtatte målsettinger:

Innen 2100 skal fattigdom være avskaffet og den globale gjennomsnittstemperaturen skal ikke ha økt med mer enn to grader for deretter å flate ut

Ser vi på miljømålsettingen, må det vurderes hvilket fotavtrykk sol, vind og kjernekraft i løpet av sine levetider etterlater seg i naturen, med henblikk på utslipp av CO₂ per produserte kilowattime. Det svenske energiselskapet Vattenfall har gjort en analyse av akkurat dette. Selv om ingen av de nevnte energibærerne produserer CO₂ under drift, skal de lages og til slutt begraves, og det setter sine miljøspor. Solceller produserer 30 til 60 ganger mer CO₂ enn kjernekraft, og vindmøller fire ganger mer. 

Sett fra denne synsvinkelen er kjernekraft mest miljøvennlig

Moderne kjernekraft har heller ingen problemer med lagring av radioaktivt avfall. Lagringstiden kan komme ned til 350 år, avfallet kan også brukes på nytt. Ingen har omkommet på grunn av radioaktiv stråling i et vestlig kjernekraftanlegg av typen generasjon II. 

De tidligere innvendingene mot kjernekraft er blitt til fordommer.

Tenk det vi satte et prøveprosjekt med atomreaktorer på Kjeller og i Halden for å finne ut om atomenergi kiunne brukes  i energiforsyningen.

Denne ble nærmest skrotet.

Frankrike får mestparten av energiproduksjen av kjerneenergi (70%) , mens Sverige og Tyskland skal skrotet sine atomanlegg.

Vi skroter altså dette alternativet selv om vi ikke har hatt noen alvorlige ulykker i Europa. 

Vi skal atså bruke millarder avpenger for å redde klimaet om 50 år og det mens verden går ad dundas med krigen i MØ og med dens ødeleggende virkninger  på andre kontinenter.

Resultatet er flyktninger på flukt destabiliserer i mange land. Fortsatt tror noen at det er utlendinger som skal integreres , men det er vel det stikk motsatte.

Det er vel noe annet vi har mer å frykte (eller se fram til ettersom):

Stjernetyderen HamriskCE viser  i en video  og det er dette oppslaget som vekket hans interesse.

I present evidence why the new moon will most likely be sighted on October 3rd 2016 and why I no longer believe that Sept 23, 2017 is the Feast of Trumpet

(Legg merke til at Månen,Jupiter, Sola, Merkur, Venus og Mars vil være på linje 23 sept 2017. En tilfeldigehet?)

Fantastisk hvilke hjelpemidler en har for å følge med på stjernehimmelen og sammenligne det med den jødiske kalender.

Hvorfor er dette viktige nå?

Vårens jødiske høytider pekte profetisk på Yeshua første komme og høstens jødiske fester peker på hans gjenkomst.  Bortrykkelsen (rapture) kan bli på Rosh Hashanah. (Jonathan Bernie)

Kan dette være høsten hvor  Jesus henter sine venner?

I år begynner Rosh Hashanah ved solnedgang den 2. oktober.

I det gamle Israel, det nye året feiringen av Rosh Hashanah (som betyr "head of the year") var en dag med 100 shofar eksplosjoner og roper av hyllest.

Paul skrev  om at bortrykkelsen vil bli gjenkjendt ved begge disse tegnene:

For Herren selv stige ned fra himmelen med et imponerende rop, med stemmen til erkeengelen og med eksplosjonen av Guds shofar, og de døde i Kristus skal først oppstå. Deretter skal vi som lever, som er igjen, bli rykket opp sammen med dem i skyene ...

- 1 Tess 4: 16-17 TL

Gå til innlegget

Det er en sammenheng mellom Herrens bønn og salme 23.

Dødehavsrullene er en samling av nær 900 religiøse tekster fra jødisk tro og kultur, nedskrevet mellom 200 f.Kr. og 70 e.Kr., som ble funnet fra 1947 til 1956 i elleve huler i ørkenen ved Wadi Qumran, nordvest for Dødehavet.[1]

De GT-skriftene som det ble funnet flest kopier av i Qumran, var Salmenes bok, Jesaja og 1., 2. og 5.del av Mosebøkene. Samtlige bøker i GT er representert i tekstene, unntatt Esters bok, men denne er til gjengjeld funnet i en arameisk variant av GTs hebraiske versjon. De eldste bibelrullene går tilbake til 250 f.Kr.

Davids salmer må være en av de mest leste overhode.

Vi snakker om verdens underverker, men når det  gjelder literaturens "underverker" så må Davids salmer komme høyt opp.

Dette er en dagbok til  en konge under store prøvelser og salme 23 må være den mest intime salmen som er skrevet og som er formet nærmest som en bønn.

I følge en rabbi så er ikke salme 23 så mye brukt av jødene i det offentlige rom, utrolig nok nettopp av den grunn av den er så intim.

Salme 23 er jødenes bønn og kan sammenlignes med  Herrens bønn.

Dr. Mark Rutland  som har skrevet “21 Seconds to Change Your World",

mener at disse to bør leses sammenheng slik han sier det  i intervjuet:

KJB: Thy will be done in earth   Altså in og ikke on. (på jorden)

Det skal altså leses  slik som Jesus uttalte Guds rike er inne i dere.

Gå til innlegget

The Devil is here.

Publisert rundt 5 år siden

Uttalte Chavez under et møte i FN.

Chávez Calls Bush 'the Devil' in U.N. Speech - New York Times.

Jeg skal ikke avgjøre om Chavez talte sant, kanskje det heller var motsatt. Ihverfall så er fruktene av hans virke elendig. Han døde av kreft og han har etterlatt sitt land i ruiner.

Venstredreining i Sør Amerika.

Ved inngangen til 2000-tallet var Sør-Amerika fortsatt preget av en relativt stabil demokratisk utvikling. Et nytt og markant trekk i bildet var at venstreorienterte partier – utenfor de liberale og konservatives tradisjonelle hegemoni – vant valgene i land etter land. Spennvidden var imidlertid betydelig blant de nye statslederne, fra Chiles sosialdemokrati etter europeisk mønster til Hugo Chávez' særegne venstrepopulisme i Venezuela. 

Brasil under president Lula da Silva inntok tidlig en lederrolle i Sør-Amerikas politiske nyorientering, men ble her utfordret av den mer radikale Chavez.

En fellesnevner i «venstredreiningen» har vært å bygge opp en motvekt til USAs innflytelse på kontinentet.

Lula i Brasil er jo mistenkt for korrupsjon sammen med den nåværende presidenten og sistnevnte  skal nå stilles for riksrett.

I mange land herjer narkobander, mest kjente er Farc geriljaen i Colombia.

Venezuelas sosialistpresident, Nicolás Maduro  har innført 60 dagers unntakstilstand og 2 dagers arbeidsuke.

Amerikanske etterretningskilder ga fredag uttrykk for bekymring over utviklingen i Venezuela og stilte spørsmål ved om Maduros venstreregjering vil overleve seksårsperioden fram til neste valg i 2019.

Kildene advarer mot fare for økonomisk og politisk uro i landet, der det nå er mangel på flere matvarer og medisiner, hyppige brudd i elektrisitetsforsyningen og galopperende inflasjon.

Ny krise i Argentina: - Det kom ikke som et sjokk

Sosiolog Fabian Mosenson mener Argentinas ferske «statsbankerott» ikke kan sammenlignes med krisen landet ble kastet ut i tilbake i 2001.

Chile og Dominican Republikk  er derimot  land som klarer seg mye bedre med sin vestlig vendte politikk og har en mye høyere levestandard enn for eksempel  Haiti.

Hva er det som skjer i Sør Amerika? 

Hvorfor er utviklingen på dette kontinentet så annederledes enn Nord Amerika.

I nord har jo aldri venstrepartier og fagforeninger fått noe fotfeste. Kan det være en forklaring?

Eller kan det være så enkelt at Nord Amerika er bygd opp av europeiske protestanter, mens i sør fikk en sterk innflytelse av spanske og portugisere erobrere.

Katolisimen med voodo og marxsisme blir en dårlig mix for Sør Amerika?

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere